PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

A

A-V blok - jedna z foriem porúch srdcového rytmu
Absorpcia - vstrebávanie
Adipozita - obezita, prílišná tučnota
Aditívum - prídavné (pomocné) látky
Adjuvancium - prídavné (pomocné) látky
Adstringentné roztoky - spôsobujú znížené prepúšťanie tekutín z ciev do okolitého tkaniva
Afunkcia - zastavenie, neschopnosť činnosti
Agenéza - vrodené nevyvinutie orgánu
Akinetický - nepohyblivý
Akinéza - nepohyblivosť
Akrocyanóza - modravé sfarbenie nosa, uší, pier, prstov
Alergén - látka ktorá pri styku s bunkami imunitného systému vyvoláva alergickú reakciu
Algický - bolestivý
Alterácia - porucha, poškodenie, zhoršenie
Alveola - pľúcny mechúrik
Alveolitída - zápal pľúcnych mechúrikov
Alveolitis - zápal pľúcnych mechúrikov
Alveoly - pľúcne mechúriky
Amnézie - strata pamäti
Analgetický - znižujúci pocit bolesti
Analgézie - liečba alebo potlačenie bolesti
Anamnéza - údaje o zdravotnom stave pacienta a jeho pokrvných príbuzných pred súčastnou chorobou
Anamnéza - podrobné zisťovanie potrebných údajov o zdravotnom stave, priebehu predošlých ochorení a terajších ťažkostí, atď
Anémie - úbytok červených krviniek, chudokrvnosť
Aneurinum - aneurín, vitamín B1 (starší názov tiamínu)
Aneurysma - aneuryzma, výduť, chorobné rozšírenie časti tepny
Aneurysmatomia - aneuryzmatómia, chirurgické otvorenie, preťatie výdute
Aneurysmorrhaphia - aneuryzmorafia, chirurgické zošitie vydutého vaku a tým aj odstránenie výdute
Aneuryzma - oslabenie cievnej steny s jej následným vyklenutím a rizikom prasknutia
Angeion - cieva
Angialgia - angialgia, bolesť ciev
Angiasthenia - angiasténia, oslabenie napätia cievnej steny
Angiectasis - angiektázia, rozšírenie cievy
Angiectaticus - angiektatický, týkajúci sa rozšírenia cievy
Angiectomia - angiektómia, chirurgické odstránenie cievy
Angiectopia - angiektopia, abnormálne uloženie cievy
Angiitída - zápal cievy
Angiitis (ange(o)itis) - angiitída (ange(o)itída), zápal cievy
Angína - zápal prednej časti hrtana

Angína pektoris

- bolesť za hrudnou kosťou, ktorá vznikne, ak srdcový sval nie je dostatočne zásobený krvou. Trvá väčšinou niekoľko desiatok sekúnd až päť minút a ustúpi po užití nitroglycerínu
Anginoideus - anginoidný, podobný angíne
Anginophobia - anginofóbia, chorobný strach z angíny
Anginosus - anginózny, anginózna bolesť pri angíne pectoris spôsobená nedokrvením srdcového svalu
Anginózny - anginózna bolesť pri angíne pectoris spôsobená nedokrvením srdcového svalu
Angioblasticus - angioblastický, týkajúci sa nezrelej cievnej bunky
Angioblastoma - angioblastóm, nezrelý cievny nádor
Angioblastos - angioblast, bunka pochádzajúca z mezenchýmu, ktorá sa ďalej diferencuje na endotelovú bunku
Angiocardiogramma - angiokardiogram, angiokardiografický záznam, snímok zobrazujúci srdce a veľké cievy
Angiocardiographia - angiokardiografia, röntgenové znázornenie srdca a veľkých ciev po podaní kontrastnej látky
Angiocardiopathia - angiokardiopatia, ochorenie ciev a srdca (všeobecne)
Angiochirurgia - angiochirurgia, špeciálny odbor chirurgie, zaoberajúci sa cievami
Angiodysplasia - angiodysplázia, chybný vývoj ciev
Angiodystrophia - angiodystrofia, nedostatočná výživa ciev spojená s poruchou cievnej steny
Angiofibroma - angiofibróm, nezhubný nádor z väziva, ktorý je poprepletaný cievami
Angiogenesis - angiogenéza, vývoj ciev
Angiografia - rtg znázornenie ciev, vyšetrovacia metóda
Angiogramma - angiogram, angiografický záznam, snímok, röntgenové znázornenie ciev s použitím kontrastnej látky
Angiographia - angiografia, röntgenové znázornenie ciev s použitím kontrastnej látky
Angiokeratoma - angiokeratóm, kožný útvar podobný bradavici, ktorý vzniká rastom rohovatejúcej časti pokožky
Angiolipoma - angiolipóm, nezhubný nádor z tukového tkaniva prestúpený cievami
Angiolithos - angiolit, cievny kameň
Angiologia - angiológia, náuka o cievach
Angiolymphoma - angiolymfóm, nádor vychádzajúci z rozšírených lymfatických ciev
Angioma - angióm, nezhubný nádor z ciev
Angiomalacia - angiomalácia, zmäknutie cievnej steny
Angiomatosis - angiomatóza, dedičné ochorenie, pre ktoré sú charakteristické početné cievne nádory
Angiomatosus - angiomatózny, týkajúci sa nádoru z cievy
Angiomegalia - angiomegália, zväčšenie krvných a lymfatických ciev
Angiomyoma - angiomyóm, nezhubný guľovitý nádor z hladkej svaloviny, bohato prestúpený cievami
Angiomyopathia - angiomyopatia, ochorenie hladkého svalstva cievnej steny (všeobecne)
Angionecrosis - angionekróza, odumieranie ciev
Angioneoplasma - angioneoplazma, nádor z cievy
Angioneurectomia - angioneurektómia, chirurgické odstránenie cievy a nervu
Angioneuropathia - angioneuropatia, angioneuróza, cievne ochorenie prejavujúce sa abnormálnymi zmenami priesvitu cievy (v zmysle rozšírenia alebo zúženia)
Angioneurosis - angioneuróza, ochorenie spôsobené poruchou vazomotorickej inervácie alebo poruchou vazomotorického centra
Angioorganopathia - angioorganopatia, ochorenia ciev spôsobené organickým poškodením ich stien
Angioparalysis - angioparalýza, ochrnutie ciev, strata napätia malých tepien, ktorá vedie k poklesu krvného tlaku
Angiopathia - angiopatia, cievne ochorenie (všeobecne)
Angiopathologia - angiopatológia, náuka o cievnych ochoreniach
Angiophrasia - angiofrázia, trhavá, neartikulovaná reč, koktanie
Angioplastica - angioplastika, znovuvytvorenie, rekonštrukcia poškodených ciev
Angioplastika - nechirurgický terapeutický postup, pri ktorom kardiológ zavedie hadičku (katéter) s vyfúknutým balónikom na jej povrchu do tepny (artérie), balónik v mieste zúženia tepny nafúkne, a tak rozšíri cievu na jej pôvodnú šírku
Angiopneumographia - angiopneumografia, röntgenové znázornenie pľúcnych ciev s použitím kontrastnej látky
Angiopoiesis - angiopoéza, tvorba ciev
Angiopsathyrosis - angiopsatyróza, krehkosť ciev, ktorá vedie ku krvácaniu
Angioreticuloma - angioretikulóm, hemangióm s tvorbou cýst, často súvisiaci s mozgovými obalmi, najčastejšie sa vyskytuje v mozočku
Angioretinopathia - angioretinopatia, ochorenie ciev sietnice (všeobecne)
Angiorrhaphia - angiorafia, chirurgické zošitie cievy, šev na cieve
Angiorrhexis - angiorexia, roztrhnutie, natrhnutie cievy
Angiosarcoma - angiosarkóm, zhubný nádor z ciev
Angioscintigraphia - angioscintigrafia, rádioizotopová metóda na diagnostiku cievnych trombóz
Angiosclerosis - angioskleróza, skleróza ciev
Angioscleroticus - angiosklerotický, týkajúci sa angiosklerózy
Angioscopia - angioskopia, mikroskopické vyšetrovanie ciev
Angioscotoma - angioskotom, izolovaný výpad zorného poľa - skotóm - spôsobený cievami v sietnici
Angiosialitis - angiosialitídada, zápal slinných vývodov
Angiosis - angióza, angiopatia, ochorenie ciev (všeobecne)
Angiospasmus - angiospazmus, cievny kŕč
Angiospasticus - angiospastický, týkajúci sa cievneho kŕča
Angiostaxis - angiostaxa, cievne krvácanie
Angiostenosis - angiostenóza, chorobné zúženie ciev
Angiosteosis - angiosteóza, ukladanie vápnika do cievnej steny
Angiostomia - angiostómia, chirurgické otvorenie cievy
Angiotelectasis - angiotelektázia, rozšírenie koncovej časti cievy
Angiotensinum - angiotenzín, látka vyvolávajúca zúženie ciev a tým aj zvýšenie krvného tlaku
Angiothripsis, angiothrypsis - angiotripsa, rozdrtení, pomliaždenie cievy
Angiotomia - angiotómia, preťatie cievy
Angiotonia - Angiotónia, napätie cievnej steny, cievny tonus
Angitis - zápal cievy
Animans - dýchajúci, živý
Animatio - animácia, oživovanie
Animatus - oživený, životaschopný
Anodus - anóda, kladná elektróda
Anodynia - anodýnia, bezbolestnosť, strata vnímania bolesti
Anodynum - látka tlmiaca sinú bolesť
Anoxaemia - anoxémia, nedostatok kyslíka v krvi
Anoxaemicus - anoxemický, týkajúci sa nedostatku kyslíka v krvi
Anoxia - nedostatočné okysličovanie tkanív
Anoxybiosis - anoxybióza, život bez kyslíka, schopnosť života bez kyslíka
Anoxydosis - anoxidóza, prejavy poškodenia orgánu spôsobené nedostatkom kyslíka
Antalgický - pôsobiaci proti bolesti
Antalgicus - antalgický, utišujúci, zmierňujúci bolesť
Ante mortem (finem) - pred smrťou
Anterior - predný, ležiaci vpredu
Anteriosuperior - nachádzajúci sa vpredu hore
Anterodorsalis - anterodorzálny, predozadný
Anterolateralis - anterolaterálny, ležiaci vpredu na boku
Anteromedialis - anteromediálny, ležiaci vpredu a smerom k stredovej čiare
Anteroposterior - anteroposteriórny, predozadný
Anteroseptalis - anteroseptálny, týkajúci sa prednej steny srdcovej komory a prednej časti medzikomorovej prepážky
Anteroventralis - anteroventrálny, ležiaci vpredu na brušnej stene
Antesystola - antesystola, predčasný sťah srdca
Anti, ant- - proti, opačne
Antiagregancium - liek pôsobiaci proti zrážaniu krvi
Antiallergicus - antialergický, pôsobiaci proti precitlivenosti, alergii
Antianemikum - liek zvyšujúci tvorbu červených krviniek, proti anemický liek
Antiarrhythmicus - antiarytmický, normalizujúci srdcový rytmus
Antiarytmikum - liek pôsobiaci proti srdcovej arytmii
Anticholinergikum - liek uvoľňujúci bolestivé kŕče hladkej svaloviny
Anticipatio - anticipácia, predvídanie, predstihovanie udalosti
Anticoagulans - antikoagulačný, zabraňujúci zrážaniu krvi
Anticoagulatio - antikoagulácia, zníženie zrážanlivosti krvi
Anticus - predchádzajúci
Antidepresívum - liek pôsobiaci proti depresii
Antidepresivus - antidepresívny, zmierňujúci alebo odstraňujúci úzkosť a depresiu
Antihaemolyticus - antihemolytický, zabraňujúci rozpadu červených krviniek
Antihaemorrhagicus - antihemoragický, zastavujúci krvácanie
Antihypertensivus - antihypertenzívny, znižujúci vysoký krvný tlak
Antihypertenzívum - liek pôsobiaci proti vysokému krvnému tlaku
Antihypertonicus - antihypertonický, znižujúci vysoký krvný tlak alebo vysoké svalové napätie
Antihypertonikum - liek pôsobiaci proti vysokému krvnému tlaku
Antikoagulancium - liek pôsobiaci proti zrážaniu krvi
Antikodón - trojica (triplet nukleotidov) v transferovej DNA
Antikonvulzívum - liek, ktorý pôsobí proti kŕčom centrálneho nervového systému
Antineuralgicus - antineuralgický, pôsobiaci proti bolesti
Antiphlogisticus - antiflogistický, protizapalový
Antiphobicus - antifóbický, odstraňujúci, zmierňujúci strach
Antispasticus - antispastický, uvolňujúci kŕče hladkého svalstva
Aorta - aorta, srdcovnica, najväčšia tepna v tele
Aortalgia - aortalgia, bolest aortálneho, srdcovnicového pôvodu
Aortalis - aortálny, týkajúci sa najväčšej tepny v tele, srdcovnicový
Aortarctia - aortarkcia, zúženie srdcovnice
Aortectasia - aortektázia, chorobné rozšírenie srdcovnice
Aortectomia - aortektómia, chirurgické odstránenie časti srdcovnice
Aorticooesophageus - aortoezofageálny, týkajúci sa srdcovnice a pažeráka
Aorticopulmonalis - aortopulmonálny, týkajúci sa srdcovnice a pľúc
Aorticus - aortálny, vo vzťahu k aorte
Aortitis - aortitída, zápal srdcovnice
Aortoclasia - aortoklazia, trhlina, pretrhnutie srdcovnice
Aortogramma - aortogram, röntgenová snímka srdcovnice získná pri aortografii
Aortographia - aortografia, rontgenologická vyšetrenie srdcovnice a jej vetiev s použitím kontrastnej látky
Aortolithos - aortolit, kamienky uložené v stene sdrcovnice
Aortomalacia - aortomalácia, chorobné zmäknutie steny srdcovnice
Aortopathia - aortopatia, nešpecifické ochorenie srdcovnice
Aortoptosis - aortoptóza, pokles srdcovnice
Aortorenalis - aortorenálny, týkajúci sa srdcovnice a obličky
Aortorrhaphia - aortorafia, chirurgické zošitie srdcovnice
Aortosclerosis - aortoskleróza, chorobné stvrdnutie srdcovnice
Aortostenosis - aortostenóza, zúženie srdcovnice
Aortotomia - aortotómia, chirurgické preťatie, prerezanie srdecovnice
Apersonificatio - aperzonifikácia, odosobnenosť, strata osobnosti
Aphasia - afázia, čiastočná alebo úplná strata schopnosti reči spôsobená orgánovými zmenami v dominantnej hemisfére mozgu
Apicalis - apikálny, hrotový
Apicolysis - apikolýza, chirurgické uvoľnenie hrotu pľúc z väzivových zrastov
Apicoposterior - ležiaci hrotom dozadu
Aplasia - aplázia, vrodené nevyvinutie niektorého orgánu, častí tela
Aplasticus - aplastický, nevytvorený, nevyvinutý
Apneumatosis - apneumatóza, vrodená nevzdušnosť pľúcneho tkaniva
Apneumia - apneumia, vrodené nevyvinutie pľúc
Apneusis - apneúzia, porucha dýchania, zástava dýchania v maximálnom nádychu
Apnoe - zadržanie dychu
Aponoia - aponoia, porucha vedomia vyznačujúca se neschopnosťou orientácie
Apoplecticus - apoplektický, týkajúci sa mŕtvice
Apoplectiformis - podobný mŕtvici
Apoplexia - apoplexia, mŕtvica, náhla mozgová príhoda
Apotheca - apotéka, lekáreň
Approbatio - aprobácia, schválenie, súhlas
Approximativus - aproximatívny, približný
Apraxia - apraxia, strata naučených alebo vžitých pohybov, stereotypov, spôsobená funkčným poškodením určitej oblasti mozgovej kôry, hoci hybnosť končatiny je neporušená
Apyrexia - apyrexia, obdobie bez horúčky, bezhorúčkový stav
Aqua - voda
Aquaeductus - vodovod, kanálik vedúci tekutinu
Aquaeus, aquosus - vodný, vodový, vodnatý
Aquapunctura - akvapuknktúra, vstreknutie vody do podkožia ako súčasť liečebnej metódy
Aquaticus - vodnatý
Arachnoidea - arachnoidea, pavúčnica, tenká blana pavučinovitého vzhľadu, mäkká mozgová blana pokrývajúca mozog
Arachnoidealis - arachnoidálny, pavučnicový
Arachnoiditis - arachnoititída, zápal pavúčnice
Aranea - pavučina
Araneosus - pavučinovitý, pavúčnicový
Arbitrium - rozhodnutie, nález, rozsudok
ARDS - "šokové pľúca", akútne zlyhanie dýchania
Aregenerativus - aregeneratívny, neobnoviteľný, neschopný obnovy
Arnica - arnika, liečivá rastlina
Aromaticus - aromatický, obsahujúci aromatické látky
Arrhytmia - arytmia, nepravidelná srdcová činnosť
Artéria - (po slovensky tepna) je cieva, ktorou prúdi krv zo srdca. Tepnami väčšinou prúdi okysličená krv, ktorá rozvádza kyslík a výživné látky do jednotlivých častí organizmu
Arterialis - arteriálny, tepnový
Arterialisatio - arterializácia, zásobenie krvi kyslíkom, priame prúdenie krvi z artérií do vén prostredníctvom arteriovenóznych spojov, krv ochudobnená o kyslík priechodom v kapilárach
Arteriálny - tepnový
Arterianaesthesia - artérianestézia, znecitlivenie, strata citlivosti po vpravení znecitlivujúcej látky do artérie
Arteriarctia - artériarkcia, zúženie tepny
Arterie - artéria, tepna, cieva ktorá vedie krv od srdca
Arteriectasia - arterektázia, rozšírenie steny tepny
Arteriectomia - arterektómia, chirurgické odstránenie (časti) tepny
Arteriitída - zápal tepny
Arteriitis - arteritída, zápal tepny
Arteriocapillaritis - artériokapilárny, súčasný zápal tepien a vlásočníc
Arteriografia - vyšetrovacia metóda, zobrazenie tepny
Arteriogramma - artériogram, rontgenový snímok pri artériografii
Arteriographia - artériografia, rontgenové vyšetrenie tepien s použitím kontrastnej látky
Arteriola - tepnička, prekapilára
Arteriolaris - týkajúci sa arterioly
Arteriolithos - arteriolit, kamienok v stene tepny
Arteriolitis - arteriolitída, zápal tepničiek
Arteriolonecrosis - arteriolonekróza, degeneratívne ochorenie tepničiek sprevádzané nekrózou, odumretím tkaniva
Arteriolosclerosis - arterioloskleróza, ochorenie tepničiek sprevádzané stvrdnutím ich stien
Arteriolovenularis - artériovenulárny, týkajúce sa tepničiek a menších žíl
Arteriopathia - artériopatia, nešpecifické ochorenie tepen
Arteriophlebotomia - artérioflebotómia, chirurgické prezeranie tepny a žily
Arteriorrhaphia - artériorafia, operačné zošitie tepny
Arteriorrhexis - artériorexia, roztrhnutie tepny, trhlina v stene tepny
Arteriosclerosis, atheromatosis, atherosclerosis - artérioskleróza, kôrnatenie tepen, stvrdnutie steny tepny so zúžením priesvitu
Arterioscleroticus - artériosklerotický, vzťahujúci sa ku kôrnateniu tepien
Arteriospasmus - artériospazmus, kŕč, stiahnutie hladkej svaloviny v stene tepny vedúce k zúženiu priesvitu tepny
Arteriostenosis - artériostenóza, zúženie priesvitu tepny
Arteriosus - arteriózny, tepnový
Arteriotomia - artériotómia, chirurgické prerezanie tepny
Arteriotonia - artériotónia, napätie steny tepny
Artériová hypertenzia - vysoký krvný tlak
Arteriovenosus - artériovenózny, vzťahujúci sa k tepne a žile
Arteritis - zápal artérií
Arytmia - porucha srdcového rytmu
Asepsis - asepsa, súbor opatrení brániaci vniknutiu mikroorganizmov vyvolávajúcich infekciu do rany
Asepticus - aseptický, sterilný, bez choroboplodných zárodkov
Asphycticus - asfyktický, dusiaci sa, blízky uduseniu
Asphyxia - asfyxia, dusenie z nedostatku vzduchu s následným poklesom kyslíka a vzostupom oxidu uhličitého v krvi
Aspiratio - aspirácia, vdýchnutie tekutých nebo pevných látek do dýchacích ciest
Aspirator - aspirátor, prístroj na odsávanie tekutín alebo plynov z telesných dutín
Aspiratorius - vzťahujúci sa k vdýchnutiu
Aspiratus - aspiračný, vdýchnutý
Assanatio - asanácia, súbor opatrení slúžiaci na ozdravenie, zlepšenie prostredia
Asservatum - aservát, úradne uchovaná vec
Assimilatio - asimilácia, látková premena, prijímanie látok a energie z vonkajšieho prostredia a ich premena na látky telu vlastné
Assimulatio - asimulácia, napodobenie, predstieranie, pretvarovanie
Assistentia - asistencia, pomocná odborná účasť na nejakom výkone
Associatio - asociácia, združovanie, zoskupovanie
Asténia - celková slabosť
Asthenia - asténia, celková telesná slabosť, strata síl
Asthenicus - astenický, slabý, celkovo telesne málo zdatný
Asthenoxia - astenoxia, nedostatočný prívod kyslíka
Asthma - astma, záduch
Asthmaticus - astmatický, dušný
Asthmatoides - podobný astmatickej dušnosti
Asthmolyticus - astmolytický, odstraňujúci astmatický záchvat
Astringens - astringentný, zužujúci, sťahujúci
Asymmetria - asymetria, nesúmernosť, nedostatok symetrie, súmernosti
Asymmetricus - asymetrický, nesúmerný
Asymptomatický - bezpríznakový, prebiehajúci skryto
Asymptomaticus - asymptomatický, bezpríznakový, neprejavujúci sa nijakým príznakom
Asynchronicus - asynchronický, časovo nesúladný
Asynchronismus - asynchronizmus, časová nerovnakosť, nesúladnosť, rôznosť
Asystólia - zástava srdcovej činnosti
Atak - napadnutie, prudký záchvat choroby
Ataracticus - ataraktický, ukľudňujúci, tlmiaci centrálny nervový systém
Ataraxia - ataraxia, schopnosť zachovať duševný pokoj
Atelectasis - atelektáza, nevzdušnosť pľúcneho tkaniva, nerozvinutie pľúc u novorodenca pri pôrode
Atelectaticus - nevzdušný, majúci nedostatok vzduchu
Atelektáza - rozdutie pľúcnych mechúrikov a potrhanie priehradiek medzi nimi
Atenuovaný - zoslabený, oslabený
Ateromatóza - ukladanie tukov a podobných látok v spojivovom tkanive, spojené s rozpadom tkanivových elementov a s tvorbou kašovitej látky
Aterosclerosis - kôrnatenie tepien, ukladanie tuku a podobných látok do cievnej steny a následné zúženie jej priesvitu
Ateroskleróza - zhrubnutie a strata elasticity artérií, spôsobená ukladaním cholesterolu do ich stien
Atheromatosis - ateromatóza, porucha látkové premeny v stenách tepien s ukladaním neutrálnych tukových látok do cievnej steny
Atherosclerosis - ateroskleróza, kôrnatenie tepien, hromadenie tukových a väzivových plátov v cievnej stene s následným zúžením priesvitu artérie
Atmidiatria - atmidiatria, liečenie plynovými kúpeľmi, parami
Atmosphaera - atmosféra, ovzdušie
Atónia - ochabnutie, strata napätia
Atonicus - atonický, ochabnutý, chabý
Atrialis - atriálny, predsieňový, sieňový
Atrioseptectomia - átrioseptektómia, chirurgické vybratie, odstránenie predsieňovej priehradky srdca
Atrioseptopexis - átrioseptopexia, chirurgický výkon na srdci k odstráneniu defektu na predsieňovej priehradke
Atriotomia - átriotómia, operačný výkon na srdcovej predsieni
Atrioventricularis - átrioventrikulárny, vzťahujúci sa k srdcovej predsieni a komore
Atrium - átrium, predsieň, sieň
Atrofia - poškodenie štruktúry orgánu v zmysle jeho zmenšenia, pričom dochádza aj k zníženiu jeho funkcie
Atrophia - atrofia, úbytok, zmenšenie normálne vyvinutého orgánu alebo jeho časti
Atrophicans - zmenšujúci, spôsobujúci zmenšenie normálne vyvinutého orgánu, tkaniva
Atrophicus - atrofický, stenčený, zmenšený
Attentio - napätosť, pozornosť
Attentus - napätý, pozorný
Attenuatio - zmenšenie, zoslabenie
Attenuatus - zmenšený, ztenčený, oslabený
Attestatio - atestácia, potvrdenie, osvedčenie
Attolens - zdvíhajúci, vstávajúci
Attonitas - atonita, neschopnosť pohybu pri zachovanom vedomí
Attonitus - omámený, ohromený
Attractio - atrakcia, príťažlivosť, pútavosť
Attrahens - priťahujúci, napínajúci
Attritio - atrício, oslabenie, opotrebovanie, obrusovanie
Attritus - trenie
Atypia - odchylnosť, nepravidelnosť
Atypicus - atypický, zvláštny, netypický, nezvyčajný
Auctor - autor, tvorca, pôvodca
Auditorium - auditórium, poslucháreň, prednášková sieň
Augmentalis - augmentárny, zveličujúci, zväčšujúci
Augmentatio - augmentácia, zväčšovanie, zveličovanie, prirastanie, zmnoženie
Augmentum - zväčšenie, rozmnoženie
Aula - aula, hlavná slávnostná sieň
Aura - aura, symptóm predchádzajúceho záchvatu, predzvesť záchvatu
Autoagglutinatio - autoaglutinácia, samovoľné zhlukovanie krviniek
Autoanamnesis - autoanamnéza, anamnéza odobratá od samotného pacienta
Autoantigenum - autoantigén, látka tvorená v samotnom organizme, podmieňujúca tvorbu protilátok v tele
Autochthonus - autochrónny, vziknutý sám od seba, bez vonkajších vplyvov
Autocrinus - autokrinný, (látka) ovplyvňujúca alebo riadiaca bunky, z ktorých sama vznikla
Autocytolysis - autocytolýza, samovoľný rozklad buniek
Autodestructio - autodeštrukcia, samovoľné zničenie
Autohypnosis - autohypnóza, schopnosť si kedykoľvek vyvolať spánok, navodenie hypnózy na vlastnej osobe
Autoimmunisatio - autoimunizácia, získavanie odolnosti, rozvoj imunitnej reakcie proti antigénom vlastného organizmu
Autoimmunitas - autoimunita, vznik imunitnej reakcie k zložkám vlastného organizmu, proti vlastným antigénom
Autoimunita - vznik imunitnej reakcie proti zložkám vlastného organizmu
Autoinfectio - autoinfekcia, rozšírenie infekcie mikroorganiznami nachádzajúcimi sa vo vlastnom organizme
Autoradiographia - autorádiografia, metóda zobrazovania orgánov a tkanív pomocov rádioizotopov vopred do nich vpravených
Autoregeneratio - autoregenerácia, samovoľné obnovenie
Autoregulácia - vlastná regulácia, samoregulácia
Autoregulatio - autoregulácia, sebeovládanie, schopnosť udržat stálosť všetkých funkcií a prispôsobiť ich zmenám prostredia
Autosanatio - autosanácia, samovoľné liečenie, hojenie, ozdravenie
Autoscopia - autoskopia, priame vyšetrenie
Autosenzibilizácia - precitlivenosť na antigény vlastného tkaniva, autoalergia
Autoserotherapia - autoséroterapia, liečba sérom získaným z vlastnej krvi
Autotherapia - autoliečba, samoliečba, liečenie bez odbornej pomoci
Autotransfusio - autotransfúzia, odobratie krvi pacientovi na jeho plánovanú operáciu, prevod vlastnej krvi
Autotransplantatio - autotransplantácia, chirurgické prenesenie tkaniva z jedného miesta na iné toho istého jedinca
Auxiliaris - auxiliárny, pomocný, podporný
Auxilium - pomoc
Auxocardia - auxokardia, zväčšenie srdca
Avalvularis - avalvulárny, bezchlopňový
Avascularis - avaskulárny, bezcievny
Avaskulárny - bezcievny
Axioma - axióm, základná veta, poučka, zásada
Azygographia - azygografia, rontgenové vešetrenie nepárovej žily použitím kontrastnej látky
Azygos - nepárny


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI