PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Na tejto stránke uverejňujeme stručné popisy ochorení, pretože nie každý človek pozná presné výrazy, ktoré sa v medicíne a v opisoch diagnóz vyskytujú.


Pre lepšie pochopenie sme spracovali stručný opis ochorení, ktorý sa skladá :

        - zo základných informácii o ochorení
        - aká je príčina ochorenia
        - aké sú príznaky ochorenia
        - ako poskytnúť prvú pomoc pri tomto ochorení
        - ako to prebieha v ambulancii lekára
        - aká je liečba tohto ochorenia
 

Opisy ochorení vám majú poskytnúť základné informácie o jednotlivých ochoreniach súvisiacich s kardiovaskulárnym systémom ľudského tela, srdca a ciev.


                * ANGINA PECTORIS
                * ARYTMIA SRDCA
                * ATEROSKLERÓZA
                * CENTRÁLNA MOZGOVÁ PRÍHODA
                * HYPERTENZIA - VYSOKÝ TLAK KRVI
                * HYPOTENZIA - NÍZKY TLAK KRVI
                * INFARKT MYOKARDU
                * ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA
                * PĽÚCNA EMBÓLIA
                * TROMBOEMBOLICKÁ PRÍHODA
 

V ďalších aktualizáciach budeme priebežne dopĺňať ďalšie ochorenia tak, aby sme obsiahli čo najviac ochorení.
Uvítame, ak nám napíšete o aké kardiovaskulárne ochorenia, ktoré by ste chceli na stránke vidieť čo najskôr zverejnené. Oslovíme našich spolupracovníkov a dobrovoľníkov, aby to Vaše ochorenie spracovali čo najskôr.
 

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI