PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

H

Habilitas - schopnosť
Habitualis - habituálny, návykový, častý, často sa opakujúci
Habituálny - návykový, častý, často sa opakujúci
Habituatio - habituácia, znížená reakcia pri opakovanom dráždení orgánu
Habitus - poloha, stav, vzhľad
Haem (hem) - hém, červené krvné farbivo zložené z protoporfyrínu a železnatého iónu
Haemagglutinatio - hemaglutinácia, zhlukovanie červených krviniek
Haemagglutinum - hemaglutinín, protilátka spôsobujúca zhlukovanie červených krviniek
Haemagogum - hemagogum, prostriedok podporujúci krvný prietok
Haemallergosis - hemalergóza, alergicky podmienené zmeny krvi a krvotvorného ústroja
Haemalopia - hemalopia, krvácanie do oka (často po úraze)
Haemangiectasia - hemangiektázia, rozšírenie krvných ciev
Haemangioblastoma - hemangioblastóm, nezrelý nádor z krvných ciev
Haemangioendothelioma - hemangioendotelióm, zhubný mezenchýmový nádor z endotelových buniek a krvných ciev
Haemangioma - nezhubný nádor z krvných ciev
Haemangiomatosis - hemangiomatóza, prestúpenie veľkej časti orgánu hemangiómami, nádormi krvných ciev
Haemangiosarcoma - hemangiosarkóm, nádor z krvných ciev blízky vretenovo-bunkovému sarkómu
Haemarthros - hemartros, nahromadenie krvi v kĺbovej dutine
Haemascos - hemaskos, prítomnosť krvi v brušnej dutine, najčastejšie pri poškodení tkaniva, nádoru, prasknutí výdute tepien
Haematobilia, haemobilia - hematobília, hemobília, krvácanie do vývodných žlčových ciest
Haematoblastoma, haemoblastoma - hematoblastóm, hemoblastóm, nádor z krvotvorného tkaniva, z krvných buniek rôznych vývojových radov
Haematoblastos - hematoblast, nezrelá krvná bunka, vývojová bunka červenej alebo bielej krvnej rady
Haematoblastosis, haemoblastosis - hematoblastóza, hemoblastóza, nádorové bujnenie krvotvorného tkaniva
Haematocatheresis, haemocatheresis - hematokateréza, narušenie, poškodenie krvi, zvlášť červených krviniek
Haematocele - hematokéla, krvný výron, krvácanie do dutiny
Haematocephalus - hematocefalus, nahromadenie krvi v mozgových komorách, krvácanie do mozgu
Haematocytolysis, haemocytolysis - hematocytolýza, hemocytolýza, rozpúšťanie (hlavne) červených krviniek, rozpad krviniek
Haematocytometria, haemocytometria - hematocytometria, hemocytometria, stanovenie počtu krviniek v určitom objeme krvi
Haematocytopenia, haemocytopenia - nedostatok bunkových elementov v krvi, zníženie krvných buniek (červenej i bielej rady) v krvi
Haematocytus, haemocytus - hematocyt, hemocyt, označenie pre bunku obsahujúcu krvné farbivo, krvná bunka
Haematodiapedesis - hematodiapedéza, presakovanie krvi, prestup krviniek cievnou stenou
Haematoencephalicus - hematoencefalický, týkajúci sa krvi a mozgu - hematoencefalická bariéra
Haematoencephalon - hematoencefalon, krvácanie do mozgu
Haematogenes - hematogénny, vzniknutý krvnou cestou (napr. krvný rozsev baktérií)
Haematogenesis - hematogenéza, vznik a vývoj krvi
Haematológia - hematológia, náuka o krvi a krvných chorobách
Haematolymphangioma - hematolymfangióm, nezhubný nádor z krvných a lymfatických ciev
Haematoma - hematóm, krvný výron, podliatina, modrina
Haematomediastinum - hematomediastinum, nahromadenie krvi v medzihrudnom priestore
Haematopathia, haemopathia - hematopatia, hemopatia, všeobecné označenie pre krvné choroby
Haematopathologia, haemopathologia - hematopatológia, hemopatológia, veda zaoberajúci sa chorobami krvotvornej sústavy
Haematopericardium, haemopericardium - hematoperikard, hemoperikard, krvácanie do osrdcovníka
Haematophilia, haemophilia - hemofília, dedičné ochorenie charakterizované poruchou zrážanlivosti krvi
Haematopneumothorax, haemopneumothorax - nahromadenie vzduchu a krvi v pohrudničnej dutine
Haematorrhoea, haemorrhoea - hematorea, hemorea, prudké, silné krvácanie
Haematoscopia - hematoskopia, (mikroskopické) vyšetrovanie krvi
Haematothorax, haemothorax - hematotorax, hemotorax, nahromadenie krvi v pohrudničnej dutine
Haematotoxinum, haemotoxinum - hematotoxín, hemotoxín, krvný jed
Haematuria - hematúria, prítomnosť krvi v moči
Haemoconcentratio - hemokoncentrácia, zahustenie krvi (napr. pri dehydratácii)
Haemodialysator - hemodialyzátor, umelá oblička
Haemodialysis - hemodialýza, proces, kedy unikajú z krvi polopriepustnou membránou splodiny proteínového metabolizmu, ióny a nadbytočná voda do očisťovacieho (dialyzačného) roztoku, umelé mimotelové prečisťovanie krvi, pomocou umelej obličky, pri narušenej funkcii obličky
Haemodilutio - hemodilúcia, nariedenie krvi (napr. po podaní väčšieho počtu infúzií fyziologického roztoku), zníženie viskozity krvi
Haemodromographia - hemodromografia, zapisovanie, stanovenie rýchlosti krvného prietoku
Haemodromographon - hemodromograf, prístroj k stanoveniu rýchlosti krvného prietoku
Haemodromometron - hemodromometer, prístroj k určovaniu rýchlosti krvného prietoku
Haemodynamicus - hemodynamický, týkajúci sa krvného obehu (prietoku)
Haemoglobinaemia - hromadenie krvného farbiva (hemoglobínu) v krvi pri prudkom rozpade červených krviniek (hemolýza)
Haemometakinesis - hemometakinéza, zníženie prieniku krvi v mieste prekážky, zhoršenie prekrvenia pri poklese krvného tlaku
Haemoptoe - hemoptoe, hemoptýza, vykašliavanie menšieho alebo väčšieho množstva krvi
Haemorhagia - krvácanie
Haemorrhagia - hemorágia, krvácanie, výstup krvi z ciev alebo nahromadenie krvi mimo cievneho riečiska
Haemorrhagicus - hemorágický, krvácavý, krvavý
Haemorrhoidalis - hemoroidálny, týkajúci sa hemoroidov
Haemorrhoides - hemoroidy, chorobné rozšírenie žíl v ritnom otvore alebo na úrovni anorektálneho prechodu, "zlatá žila"
Halitóza - zápach z úst
Halitus - dych, výdych, para, výpar
Hallucinatio - halucinácia, chorobný zdánlivý zmyslový dojem, predstava
Hallucinogenum - halucinogén, látka vyvolávajúca halucinácie (kyselina lysergová - LSD a pod.)
Hallux - palec na nohe
Halogenum - halogén, prvok "tvoriaci soli", elektronegatívne prvky majúce sedem elektrónov vo valenčnej vrstve (fluór, chlór, bróm, jód, astát)
Halothermae - halotermy, horúce soľné pramene
Halucinogén - látka spôsobujúca halucinácie
Halucinóza - stav blúznenia s prevahou halucinácií
Hamartophobia - hamartofóbia, chorobný strach z omylov, robenia chýb, priestupkov
Hamatus - hákovitý, zobcovitý
Hamulus - háčik, hákovitý výbežok, hákovitý koniec
Hamus - hák, udica
Harmonia - harmónia, súzvuk, zhoda, súlad
Heautoscopia - heautoskopia, forma rozpadu osobnosti pri organických mozgových zmenách
Helcologia - helkológia, náuka o vredovej chorobe
Helcoma - helkóm, vred
Helcoplastica - helkoplastika, plastická operácia kryjúca tkanivové defekty spôsobené vredmi
Heliophobia - heliofóbia, chorobný strach pred slnečným svetlom
Helioplexis - helioplexia, slnečný úpal z priameho silného pôsobenia slnečného žiarenia
Heliosis - helióza, slnečný úpal
Heliotherapia - helioterapia, liečba slnečným žiarením
Helminthologia - helmintológia, vedná disciplína zaoberajúca sa červami
Helminthophobia - helmintofóbia, chorobný strach pred chorobou spôsobenou cudzopasnými červami
Heloma - helóm, mozoľ, "kurie oko"
Hemangióm - nezhubný nádor z krvných ciev
Hematogénny - pochádzajúci z krvi, krvného pôvodu
Hematológia - náuka o krvi a ochoreniach krvotvorných orgánov
Hemiacardia - hemiakardia, vrodené nevyvinutie polovice srdca
Hemianaesthesia - hemianestézia, strata citlivosti na jednej polovici tela
Hemianalgesia - hemianalgézia, znížené vnímanie bolesti, bezbolestnosť na jednej polovici tela
Hemiasynergia - hemiasynergia, jednostranná strata súhybných pohybov
Hemiataxia - hemiataxia, jednostranná porucha koordinácie pohybov
Hemiazygos - nepárový
Hemiballismus - hemibalizmus, jednostranné nekoordinované trhavé pohyby končatín pri poškodení jadra hypotalamu
Hemicardius - hemikardius, vrodené vyvinutie len polovice srdca, vrodená malformácia srdca
Hemicolectomia - hemikolektómia, chirurgické odstránenie polovice hrubého čreva
Hemicrania - hemikrania, bolesť jednej polovice hlavy (migréna)
Hemicyclus - hemicyklus, polkruh
Hemidysaesthesia - hemidyzestézia, porušená citlivosť na polovici tela
Hemiglossoplegia - hemiglosoplégia, ochrnutie polovice jazyka
Hemihidrosis - hemihidróza, jednostranné potenie
Hemihypaesthesia - hemihypestézia, jednostranné zníženie citlivosti
Hemihypalgesia - hemihypalgézia, znížené vnímanie bolesti na jednej polovici tela
Hemihypertonia - hemihypertónia, zvýšené svalové napätie na jednej polovici tela
Hemikránia - bolesti jednej polovice hlavy
Hemilateralis - hemilaterálny, týkajúci sa jednej polovice, jednej strany tela
Hemimimia - hemimímia, strata mimických pohybov na jednej polovici tváre
Hemiparaesthesia - hemiparestézia, porušenie citlivosti, mravenčenie na jednej polovici tela
Hemiparesis - hemiparéza, čiastočné ochrnutie jednej polovice tela
Hemiparéza - čiastočné ochrnutie polovice tela
Hemiplégia - úplné ochrnutie polovice tela
Hemiplegicus - hemiplégický, týkajúci sa hemiplégie
Hemispasmus - hemispazmus, kŕč postihujúci jednu polovicu tela
Hemisphaerium - hemisféra, pologuľa
Hemisphygmia - hemisfygmia, polovičný počet tepov, ako je počet srdcových sťahov
Hemitonia - hemitónia, jednostranné, rýchle sa striedajúce svalové napätie
Hemoblastóza - zhubné nádorové bujnenie v krvnom tkanive
Hemodialýza - odstraňovanie splodín metabolizmu z krvi cez polopriepustnú membránu
Hemodilúcia - zmnoženie obsahu vody v krvnej plazme, zriedenie krvi
Hemofília - porucha zrážania krvi, prejavuje sa len u mužov
Hemoglobín - červené krvné farbivo červených krviniek prenášajúce kyslík
Hemolýza - rozpad červených krviniek
Hemorágia - krvácanie
Hemoroidy - chorobné rozšírenie žíl konečníka, zlatá žila
Hepar - pečeň
Heparinisatio - heparinizácia, podávanie heparínu z liečebných dôvodov (napr. pri embolizácií do pľúc)
Heparinocytus - heparinocyt, žírna bunka, mastocyt, obsahujúci heparín
Heparinum - heparín, kyslý mukopolysacharid zabraňujúci zrážaniu krvi
Hepatalis - pečeňový
Hepatálny - pečeňový
Hepaticus - hepatický, pečeňový, vzťahujúci sa k pečeni
Hepatitída - zápal pečene
Hepatitis - hepatitída, zápal pečene. Hepatitis A virusová infekčná hepatitída s krátkou inkubáciou. Hepatitis B sérová virusová hepatitída s dlhou inkubáciou a dôkazom HBsAg (austrálsky antigén). Hepatitis C parenterálne prenášaná non-A, non-B hepatitída
Hepatocardialis - hepatokardiálny, týkajúci sa pečene a srdca
Hepatogenes - hepatogénny, pečeňového pôvodu
Hepatomegália - zväčšenie pečene
Hepatopathia - hepatopatia, všeobecný termín pre chorobu pečene
Hepatopathologia - hepatopatológia, náuka o pečeni a jej chorobách
Hepatopatia - poškodenie pečene (všeobecne)
Hepatophlebitis - hepatoflebitída, zápal pečeňových žíl
Hepatoscopia - hepatoskopia, priame vyšetrenie pečene pomocou zvláštneho prístroja, napr. laparoskopu
Hepatotoxický - jedovatý pre pečeň
Hepatotoxicus - hepatotoxický, týkajúci sa pečeňových jedov, látok poškodzujúcich pečeň
Hepatotoxín - látka poškodzujúca pečeň
Hepatotoxinum - hepatotoxín, pečeňový jed, jed poškodzujúci pečeňové bunky
Hepatotropicus - hepatotropný, smerujúci k pečeni, vyvolávajúci chorobu pečene (vírusy)
Herba - vňať, sušená liečivá rastlina
Herbaceus - rastlinný
Hereditarius - hereditárny, dedičný, zdedený
Hereditárny - dedičný
Hereditas - dedičnosť
Heredoataxia - heredoataxia, dedičná porucha súmernosti a súladnosti pohybov
Heritabilis - heritabilný, dediteľný
Hermaphroditismus - hermafroditizmus, obojpohlavnosť, výskyt samčích a samičích pohlavných orgánov v tom istom jedinovi
Hermaphroditus - hermafrodit, jedinec so znakmi obojakého pohlavia
Hermeticus - hermetický, uzavrený, neprístupný
Hernia - prietrž, vydutina brušnej dutiny vystlatá pobrušnicou a obsahujúca časť brušných orgánov
Heroinismus - heroinizmus, chronická otrava heroínom
Heroinum - heroín, omamná látka odvodená od morfínu
Herostratismus - herostratizmus, nadmerná túžba a potreba sa presláviť
Herpes - herpes, opar, vírusové ochorenie kože a sliznice s tvorobou pľuzgierov
Herpeticus - herpetický, oparový, týkajúci sa oparu
Heterogenes - heterogénny, rôznorodý, rôzneho pôvodu
Heterologia - heterológia, chorobné tvarové a funkčné odchylky organizmu od normy
Heterosexualitas - heterosexualita, normálny pohlavný vzťah jedného pohlavia k druhému, rôznopohlavnosť
Heterotherapia - heteroterapia, liečenie s použitím prostriedkov potláčujúcih hlavné prejavy ochorenia, symptomatické liečenie
Heterotonia - heterotónia, kolísanie napätia alebo tlaku
Heuristica - heuristika, postup hľadania nových vedeckých poznatkov, spočívajúci vo vyhľadávaní a hodnotení všetkých dostupných podkladov
Hexobarbitalum - hexobarbital, krátko účinné hypnotikum
Hiatus - hiát, otvor, medzera
Hibernatio - hibernácia, zimný spánok zvierat. Hibernatio arteficialis umelá hibernácia, uvedenie organizmu do stavu, ktorý je podobný zimnému spánku niektorých živočíchov, aby sa znížili metabolické nároky tkaniva pri niektorých operáciách
Hidrosis - hidróza, tvorenie a vylučovanie potu (často vo zvýšenej miere)
Hidroticus - vyvolávajúci, podporujúci potenie
Hiemalis - zimný
Hilus - hilus, bránka, miesto vstupu, výstupu ciev do orgánu
Hippocrates - najslávnejší grécky lékar, "otec medicíny"
Hippocraticus - hippokratický (tvár popísaná Hippokratom), vyznačujúca sa vpadnutými očami a lícami, suchými perami, kožou pokrytou lepkavým potom (predzvesť blízkej smrti)
Hirudinum - hirudín, látka v ústnych žlazách pijavíc tlmiaca zrážanie krvi
Hirudo - medicinalis pijavica lekárska
Histochemia - histochémia, náuka o chemickom dôkaze látok lokalizovaných v mikroskopických štruktúrach tkanív
Histocompatibilis - histokompatibilný, vzájomne znášanlivý (vo vzťahu k transplantovanému štepu)
Histocompatibilitas - histokompatibilita, zlúčiteľnosť medzi tkanivami a transplantovaným štepom, súlad vo vzťahu k tkanivovým antigénom (pri transplantácii)
Histodiagnosis - histodiagnóza, určenie diagnózy mikroskopickým vyšetrením tkaniva
Histographia - histografia, popis tkaniva
Histohypoxia - histohypoxia, abnormálne znížené množstvo kyslíka v tkanivách
Histoides - histoidný, svojou štruktúrou sa podobajúci určitému tkanivu organizmu
Histologia - histológia, náuka o tkanivách, mikroanatómia, mikroskopicka stavba tkanív
Histoneurologia - histoneurológia, histológia nervového systému
Histopathologia - histopatológia, diagnostické drobnohľadné vyšetrovanie tkanív patologicky zmenených
Histopathomorphologia - histopatomorfológia, náuka o chorobných tvarových zmenách v tkanivách
Histophysiologia - histofyziológia, odbor fyziológie zaoberajúci sa činnosťou a funkčným významom tkanív
Histotopographia - histotopografia, popis jednotlivých zložiek tkaniva (alebo orgánov) vzhľadom ku vzájomnej polohe
HIV - (angl. human immunodeficiency virus) pôvodca AIDS
Holoacardiacus - holoakardiak, jedinec s nevyvinutým srdcom, prípadne s nevyvinutými vnútornými orgánmi
Holoenzymum - holoenzým, aktívna forma enzýmu, skládajúca sa z apoenzýmu a koenzýmu
Holosystole - holosystola, dokonalá (celá) srdcová systola
Holotonia - holotónia, rovnaký svalový tonus na celom tele
Holter monitor - Holterovo monitorovanie, 24 hodinové monitorovanie EKG s vyhodnotením záznamu pomocou počítača
Homeopathia - homeopatia, spôsob liečenia, pri ktorom sa chorému podávajú v malom množstve lieky vyvolávajúce pri väčších dávkach u zdravých jedincov podobné chorobné príznaky ako liečená choroba, podobná sa lieči podobným
Homeopatia - podávanie minimálnych dávok liečiv, ktoré vo vyšších dávkach vyvolávajú príznaky choroby
Homeostáza - fyziologické procesy udržujúce rovnováhu vnútorného prostredia organizmu
Homeotherapia - homeoterapia, liečenie alebo prevencia vzniku chorôb použitím substancií podobných, nie však identických, s látkami vyvolávajúcimi ochorenie
Homeothermalis - homeotermálny, rovnako teplý, nezávislý na vonkajšej teplote
Homicidium - vražda, zabitie
Homo - človek. Homo sapiens - "človek rozumný"
Homocysteinum - homocysteín, aminokyselina, majúca o jednu CH2- skupinu viac, ako má cysteín
Homogenes - homogénny, rovnorodý, rovnakých vlastností
Homosexualitas - homosexualita, pohlavná náklonnosť k osobe toho istého pohlavia
Honor - česť, pocta
Honorabilis - úctyhodný
Honoris causa, h. c. - na počesť, čestný, akademický titul doctor h. c.
Hora - hodina
Horizontalis - horizontálny, vodorovný
Hormonotherapia - hormónoterapia, liečenie pomocou hormónov
Hormonum - hormón, chemická zlúčenina tvorená žľazami s vnútornou sekréciou, vylučovaná do krvi a vyvolávajúca špecifický účinok v orgánoch alebo tkanivách
Horribilis - hrozný. Horribile dictu hrozné vysloviť. Horribile visu hrozné na pohľad
Horridus - hrozný, strašný
Horripilatio - horipilácia, vzpriamenie kožných chlpov -"husia koža"
Horror - hrôza, strach. Horror vacui strach z prázdnoty
Hospitalis - pohostinný. Domus hospitalis nemocnica
Hospitalisatio - hospitalizácia, umiestenie chorého v nemocnici k diagnostickým a liečebným účelom
Hostilitas - hostilita, nepriateľstvo
Hostis - cudzinec, nepriateľ
HTLV - (angl. human T-lymphadenopathy-associated vrus) vírus nachadzajúci sa u niektorých typov leukémií
Humanisatio - humanizácia, humanizovanie, poľuďšťovanie
Humanitas - humanita, ľudskosť
Humaniter - ľudský, z ľudského hľadiska
Humanus - ľudský
Humatio - humácia, pochovanie
Humidus - vlhký
Humilis - nízky, bezvýznamný, prostý
Humor - vlhkosť, vlaha, tekutina, mok. Humor aquosus komorový mok, tekutina v očných komorách
Humoralis - humorálny, týkajúci sa telových tekutín
Humorálny - súvisiaci so šťavami organizmu
Humus - zem, pôda, súbor ústrojných látok nahromadených v pôde
Hybrida - hybrid, kríženec, miešanec
Hybridisatio - hybridizácia, proces tvorenia hybridov, kríženie mikroorganizmov spojením dvoch rozdielnych nukleotidových reťazcov DNA, kríženie rôznych druhov
Hydaticus - vodný, vodnatý
Hydraemia - hydrémia, zmnoženie vody v krvi
Hydragogus - odvádzajúci vodu, tekutinu z tela, podporujúci jej vylučovanie
Hydrargyrum - ortuť
Hydratácia - zavodnenie organizmu
Hydratatio, hydratisatio - hydratácia (hydratizácia), zlučovanie látky s vodou
Hydriatria - hydriatria, liečenie vodou, vodné kúpele
Hydrobiologia - hydrobiológia, vedná disciplína zaoberajúca sa existenčnými podmienkami vo vodách, vzťahmi medzi článkami potravinových reťazcov a problémami produkcie i deštrukcie organickej hmoty vo vodných ekosystémoch
Hydrocardia - hydrokardia, nahromadenie tekutiny v osrdcovníku, vodnateľnosť osrdcovníka
Hydrocoelia - hydrocélia, tekutina obsiahnutá v dutine
Hydrogenium - vodík
Hydrogymnastike - hydrogymnastika, liečebné cvičenie vo vode, zvlášť pri chorobách pohybového ústroja
Hydrolabilitas - hydrolabilita, kolísanie množstva tekutín v organizme
Hydrologia - hydrológia, náuka zaoberajúca sa kolobehom vody v prírode
Hydrolysis - hydrolýza, chemický rozklad zlúčenín pôsobením vody
Hydrolyticus - hydrolytický, rozložený pôsobením vody
Hydropathia - hydropatia, nevedecké použitie vody pri liečení choroby (nutné odlíšiť od hydroterapie)
Hydropericarditis - hydroperikarditída, zápal osrdcovníka s veľkým množstvom výpotku
Hydropericardium - hydroperikard, nahromadenie tekutiny v osrdcovníku
Hydrophilia - hydrofília, schopnosť látok zlučovať sa s vodou alebo rozpúšťať sa vo vode
Hydropneumopericardium - hydropneumoperikard, nahromadenie vzduchu a tekutiny v perikarde, osrdcovníku
Hydropneumothorax - hydropneumotorax, prítomnosť plynu a tekutiny v pohrudničnej dutine
Hydrops - hydrops, vodnateľnosť, nahromadenie tkanivového moku v tkanivách a telových dutinách
Hydrotherapia - hydroterapia, vodoliečba aplikovaná na vedeckom podklade
Hydrothorax - hydrotorax, nahromadenie tekutiny v pohrudničnej dutine
Hydroxytryptaminum - serotonín, látka ovplyvňujúca priesvit ciev a modulujúca nervové spoje v mozgu
Hygiena - hygiena, zdravoveda, náuka o zdravom spôsobe života
Hygrometria - hygrometria, meranie vlhkosti vzduchu
Hygrometron - hygrometer, prístroj k určeniu vlhkosti vzduchu
Hygroscopicus - hygroskopický, schopný pohlcovať a zadržiavať vlhkosť
Hymen - hymen, panenská blana, sliznicová blana čiastočne uzatvarajúca pošvový vchod
Hymenalis - hymenálny, týkajúci sa panenskej blany
Hymenologia - hymenológia, náuka o blanách v organizme
Hyp(o)aemia - hyp(o)émia, zmenšené množstvo krvi
Hypactivitas - hypaktivita, útlm činnosti, voľného jednania, nedostatok iniciatívy
Hyperadrenalismus - hyperadrenalizmus, súbor prejavov zo zvýšenej tvorby adrenalínu
Hyperaemia hyperémia, prekrvenie, zvýšený obsah krvi v orgáne alebo v ohraničenom tkanivovom okrsku
Hyperaemicus - hyperemický, prekrvený
Hyperaktivita - nadmerná činnosť
Hyperalgesia - hyperalgézia, zvýšené vnímanie bolesti, zvýšená citlivosť na bolesť
Hyperalimentácia - nadmerná výživa
Hyperalimentatio - hyperalimentácia, nadmerná výživa, prekrmovanie, zvýšený energetický príjem
Hyperalonaemia - hyperalonémia, nadmerné množstvo solí v krvi
Hyperammonaemia - hyperamonémia, zvýšená koncentrácia čpavku v krvi (napr. pri pečeňovom zlyhaní)
Hyperbarický - pretlakový
Hyperbaricus - hyperbarický, pretlakový
Hyperbilirubinaemia - hyperbilirubinémia, zvýšené množstvo bilirubínu v krvi
Hyperbilirubinémia - zvýšená hladina bilirubínu (žlčového farbiva) v krvi
Hyperbulia - hyperbúlia, nadmerné presadzovanie vlastnej vôle, chorobná túžba po čine
Hypercalcinaemia, hypercalcaemia - hyperkalcémia, nadmerné množstvo vápnika v krvi
Hypercapnia - hyperkapnia, zvýšená koncentrácia oxidu uhličitého v krvi
Hypercholesterolaemia - hypercholesterolémia, zvýšená koncentrácia cholesterolu v krvi
Hypercholesterolémia - zvýšená koncentrácia cholesterolu v krvi
Hypercoagulabilitas - hyperkoagulabilita, zvýšená zrážlivosť krvi
Hypercreatinaemia - hyperkreatinémia, zvýšenie koncentrácie kreatínu v krvi
Hypercrinia - hyperkrínia, nadmerné vylučovanie (sekrécia)
Hypercysteinuria - hypercysteinúria, nadmerné vylučovanie cysteínu močom
Hyperémia - prekrvenie, zvýšené množstvo krvi v orgáne alebo v tkanive
Hypereosinophilia - hypereozinofília, zvýšený počet eozinofilných leukocytov v krvi
Hyperfibrinogenaemia - hyperfibrinogenémia, zvýšená koncentrácia fibrinogénu v krvi
Hyperfunctio - hyperfunkcia, zvýšená činnosť niektorého orgánu
Hyperfunctionalis - hyperfunkčný, so zvýšenou činnosťou
Hyperfunkcia - zvýšená činnosť niektorého orgánu
Hypergammaglobulinaemia - hypergamaglobulinémia, zvýšená koncentrácia gamaglobulínu v krvi
Hyperglobulinaemia - hyperglobulinémia, zvýšenie koncentrácie globulínu v krvi
Hyperglycaemia - hyperglykémia, zvýšená koncentrácia glukózy v krvi
Hyperglycaemicus - hyperglykemický, týkajúci sa zvýšenej hladiny glukózy v krvi
Hyperglykémia - zvýšená koncentrácia cukru (glukózy) v krvi
Hyperinosis - hyperinóza, zvýšená koncentrácia fibrinogénu v krvi
Hyperinsulinismus - hyperinzulinizmus, stav s nadmernou tvorbou inzulínu
Hyperkinesis - hyperkinéza, zvýšená pohyblivosť, chorobné mimovoľné pohyby tela, zvlášť končatín
Hyperlipaemia - hyperlipémia, zvýšené množstvo tukov v krvi
Hyperlipémia - zvýšené množstvo tukov v krvi
Hyperlipidémia - zmnoženie lipidov v krvi
Hyperlipoidaemia - hyperlipoidémia, zmnoženie lipoidov v krvi
Hypernoia - hypernoia, nadmerná duševná aktivita
Hypernutritio - hypernutrícia, nadmerná výživa
Hyperorexia - hyperorexia, chorobná túžba po jedle
Hyperplasticus - hyperplastický, týkajúci sa hyperplázie, zväčšenia tkaniva, orgánu
Hyperplázia - zväčšenie
Hyperpnoe - hyperpnoe, prehĺbené dýchanie
Hyperpyrexia - abnormálne zvýšená telesná teplota
Hypersalaemia - hypersalémia, zvýšená koncentrácia solí v krvi
Hypersomnia - nadmerná spavosť
Hypersthenia - hypersténia, nadmerná sila
Hypertensia - vysoký krvný tlak
Hypertensinum - hypertenzín, angiotenzín, látka zvyšujúca krvný tlak
Hypertensio - hypertenzia, hypertónia, vysoký tlak
Hypertensivus - hypertenzný (choroba), majúci zvýšený krvný tlak
Hypertenzia - vysoký krvný tlak
Hyperthrombinaemia - hypertrombinémia, nadmerné množstvo trombínu v krvi
Hypertonia - hypertónia, zvýšený tlak, napätie
Hypertonicus - hypertonický, týkajúci sa zvýšeného tlaku
Hypertonik - človek s vysokým krvným tlakom
Hyperventilácia - nárast pľúcnej ventilácie prehĺbením dychu alebo zvýšením dychovej frekvencie
Hyperventilatio - hyperventilácia, zrýchlené a prehĺbené dýchanie
Hypervitaminosis - hypervitaminóza, chorobný stav vyvolaný nadbytkom vitamínu (napr. vitamínu A alebo D)
Hypervitaminóza - chorobný stav vyvolaný nadbytkom vitamínov
Hypervolaemia - hypervolémia, zvýšenie celkového objemu krvi (plethora)
Hypnolepsia - hypnolepsia, chorobná ospalosť
Hypnologia - hypnológia, náuka o spánku a hypnóze
Hypnonarcosis - hypnonarkóza, kombinácia hypnózy a narkózy k zmierneniu bolesti
Hypnopathologia - hypnopatológia, odbor zaoberajúci sa poruchami spánku
Hypnosia - hypnózia, spavá choroba, chorobná ospalosť
Hypnosis - hypnóza, umele vyvolaný, spánku podobný stav, doprevádzaný zvýšenou sugestibilitou voči hypnotizérovi
Hypnotherapia - hypnoterapia, využívanie hypnózy k liečebným účelom
Hypnoticus - hypnotický, vyvolávajúci, navodzujúci stav podobný prirodzenému spánku
Hypocholesterolaemia - hypocholesterolémia, znížená koncentrácia cholesterolu v krvi
Hypochondria - hypochondria, sklon k zveličovaniu alebo k vsugerovaniu si choroby, sklon považovať zdánlivé alebo i skutočné potiaže za omnoho vážnejšie a nebezpečnejšie
Hypocoagulabilitas - hypokoagulabilita, znížená krvná zrážlivosť
Hypofibrinogenaemia - hypofibrinogenémia, znížená koncentrácia fibrinogénu v krvi
Hypoflexibilitas - hypoflexibilita, znížená, zmenšená ohybnosť
Hypofunctio - hypofunkcia, znížená činnosť niektorého orgánu
Hypofunctionalis - hypofunkčný, so zníženou funkciou
Hypofunkcia - znížená funkcia
Hypogenesis - hypogenéza, neúplný či nedokonalý vývoj
Hypoglobulia - hypoglobúlia, znížené množstvo červených krviniek v krvi
Hypoglossalis - hypoglosálny, podjazykový
Hypoglossus - podjazykový
Hypoglycaemia - hypoglykémia, znížená koncentrácia cukru (glukózy) v krvi
Hypoglykémia - znížená hladina cukru (glukózy) v krvi
Hypokinesis - hypokinéza, znížená hybnosť, obmedzený alebo pomalý pohyb
Hypokinéza - zníženie pohyblivosti, znížená hybnosť
Hypolipaemia - hypolipémia, znížené množstvo tukov v krvi
Hypolipidemikum - liek znižujúci hladinu tukov v krvi
Hypomnesia - hypomnézia, porucha, zmenšenie pamäti, nedostatočná pamäť
Hypopiesis - hypopiéza, abnormálne nízky krvný tlak
Hypoplasia - hypoplázia, nedostatočný vývin niektorého orgánu alebo jeho časti (opak hyperplázie)
Hypoplasticus - hypoplastický, nedostatočne vyvinutý, nedostatočne vytvorený
Hypoproteinaemia - hypoproteinémia, znížená koncentrácia bielkovín v krvi
Hyposomnia - hyposomnia, chorobná nespavosť
Hyposphagma - hyposfagma, výron krvi pod očnú spojovku pri náhlom zvýšení tlaku
Hypostasis - hypostáza, pasívne prekrvenie tkaniva alebo časti orgánu najnižšie uloženého (napr. pľúc)
Hyposthenia - hyposténia, telesná slabosť, čiastočná strata telesných síl
Hypotalamus - podlôžko, časť mozgu okolo tretej mozgovej komory
Hypotaxia - hypotaxia, stav charakterizovaný nedostatočnou súhrou pohybov
Hypotensia - nízky krvný tlak
Hypotensio - hypotenzia, hypotónia, nízky krvný tlak, podtlak
Hypotensivum - liek znižujúci krvný tlak
Hypotensivus - hypotenzívny, znižujúci tlak
Hypotenzia - nízky krvný tlak
Hypotenzívum - liek znižujúci krvný tlak
Hypotermia - zníženie telesnej teploty
Hypothermia - hypotermia, nízka telesná teplota
Hypotonia - hypotónia, znížený tlak
Hypotonicus - hypotonický, podtlakový, týkajúci sa podtlaku
Hypovitaminosis - hypovitaminóza, znížené množstvo vitamínov v organizme
Hypovolaemia - hypovolémia, zníženie celkového množstva krvi, zníženie intravaskulárnej tekutiny
Hypovolémia - zníženie celkového množstva krvi
Hypoxaemia - hypoxémia, znížená koncentrácia kyslíka v krvi
Hypoxémia - znížená koncentrácia kyslíka v krvi
Hypoxia - nedostatok kyslíka v organizme
Hypoxydosis - hypoxidóza, obmedzenie bunkového dýchania pri nedostatku kyslíka
Hysteria - hystéria, označenie pre neurózu prejavujúcu sa prudkými polovedomými citovými reakciami, kolísavosťou nálad, prehnanou citlivosťou, podráždenosťou, popudlivosťou
Hysterotómia - chirurgické otvorenie maternice


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI