PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Aktualizovaný zoznam
hlavných odborníkov
Ministerstva zdravotníctva SR
Prinášame zoznam hlavných odborníkov, aktualizovaný naposledy k 17. septembru 2007 - aktuálne tvorí poradný zbor ministerstva zdravotníctva 87 hlavných odborníkov, tento rok vymenoval minister 51 hlavných odborníkov.
Hlavných odborníkov ministerstva vymenúva do funkcie minister zdravotníctva na návrh generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Ten predkladá ministrovi kandidátov, ktorých odporúča výbor príslušnej odbornej spoločnosti, príslušnej stavovskej organizácie a sekcia zdravia ministerstva zdravotníctva. Hlavných odborníkov na špecializačné odbory, kde ešte vymenovaní nie sú, minister I. Valentovič vymenuje priebežne. Týka sa to odborov: telovýchovné lekárstvo, sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva, orgánové transplantácie, ortopédia, transfúziológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke laboratórne činnosti, zdravotnícke záchranárstvo, dentálna hygiena, asistencia výživy, očná optika a optometria, zubná technika, rádiologická technika, ortopedická technika a asistenti.

HLAVNÍ ODBORNÍCI V SR


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI