PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Q

Q-T interval - interval na EKG krivke meraný od začiatku kmitu Q do konca vlny T, zodpovedá celej elektrickej systole svaloviny komôr
Q-Tc interval - Q-T interval korigovaný na srdcovú frekvenciu 60/min.
q. h. - (quaque hora) každú hodinu
QRS komplex - na EKG je obrazom depolarizácie komôr, obvykle tvorený tromi kmitmi
Quadraginta - štyridsať
Quadrangularis - štvoruholník
Quadrans - štvrtina
Quadrantalis - štvrtinový
Quadratum - štvorec, štvorhran
Quadratus - štvorhranný
Quadricameratus - štvorkomorový
Quadriceps - štvorhlavý (sval)
Quadriduum - štyri dni
Quadrigeminia - kvadrigeminia, zoskupenie štyroch srdcových sťahov - jednej normálnej systoly a troch extrasystol
Quadrigeminus - štvornásobný
Quadrilateralis - kvadrilaterálny, štvorboký
Quadruparesis - kvadruparéza, čiastočné ochrnutie všetkých štyroch končatín (tetraparéza)
Quadrupes - štvornohý
Quadruplegia - kvadruplégia, úplné ochrnutie všetkých štyroch končatín (tetraplégia)
Quadruplex - quadruplus, štvornásobný
Quadruplicitas - kvadruplicita, štvornásobnosť, štvornásobný výskyt
Quaestio - hľadanie, vyšetrovanie (súdne), otázka, úvaha
Qualis - aký
Qualitas - kvalita, akosť, vlastnosť
Qualitativus - kvalitatívny, akostný
Quantitas - kvantita, množstvo, počet
Quantitativus - kvantitatívny, týkajúci sa množstva
Quantum - koľko, ako veľa
Quantus - aký veľký, ako veľa
Quartus - štvrtý
Quater - štyri krát
Quaterni - po štyroch
Quattuor - štyri
Quercus - dub
Querela - nárek, smútok, žaloba, sťažnosť
Querulus - stále sa sťažujúci, nariekajúci
Quiescens - kľudný, pokojný, neprejavujúci sa
Quietus - kľudný, pokojný
Quincke oedema - podľa nemeckého lekára H. I. Quinckeho) Quinckeho edém (opuch), angioneurotický prchavý edém
Quingentesimus - päťstý
Quingenti - päťsto
Quini - po piatich
Quinquagesimus - päťdesiaty
Quinquaginta - päťdesiaty
Quinquies - päť krát
Quintana - kvintana, malarická horúčka opakujúca sa každý piaty deň
Quintus - piaty
Quo-usque - ako dlho ešte
Quoad - čo sa týka...
Quotannis - každoročne
Quotidiana - kvotidiana, malarická horúčka opakujúca sa každodenne
Quotidianus (cotidianus) - denný, každý deň sa opakujúci
quotie(n)s - koľko krát
quotus - koľký


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI