PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

V O D A

Voda je chemická zlúčenina, ktoré je esenciálna (základná) pre všetky známe formy života. Obvykle slovo voda referuje len na jej kvapalnú formu alebo skupenstvo, ale voda má i tuhý stav - ľad a plynný stav - vodnú paru. Asi 1460 teraton (Tt) vody pokrýva 71% povrchu Zeme, najviac v oceánoch a iných veľkých vodných systémoch, s 1,6% vody pod zemou v akviferoch (kolektoroch) a 0,001% v atmosfére ako para, oblaky (formované z tuhých a kvapalných vodných častíc zrazených vo vzduchu) a dážď (zrážky). Časť pozemskej vody sa nachádza v človekom urobených a prírodných objektoch pri zemskom povrchu ako vodné veže, telá rastlín a živočíchov atď.

Voda a zdravie
Voda je pre zdravie nevyhnutná jednak ako základný nápoj a na osobnú hygienu.

Zdravie a znečistenie
Voda vhodná na konzumáciu ľuďmi sa volá pitná voda. Nepitná voda môže byť na pitie upravená destiláciou (ohriatím na vodnú paru a potom zachytením pary bez nejakých nečistôt) alebo inými metódami (chemické alebo tepelné terapie eliminujúce baktérie). Niekedy termín "bezpečná voda" sa používa pre pitnú vodu s nižším stupňom kvality (napr. sa efektívne používa na výživu ľudí, ktorý majú slabý prístup k procesom čistenia vody, a viac pomáha ako škodí). Nepitná voda, ktorá nie je pre ľudí škodlivá pri plávaní alebo kúpaní sa volá inak než pitná voda - niekedy sa volá bezpečná voda alebo "bezpečná na kúpanie". Chlór je irritant kožnej a slizničnej membrány, ktorý sa používa na urobenie vody bezpečnou pre kúpanie alebo pitie. Použitie chlóru je vysoko technické a obvykle je monitorované vládnymi nariadeniami (typicky 1 part per million (ppm) pre pitnú vodu a 1-2 ppm chlóru ešte nezreagovaného s nečistotami pre vodu na kúpanie).


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI