PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

X

X-chromosoma - X-chromozóm, heterochromozóm, ženský pohlavný chromozóm
Xantelazma - porucha látkovej premeny tukov, ktorá sa prejavuje výskytom žltých plochých ložísk v koži
Xanthelasma - xantelazma, žltkasté papuly veľkosti šošovice vyskytujúce sa na koži, vznikajú nadmerným ukladaním tukových látok
Xanthinum - xantín, katabolický produkt adenozínu
Xanthinuria - xantinúria, zvýšené vylučovanie xantínu močom
Xanthochromaticus - xantochromatický, sfarbený do žlta
Xanthodermia - xantodermia, žltavé sfarbenie najmä kože na dlaniach a chodidlách pri nadbytku karoténu v potrave
Xanthofibroma - xantofibróm, fibróm s prímesou xantómových buniek
Xanthogranuloma - gigantocellulare - xantogranulóm, obrovskobunkový nádorový útvar kože, obyčajne v susedstve šľachových pošiev, histiocytóm
Xanthogranulomatosis - xantogranulomatóza, Handov-Schüllerov-Christianov syndróm, choroba, pre ktorú je charakteristická proliferácia histiocytov s tvorbou xantogranulómov
Xanthoma - xantóm, papulózny nádorový útvar na koži, žltej, oranžovej alebo hnedej farby
Xanthop(s)ia - xantop(s)ia, porucha zraku, žlté videnia (napr. pri predávkovaní digitálisom)
Xanthosarcoma - xantosarkóm, zhubný nádor spojiva s prímesou xantómových buniek
Xanthosis - xantóza, reverzibilné žlté sfarbenie kože a slizníc z ukladania karoténových pigmentov
Xantoma - porucha látkovej premeny tukov, ktorá sa prejavuje výskytom žltých plochých ložísk v koži
Xantomatóza - porucha látkovej premeny tukov, ktorá sa prejavuje výskytom žltých plochých ložísk v koži
Xenobioticus - xenobiotický, (látky) telu cudzie, majúce na organizmus často škodlivý účinok
Xenogenes - xenogenny, cudzieho pôvodu
Xenophobia - xenofóbia, neúmerný strach z cudzích, neznámych ľudí
Xenotransplantatio - xenotransplantácia, transplantácia s prenesením transplantátu jedinca iného druhu alebo s použitím umelého transplantátu
Xerasia - xerázia, suchý, atrofický zápal sliznice nosa
Xerocheilia - xerocheilia, veľmi suché pery
Xeroderma - pigmentosum - xeroderma, pigmentózne, dedičné kožné ochorenie z precitlivenosti na svetlo, charakterizované vznikom škvŕn na koži s postupnou pigmentáciou, atrofiou, tvorbou keratómov a vznikom rôznych typov kožných nádorov
Xeroftalmia - suché spojovky (pri nedostatku vitamínu A)
Xeromammographia - xeromamografia, xeroradiografické vyšetrenie prsnej žľazy
Xerophthalmia - xeroftalmia, očné zmeny súvisiace s premenou epitelu spojovky na dlaždicový typ na miestach, kde sa normálne nachádza cylindrický epitel (prejav avitaminózy A)
Xeroradiographia - xeroradiografia, metóda, pri ktorej sa röntgenový nález zachytáva na selénovú dosku, kde sa vytvára elektrostatické pole, ktorého obraz sa môže fotograficky dokumentovať
Xerosalgia - xerosalgia, zvýšená bolestivosť a suchosť kože
Xerosis - xeróza, abnormálna suchosť kože a slizníc
Xerostomia - xerostómia, suchosť ústnej sliznice (napr. v rámci Sjögrenovho syndrómu)
Xiphocostalis - xifokostálny, týkajúci sa mečovitého výbežku hrudnej kosti a rebra
Xiphodynia - xifodýnia, bolesť v oblasti mečovitého výbežku
Xiphoides - xifoidný, mečovitý
Xiphoiditis - xifoiditida, zápal mečovitého výbežku
Xiphopagus - xifopagus, jedinec, ktorého časti tela sú spojené v mieste mečovitého výbežku hrudnej kosti (torakopagus)
Xiphosternalis - týkajúci sa mečovitého výbežku a hrudnej kosti
Xylophobia - xylofóbia, chorobný strach zo stromov, lesa
Xylosum - xylóza, monosacharid, aldopentóza
Xyrospasmus - xyrospazmus, kŕč rúk
Xyster - rašpľa


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI