PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda - mŕtvica, kŕčové žily, nefunkčnosť chlopní, arytmie srdca a kardiostimulátory, trombózy a embólie - to všetko môže zapríčiniť fakt, že z aktívneho človeka sa stáva človek invalidný.
Veľká väčšina pracujúcich ľudí, ktorí ako zázrakom prekonali náhlu cievnu príhodu (infarkt, mŕtvica), sa snaží okamžite vrátiť späť k svojej práci. málo kto z nich si uvedomuje, že samotná príhoda ešte nie je rozhodujúci faktor, ale práve

ktorá vznikne ako dôsledok príhody, rozhoduje o tom, či sa ešte k aktívnej pracovnej činnosti vrátia.
niektorí z tých, ktorí prežili, dostanú v prepúšťacej správe aj informáciu o miere funkčnej poruchy, ktorú im náhla cievna príhoda zapríčinila, avšak vôbec tomuto údaju nevenujú pozornosť a netušia, aký veľký význam pre ich budúcnosť má.
Podľa uznanej miery funkčnej poruchy sa totižto určuje aj stupeň zdravotného postihnutia a stupeň invalidity. a práve pre tých, ktorí sa do pracovného procesu snažia vrátiť za každú cenu, aj napriek riziku opakovania náhlej cievnej príhody. Neuvedomujú si, že byť invalidom, neznamená byť odstavený od života a od prípadnej práce. Všetko má svoje medze a aj váš zdravotný stav je jedným z obmedzujúcich faktorov, ktorý nesmiete prehliadať a už vôbec nie ignorovať. Rozmyslite si, či chcete byť krátko aktívni alebo chcete dlhšie žiť so svojimi blízkymi.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI