PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Z

Zincum - zinok, prvok zn. Zn
Zona - zóna, pásmo, pruh
Zona pellucida - obal vajíčka (tzv. priesvitná zóna).
Zonalis - zonálny, pásový, pruhový
Zonarius - pásmový
Zonula - pásik, prúžok
Zonularis - pásikový, prúžkový
Zooanthropia - zooantropia, chorobná predstava premeny na zviera
Zooerastia - zooerastia, pohlavný styk so zvieratami (sodomia)
Zoogenes - zoogénny, živočíšneho pôvodu
Zoologia - zoológia, náuka o živočíšstve
Zoonosis - zoonóza, choroba prenosná zo zvieraťa na človeka
Zoonóza - ochorenie, ktoré je prenosné zo zvieraťa na človeka
Zooparasitus - zooparazit, cudzopasník, jeho hostiteľom je živočích
Zoophilia - zoofília, náklonnosť, láska k zvieratám
Zoophobia - zoofóbia, chorobný strach zo zvierat
Zoopsia - zoopsia, videnie zvierat pri halucináciách opilcov (delirium tremens)
Zoster - pás, pásový
Zosteriformis - zosteriformný, pásovitý, oparovitý, podobný pásovému oparu
Zygion - miesto na jarmovej kosti uložené čo najviac smerom von
Zygoma - lícna kosť
Zygomastoiditis - zygomastoiditída, zápal hlávkového výbežku a lícnej kosti
Zygomaticofacialis - zygomatikofaciálny, týkajúci sa lícnej kosti a tváre
Zygomaticofrontalis - zygomatikofrontálny, týkajúci sa lícnej a čelovej kosti
Zygomaticomaxillaris - zygomatikomaxilárny, týkajúci sa lícnej kosti a hornej čeľuste
Zygomaticoorbitalis - zygomatikoorbitálny, týkajúci sa lícnej kosti a očnice
Zygomaticotemporalis - zygomatikotemporálny, týkajúci sa lícnej a spánkovej kosti
Zygomaticus - zygomatický, lícny, jarmový
Zygota - oplodnená vaječná bunka, útvar vzniknutý splynutím samčej a samičej gaméty
Zygotenicus - zygoténne (štádium), časť profázy meiózy (redukčného delenia)
Zymasis - zymáza, enzým nachádzajúci sa v kvasinkách, spôsobujúci alkoholové kvasenie
Zymogeneticus - zymogenetický, produkujúci zymogén
Zymogenum - zymogén, neaktívny enzýmový prekurzor, proenzým
Zymologia - zymológia, náuka o kvasení a kvasných pochodoch
Zymosis - zymóza, kvasenie


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI