PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

I

Iatrogénny - vzniknutý poškodením pacienta zdravotníckym pracovníkom
ICHS - ischemická choroba srdca
Idiopatický - samostatný, nezávisle vzniknutý, vzniknutý z neznámej príčiny
Ikterus - žltačka
Iktus - infarkt, mŕtvica
Imobilita - neschopnosť pohybu
Imobilizácia - znehybnenie
Impulzivita - prchkosť, výbušnosť
Imunita - obranyschopnosť organizmu
Imunodeficiencia -imunologická nedostatočnosť
Imunoglobulín - látka bielkovinovej povahy, ktorá napomáha obrane organizmu
Imunoterapia - liečenie niektorých chorôb (napr. nádorov) s využitím imunitných reakcií
in vitro - mimo živého organizmu
in vivo - v živom organizme
Inadekvátny - neprimeraný
Inaktivácia - uvedenie do nečinného stavu
Inaktivita - nečinnosť, neúčinnosť
Incipientný - začínajúci, počiatočný
Incízia - rez
Inervácia - prestúpenie tkanív tela nervovými vláknami
Infarkt myokardu - stav spôsobený ťažkou obštrukciou prítoku krvi do niektorej časti srdcového svalu s následným odumretím srdcového tkaniva. Najčastejšou príčinou obštrukcie vencovitej tepny je vznik krvnej zrazeniny (trombu)
Infarzácia - prestúpenie tkanív červenými krvinkami pri zamedzení odtoku krvi
Infaustný - nepriaznivý, bez nádeje na uzdravenie
Infikovaný - nakazený mikroorganizmom
Inhalovať - vdychovať
Inhibícia - útlm činnosti organizmu alebo jeho časti
Inhibítor - látka tlmiaca, spomaľujúca alebo prerušujúca určitú činnosť
Iniciálny - začiatočný, počiatočný, začínajúci
Injikovať - aplikovať vo forme injekcie
Inkompletný - nekompletný
Inkontinencia - neschopnosť udržať moč, stolicu
Inkubačná doba - doba od získania infekcie (nakazenia sa vírusom, baktériou...) po vypuknutie prvých príznakov infekčnej choroby
Inkubačný čas (doba) - čas, ktorý uplznie od vstupu mikroorganizmu do tela po prejavenie prvých klinických príznakov
Inoperabilný - neoperovateľný
Insomnia - nespavosť
Inspírium - nádych
Instilovať - vkvapkávať, zavádzať liek do organizmu po kvapkách
Insufciencia - nedostatočnosť
Insuflácia - zavádzanie vzduchu do telových dutín za diagnostickým alebo terapeutickým účelom
Intermitentný - prerušovaný, striedavý (napr. horúčka)
Interstícium - vmedzerené tkanivo, riedke spojivo tkanív a orgánov, v ktorom prebiehajú nervy a cievy
Intravaskulárny - vnútrocievny
Intravazálny - vnútrocievny
Introvert - človek uzavierajúci sa do seba, obracajúci všetok záujem na seba, na svoj vnútorný svet
Intubácia - zavedenie rúrky do priedušnice, aby sa zabezpečila priechodnosť dýchacích ciest
Invertovaný - prevrátený, opačný
Involúcia - spätný vývoj určitého orgánu, zanikanie orgánu
Iritácia - podráždenie
Iritatívny - dráždivý
Ischémia - stav, keď určitá časť organizmu nedostáva také množstvo kyslíka (krvi), ktoré je potrebné na jej normálnu funkciu


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI