PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Život s kardiovaskulárnym ochorením nie je jednoduchý a väčšina z tých, ktorí ochoreli na niektoré z ochorení srdca a ciev nevie ako svoj život upraviť tak, aby  jeho život bol opäť plnohodnotný.
Na tejto našej klubovej stránke sa snažíme uverejniť čo najviac informácií, ktoré vám pomôžu pri vašom každodennom živote. Chceme vám poskytnúť dostatok presných a dôveryhodných informácií ktoré sú pre vás dôležité.


 

životný štýl


Určite najväčší vplyv na váš život má správna životospráva.

Životospráva je súbor zásad a pravidiel na zachovanie života, upevnenie zdravia a predchádzanie chorobám.

Zahŕňa výživu, stravovanie, osobnú hygienu, režim dňa a režim práce, spôsoby odpočinku a pod.
O tom všetkom vás chceme informovať na našej klubovej stránke tak, aby ste sa v tejto problematike dokázali bežne orientovať.

Každí jeden z nás, ktorí žije s niektorým z kardiovaskulárnych ochorení, chce žiť čo najdlhšie a čo najzdravšie. Ak si myslíte, že nedokážete zmeniť svoj životný štýl, obráťte sa na svojich najbližších, ktorí Vám určite prednesú toľko dôvodov na nutnosť zmeniť svoj životný štýl, že si ich všetky ani nedokážete zapamätať. Vaši najbližší Vás ešte stále potrebujú a určite sa ešte dlho chcú tešiť z Vašej prítomnosti.

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI