PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Každý jeden z nás už absolvoval niekedy vo svojom živote nejaké odborné zdravotnícke vyšetrenie a každý pozná ten nepríjemný pocit z nepoznaného. Často majú ľudia úplne mylné informácie o jednotlivých zdravotníckych vyšetreniach a následne o nich kolujú rôzne fámy a historky.
Našou snahou je, aby ste sa na našej stránke dozvedeli čo najviac o týchto vyšetreniach, aby ste sa na nich mohli primerane pripraviť, a preto že nie každý človek pozná presné výrazy, ktoré sa v medicíne vyskytujú.
 


Pre lepšie pochopenie sme spracovali stručný opis vyšetrení, ktorý sa skladá :

- zo základných informácii o vyšetrení
- ako to funguje
- ako sa pripraviť na vyšetrenie
- ako prebieha vyšetrenie
- vysvetlenie ku každému zverejnenému vyšetreniu
 

Opisy vyšetrení vám majú poskytnúť základné informácie o jednotlivých vyšetreniach súvisiacich s kardiovaskulárnym systémom ľudského tela, srdca a ciev.

spracovali sme  :

 • ANESTEZIOLOGICKÉ VYŠETRENIE
 • ANGIOGRAFICKÉ VYŠETRENIE
 • ARTROSKOPICKÉ VYŠETRENIE
 • BIOCHEMICKÉ VYŠETRENIE
 • ECHO - VYŠETRENIE
 • EEG - VYŠETRENIE
 • EKG - VYŠETRENIE
 • EMG - VYŠETRENIE
 • ERGOMETRICKÉ VYŠETRENIE
 • HOLTEROVÉ MONITOROVANIE
 • CHIRURGICKÉ VYŠETRENIE
 • INTERNÉ VYŠETRENIE
 • KORONAROGRAFICKÉ VYŠETRENIE
 • KRVNÁ SKUPINA - VYŠETRENIE
 • KRVNÝ OBEH - VYŠETRENIE
 • KRVNÝ OBRAZ - VYŠETRENIE
 • PITVA
 • POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIA
 • PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIE
 • PREVENTÍVNA LEKÁRSKA PREHLIADKA
 • SPIROMETRICKÉ VYŠETRENIE
 • TLAK KRVI - VYŠETRENIE
 • VYŠETRENIE MOČU

Spracovávame ďalšie vyšetrovacie metódy používané v kardiológii. Pokiaľ ste nenašli vyšetrovaciu metódu ktorá vás zaujíma, napíšte nám, aby sme ju mohli čo najskôr spracovať a uverejniť.
 

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI