PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

O ANESTÉZII - ZNECITLIVENÍ ALEBO USPANÍ

Anestézia je jedným z najväčších objavov medicíny. Kým neexistovala, musel lekár doslova bojovať s pacientom, okolo stola stáli viacerí silní muži, ktorí ho držali, občas omámili alkoholom alebo ho jednoducho ovalili tupým predmetom. Ešte pred 150 rokmi lekári operovali bez umŕtvenia, dnes sa na Slovensku vykoná v celkovej anestézii okolo 300-tisíc operácií ročne. V minulosti, pred niekoľkými desaťtročiami sa lekári pri operáciách orientovali len podľa vzhľadu pacienta, farby kože, držali ruku na pulze a tak kontrolovali skutočný stav pacienta počas operácie.
Mnohí pacienti sa obávajú, že sa po operácii už nezobudia, niektorí majú strach z toho, čo sa s nimi deje počas operácie a niektorí majú panický strach zo samotného chirurgického zákroku.
V súčasnosti si síce pacient môže vybrať spôsob anestézy (uspania alebo znecitlivenia), avšak spôsob anestézy v konečnom štádiu určí lekár-anesteziológ. Ten s pacientom prekonzultuje vhodnosť jednotlivých anestéz, teda či by bolo vhodnejšie lokálne znecitlivenie alebo uspanie. O vhodnosti anestézy rozhoduje anesteziológ na základe laboratórnych výsledkov, výsledkov predoperačného vyšetrenia, vhodnosti anemnézy pre konkrétny chirurgický zákrok, osobného rozhovoru s pacientom a od mnohých ďalších vplyvov a faktorov. Anestéziológ je lekár, ktorého meno pacient často vôbec nepozná. Pritom je to práve on, kto zabezpečuje bezbolestný a bezpečný priebeh celého operačného výkonu. Sleduje prístroje, na ktorých je množstvo farebných kriviek a gombíkov. Počas operácie preberá zodpovednosť za život pacienta, riadi všetky jeho životné pochody tak, aby operácia prebehla bez najmenších komplikácií. Sleduje množstvo kyslíka v krvi, koncentrácie liekov a látok, ktoré boli podávané proti bolesti, EKG pacienta a jeho krvný tlak.
Anesteziológovia pri jednoduchších chirurgických zákrokoch uprednostňujú lokálne znecitlivenie, ktoré je pre organizmus pacienta podstatne šetrnejšie. Každý anesteziológ hľadí v prvom rade na bezpečnosť pacienta. Veľké riziko je pri neplánovaných operáciách, kde sa riziko a prípadné komplikácie zvyšujú troj- až päťnásobne oproti plánovanej operácii. Je to dané tým, že anesteziológ nemá úplne všetky potrebné informácie o zdravotnom stave pacienta, avšak skúsený anesteziológ dokáže korigovať anestézu tak, aby ju v prípade nutnosti prehĺbil alebo z nej ubral. Častou hrozbou je nepredpokladaná alergia pacienta na niektoré látky, ale súčasnosť poskytuje dostatok liekov na zvládnutie anafylaktického šoku.
V súčasnosti operačné pracoviská disponujú prístrojmi na meranie hĺbky anestézie počas operácie, takže pacient by mal byť počas operácie v dostatočnej hĺbke počas narkózy. Nestáva sa, že by bol pacient predávkovaný anestetikami a z toho dôvodu sa po operácii neprebral. Ak sa pacient po operácii neprebudí, skôr mal veľmi ťažkú diagnózu alebo zranenie, preto organizmus operáciu nevydržal.
Moderné lieky priblížujú spánok počas operácie k bežnému spánku, niektoré z novších liekov spôsobujú aj príjemné sny, najmä počas začiatku a zobúdzania.
Celková anestézia - narkóza, je stav riadeného bezvedomia, podobný pokojnému spánku. Používa sa pri veľkých operačných výkonoch na hlave, krku, hrudníku, bruchu a končatinách, alebo ak nemožno vykonať lokálnu anestéziu. Spočíva v podaní úvodného anestetika do žily, podaní látky proti bolesti do žily, podaní látky na uvoľnenie svalov a zavedenie kanyly do priedušnice. Riziká celkovej anestézie je zaťaženie srdca a krvného obehu, slabosť a bolesti svalov po operácii, nutkanie na vracanie a vracanie po operácii, alergická reakcia na látky podávané počas anestézie.
Pred operáciou dostane pre istotu každý pacient tabletku na spanie a ráno upokojujúci liek aby sa uvolnil. Záleží od typu narkózy a zákroku. Priamo na operačnom sále anestéziológ zavedie pacientovi do žily kanylu s infúziou, napojí pacienta na monitory, na ktorých bude sledovať EKG, tlak krvi, dýchanie, nasýtenie krvi kyslíkom a hodnoty koncentrácie anestetických plynov. Za acienta dýcha prístroj cez kanylu, na ktorý bol pacient pred operáciou napojený a vdychuje zmes plynov aj s anestetikami. Väčšina pacientov sa preberie už na operačnom sále, ale toto prebudenie si pacienti väčšinou nepamätajú. Najväčšie problémy pri prebúdzaní majú fajčiari, pretože po operácii výrazne kašlú, preto sa odporúča, aby aspoň šesť týždňov pred operáciou nefajčili. Alkoholici potrebujú zase vyššiu dávku anestetík, u narkomanov zase môže dôjsť k neočakávanému účinku po podaní anestetík, lebo majú zmenený metabolizmus a sú citlivejší na bolesť.
Lokálna (miestna) anestézia je znecitlivenie tej časti tela, na ktorej bude vykonaný operačný výkon. Pre operačné výkony v dolnej polovici tela sa vykoná znecitlivenie v driekovej oblasti pomocou vpichu cez priestor medzi stavcami, teda nie do miechy, ako si niektorí pacienti mylne myslia. Pacient je počas operácie paralyzovaný.
Výhodou miestnej anestézie je výrazne menšie zaťaženie srdca a krvného obehu, lepšia kondícia po operácii, možnosť pacienta prijímať tekutiny a potravu krátko po operácii a pomalší nástup bolesti po operácii. Po lokálnej narkóze sa pacienti zväčša zotavujú ľahko, po celkovej narkóze sú citlivejší.
Ambulantná anestézia umožňuje, aby pacienta niekoľko hodín po operácii prepustili do domácej starostlivosti. Na výkon musí prísť v sprievode dospelej osoby.
Do 24 hodín po výkone býva častejšie bolenie hlavy a pocit na vracanie.
Všeobecne platí, že do 36 hodín po narkóze nesmie pacient šoférovať, pracovať vo výškach, obsluhovať stroje a nemal by podstupovať žiadne právne úkony. Niekoľko dní môže pacienta obťažovať škrabanie v krku, bolesť hlavy, svalov a operačnej rany. Pri náhlej zmene polohy môže nastať pocit závratu. Niekoľko dní môže mať zníženú emočnú stabilitu.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI