PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Smrť je (z biologického a lekárskeho hľadiska) zastavenie životných funkcií v organizme, spojené s nevratnými zmenami, ktoré obnovenie životných funkcií znemožňujú. Umieranie je postupný proces na ktorého konci je smrť (exitus).

Smrť je teda stav organizmu po ukončení života. Smrť nie je možné si mýliť s umieraním, pretože umieranie je jedna z etáp života organizmu.

Bežne sa pojem smrť používa prakticky výhradne vo vzťahu k celému organizmu, ale v prírodných vedách a medicíne sa bežne môžeme stretnúť s pojmom bunková smrť, kde slovo smrť sa vzťahuje k časti organizmu (odumretie orgánu alebo jeho časti).

Zastavenie životných funkcií, ktoré je ešte možné vhodným zásahom zvrátiť, sa nazýva klinická smrť.

Diagnostika smrti

V minulosti diagnostikovali lekári smrť po zastavení dychu a srdca, v súčasnosti sa diagnostikuje smrť až v okamžiku, kedy mozog vykazuje poškodenia, ktoré už neumožňujú jeho opätovné oživenie - smrť mozgu. Za normálnych okolností mozog odumiera v priebehu niekoľkých minút po zastavení dýchania alebo zastavení krvného obehu. V prípade, že je organizmus podchladený, môže sa okamžik smrti oddialiť. Boli zaznamenané prípady, kedy bol za určitých okolností utopený človek oživený, bez nejakých následkov, aj po 20 minútach.

Názor, že smrťou končí akákoľvek vedomá forma existencie jednotlivca, je medzi ľuďmi najrozšírenejší. Tento názor zastáva až 51% našej populácie, v iných krajinách sa pohybuje medzi 10 až 35%, podľa toho, koľko je v tej ktorej krajine ateistov.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI