PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIE

Predoperačné výšetrenie je súbor jednotlivých odborných vyšetrení, na základe ktorých sa interný alebo všeobecný lekár rozhodne, či vyšetrovaný môže absolvovať operačný výkon bez ohrozenia života.

Ako to funguje
Predoperačné vyšetrenie sa vykonáva u každého jedného pacienta pred plánovaným operačným výkonom (operácia kŕčových žíl, implantácia kardiostimulátora, impolantácia chlopne, bypassy, atď.), ale aj pred neodkladným chirurgickým zákrokom (zápal slepého čreva, otvorená zlomenina a pod.).
Odborné vyšetrenia môžu odhaliť nedostatok červených krviniek v krvnom obraze - enémia, zrážanlivosť krvi je pre lekára veľmi dôležitý údaj. Ak je zrážanlivosťkrvi nízka, napr. u ľudí užívajúcich lieky na „riedenie krvi“, nie je možné pacienta ihneď operovať, pretože riziko väčšieho krvácania pri operácii je veľmi vysoké. Zvýšená hladina cukru vkrvi upozorní na diabetes melitus - cukrovku. Z pečeňových testov lekár dokáže odhadnúť, ktorá z funkcii pečene je postihnutá, v moči sa vyšetruje pH (kyslosť) a močový sediment. Pozitívne výsledky môžu nasvedčovať napr. na močovú infekciu. EKG poukáže na funkčnosť a stav srdca. Fyzikálne vyšetrenie (klinické vyšetrenie) poskytuje lekárovi ucelený obraz o pacientovi.
Záver predoperačného vyšetrenia môže lekár zostaviť na základe laboratórnych výsledkov a fyzikálneho vyšetrenia. Preto je bezpodmienečne nutné, aby sa vyšetrovaný na plánovanú operáciu pripravil včas a absolvoval všetky predoperačné vyšetrenia s dostatočným predstihom. Pri neplánovaných operáciách sa predoperačné vyšetrenia vykonajú priamo v nemocnici.
Cieľom predoperačného vyšetrenia teda je vylúčiť infekciu alebo iné ochorenie, ktoré by predstavovalo pre vyšetrovaného pri operácii (alebo po operácii) zvýšené nebezpečenstvo komplikácií.

Ako sa pripraviť
Na vyšetrenie nie je nutná žiadna zvláštna príprava, jedine na odber krvi príde vyšetrovaný ráno nalačno (t.j. od polnoci už neprijíma žiadnu potravu a nepije žiadne nápoje). Ranný moč prinesie vyšetrovaný do laboratória.
Vyšetrenie
Na vyšetrenie by sa mal vyšetrovaný dostaviť včas na určený termín. Lekár vyhodnotí výsledky z laboratória, sestra natočí EKG, ktoré lekár zohľadní vo svojej zpráve. Zprávu odovzdá vyšetrovaný pri nástupe do nemocnice.

Vysvetlenie k predoperačnému vyšetreniu
Na základe výsledkov jednotlivých vyšetrení v závere zprávy lekár operáciu schváli alebo neschváli. Operačný zákrok lekár neschváli vtedy, ak by pre vyšetrovaného hrozilo vysoké riziko komplikácií. Podľa potreby lekár upraví liečbu vyšetrovaného tak, aby vyšetrovaný bol schopný absolvovať operačný výkon v stanovenom termíne.
Predoperačné vyšetrenie vykonáva lekár vyšetrovaného, v nemocnici predoperačné vyšetrenie vykonáva interný lekár. Predoperačné vyšetrenie je široko dostupné skoro vo všetkých zdravotníckych zariadeniach.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI