PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

VYŠETRENIE POČÍTAČOVOU TOMOGRAFIOU = CT-vyšetrenie

Počítačová alebo aj computerová tomografia - CT (ľudovo aj „tunel“, alebo „cétečko“), patrí medzi rontgenologické vyšetrenia. Modernú vyšetrovaciu metódu založenú na vlastnostiach rontgenového žiarenai predstavil v roku 1973 anglický inžinier Godfrey Hounsfield. Metóda umožňuje snímať vyšetrovaného rongenovými paprskami z niekoľkých odlišných uhlov naraz a vďaka výpočtovej technike (počítačovému vyhodnoteniu) vzniká vyobrazenie tela vyšetrovaného vo vrstvách.

Ako to funguje
COMPUTEROVÁ TOMOGRAFIA = CT sa najčastejšie používa na diagnostiku mozgu, kostí lebky, chrbtice a brušných a pánvových orgánov. Má svoje dôležité miesto pri odhaľovaní úrazových zmien a odhaľovaní nádorov. Vyšetrenie najčastejšie vyžadujú chirurgovia, ortopédi, neurológovia, internisti alebo onkológovia.
Počítačová tomografia má schopnosti veľkého rozlíšenia, takže je dôkladnejšia, ako sú bežné RTG-snímky. Špeciálne CT-vyšetrenie umožňuje zachytiť detaily s veľkosťou okolo 5 mm. Tým, že dokáže ľudské telo zobraziť v jednotlivých vrstvách (podobne ako plátky zemiakov na čipsy), výrazne pomáha pri odhaľovaní ochorení a s tým súvisiacími prebiehajúcimi procesmi, ktoré sú len veľmi ťažko zistiteľné (vnútorné zápaly, nádory, vnútorné krvácanie) a vďaka CT-vyšetreniu je možné ich presne lokalizovať. CT-snímky dokážu prezradiť aj veľkosť postihnutej oblasti, ale aj ich vzťah k ostatným vnútorným orgánom ľudského tela, čo výrazne prispieva k lepšej priestorovej orientácii pri plánovaní komplikovaných operácii.
CT-vyšetrenie kombinuje klasické rontgenové vyšetrenie s počítačovým vyhodnocovacím systémom. Prístroj sa skladá z prstenca so zdrojom žiarenia a snímača (tunel). Prstenec je prepojený s počítačovým systémom a ovládacím pultom. Počítačový systám počas vyšetrenia vykonáva niekoľko miliónov operácii súčasne (pomocou matematických výpočtov) a skladá snímaný obraz. Ovládací pult umožňuje nastaviť zobrazovanú oblasť, vlastnosti žiarenia, rýchlosť a smer posunu prstenca, šírku rezu a tiež umožňuje výber snímkou, ktoré sa majú zobraziť, prípadne vytlačiť.
Princíp CT-vyšetrenia vychádza z RTG-žiarenia, ale naviac využíva jeho schopnosti prechádzať hmotou ľudského tela a byť absorbované v závislosti na ich vlastnostiach. Zdrojov žiarenia je v prípade CT niekoľko, sú usporiadané do kruhu okolo vyšetrovaného a pomocou snímačov, na ktoré dopadajú RTG-lúče, žiarenie prevádzajú na signál pre počítač, ktorý z týchto signálov poskladá výsledný obraz.
 

Príprava na vyšetrenie
Už pri objednaní na CT-vyšetrenie dostanete podrobný návod, ako sa na vyšetrenie pripraviť. V stanovený deň CT-vyšetrenia už nesmiete nič jesť (ak ste diabetici, poraďte sa s lekárom o ďalšom postupe). Pri CT-vyšetrení sa používa taktiež zobrazovacia kontrastná látka, ktorú vyšetrovaný obyčajne vypije (2-3 hodiny pred samotným vyšetrením). Presný čas, kedy musí vyšetrovaný kontrastnú látku vypiť, je rozdielny a závisí od vyšetrovaných orgánov. Aj pri CT-vyšetreniach sa využíva možnosť aplikovať kontrastnú látku priamo do žily vyšetrovaného. Ľudia citlivý na alergické reakcie by mali túto skutočnosť ohlásiť ešte pred vyšetrením.

Vyšetrenie
Pred samotným vyšetrením si vyšetrovaný odloží svoje oblečenie s kovovými časťami, šperky a obuv (ak je vyšetrovaný citlivý na chlad, použije teplé ponožky) a uloží sa na vyšetrovací stôl. Podľa pokynov obsluhujúceho personálu zaujme vyšetrovaný požadovanú polohu tak, aby bolo možné vyšetrenie vykonať v maximálne pohodlnej polohe. Vyšetrujúci usmerní vyšetrovaného aj počas vyšetrenia. Pre potrebu zachovania nehybnosti hlavy a rúk sa použijú popruhy na ich upevnenie. Vyšetrenie prebieha tak, že prstenec sa pohybuje okolo vyšetrovaného a vysiela RTG-žiarenie. Vyšetrenie trvá 10-20 minút a vyšetrovaný počas vyšetrovania nerobí nič, len pokojne nepohnute leží na vyšetrovacom stole. CT-vyšetrenie je bezbolestné.
Informácie zo snímačov sa pri CT-vyšetrení okamžite ukladajú do počítača, ktorý zobrazí na monitore obraz vyšetrovaného. Vyšetrujúci z týchto obrazov vyberie pre tlač tie, ktoré sú odborným lekárom požadované. Zhodnotenie CT-vyšetrenia vykoná radiológ. Výsledky vyšetrenia sú k dispozícii ešte v ten istý deň, podľa stupňa náročnosti vyšetrenia však niekedy aj do troch dní.

 
Vysvetlenie k CT-vyšetreniu
Vďaka CT-vyšetreniu je možné zhotoviť rezy celého tela vyšetrovaného, ale bežne sa snímajú len tie časti, ktoré je bezpodmienečne nutné zobraziť. Takto je možné vykonať vyšetrenie hlavy, krku, hrudníka, brucha, pánvy alebo ich kombinácií.
Dostupnosť CT-vyšetrení je stále väčšia, pretože s CT-prístrojmi sú zdravotnícke zariadenia postupne vybavované.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI