PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

KRVNÁ SKUPINA - VYŠETRENIE

Určenie krvnej skupiny

Určenie krvnej skupiny je lekárske vyšetrenie vykonávané z dôvodu zistenia príslušnosti vyšetrovaného k niektorej z krvných skupín (skupiny A, B alebo O). krvné skupiny objavil v roku 1901 viedenský patológ Karl Landsteiner a o niekoľko rokov neskôr doplnil tieto základné skupiny český lekár Ján Jánsky o skupinu AB. Vďaka objavu krvných skupín mohli transfúzie zachrániť tisícky životov zraneným vojakom I.svetovej vojny.
Toto vyšetrenie sa vykonáva najčastejšie pred plánovanou transfúziou krvi, pred operáciou, počas tehotenstva alebo pred transplantáciou. Je jedným z vyšetrení používaných na určenie príbuznosti (určenie otcovstva). Základné určenie príslušnosti vyšetrovaného k ABO-skupine môžu vykonať lekári všetkých odborností a špecializácií. Podrobnejšie vyšetrenia vykonávajú špecializované hematologické oddelenia, prípadne transfúzne oddelenia.

Ako to funguje
Základným predpokladom pre možnosť nahradiť stratenú krv krvou dárcu je ich vzájomná zlúčiteľnosť (kompatibilita), t.j. príjemca aj darca musia mať zhodnú krvnú skupinu. Nedodržanie tejto zásady môže vážne ohroziť príjemcu a v niektorých prípadoch môže zapríčiniť aj smrť príjemcu. Vylúčenie inkompatibility krvi tehotnej ženy a jej plodu znižuje riziko poškodenia plodu protilátkami v krvi matky.
Naodber vzorky krvi sa používajú tieto pomôcky : gumové rukavice, sterilizačný roztok, vatové tampóny, škrtidlo, jednorázová injekčná ihla a striekačka. Na určenie samotnej krvnej skupiny slúžia papierové kartičky a roztoky s anti-A a s anti-B protilátkami (žltý a modrý).
Všetky bunky ľudského tela obsahujú na svojom povrchu množstvo špeciálnych chemických zlúčenín (antigény), ktoré označujú ich jednotlivé typy a vypovedajú o príslušnosti bunky k určitému ľudskému telu. Pre krvné skupiny sa najčastejšie používajú antigény A a B. prítomnosť, neprítomnosť alebo ich kombinácia na povrchu červených krviniek (prípadne aj iných buniek tela) určuje, že vyšetrovaný je nositeľom jednej zo štyroch základných krvných skupín - A, B, O alebo AB. Príslušnosť ku krvnej skupine znamená, že krv vyšetrovaného obsahuje protilátky proti ostatným krvným skupinám. Pri kontakte dvoch odlišných krvných skupín sa preto začnú červené krvinky zhlukovať (aglutinovať).

Príprava na vyšetrenie
Samotné vyšetrenie nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu.
Vyšetrenie
Krv sa odoberá najčastejšie zo žíl nachádzajúcich sa v lakťovej jamke. Odoberajúci nad miestom vpichu škrtidlom zaškrtí ruku a požiada vyšetrovaného, aby zacvičil s rukou. Tým sa žily vyšetrovaného zviditeľnia, miesto vpichu sa očistí sterilizačným roztokom a cez vpichnutú jednorázovú ihlu sa odoberie malé množstvo krvi vyšetrovaného. Po ukončení odberu krvi sa škrtidlo povolí a miesto vpichu sa prekryje tampón na zastavenie prípadného krvácania z vpichu. Odobraná krv je nanesená na dve vyšetrovacie kartičky (žltá, modrá), na ktoré sa tiež nanesie roztok s protilátkami. Výsledok vyšetrenia je k dispozícii do niekoľkých sekúnd. Vyšetrenie nijako neobmedzuje vyšetrovaného.

Vysvetlenie k vyšetreniu krvnej skupiny
Nositelia krvnej skupiny A majú na svojich červených krvinkách antigén A, ktorého prítomnosť v krvi sa prejaví po zmiešaní odobranej krvi a roztoku s protilátkami antiA ako zhlukovanie. Roztok s antiB protilátkou s odobranou krvou nereaguje vôbec. Červené krvinky nositeľov krvnej skupiny O neobsahujú na svojom povrchu ani antigén A a ani antigén B, takže po zmiešaní odobranej krvi skupiny O s protilátkami nedôjde k žiadnej reakcii (zhlukovaniu). Ľudia s krvnou skupinou AB majú obidva antigény a teda zhlukovanie červených krviniek sa prejaví na oboch poličkách. Vyšetrenie môžu vykonávať všetky lekárske ambulancie vybavené vyšetrovacími látkami.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI