PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

ARTROSKOPICKÉ VYŠETRENIE - Artroskopia

Artroskopické vyšetrenie je endoskopické vyšetrenie, ktoré zobrazuje vnútro kĺbov. Okrem diagnostiky sa používa aj na liečenie. Prvé artroskopické vyšetrenie vykonal japonský lekár Takgi na kolennom kĺbe zomrelého v roku 1918, kedy na samotné vyšetrenie použil prístroj cystoskop - prístroj na vyšetrenie močového mechúra.

Ako to funguje
Artroskopia sa používa pri zápaloch a poraneniach kĺbov, alebo ak sa v dutine kĺbu nachádza voľné teliesko (uvoľnená chrupavka, úlomok kostí a pod.). Najčastejšie sa artroskopické vyšetrenie vykonáva na kolennom kĺbe, ale pomocou artroskopie je možné vyšetriť aj ramenné kĺby, lakťové kĺby a aj ostaté kĺby. Artroskopické vyšetrenie navrhuje a vykonáva lekár špecialista - ortopéd.
Artroskopické vyšetrenie umožňuje priamy pohľad na povrch kĺbu, na jeho chrupavku, väzivo, meniskus (v prípade kolenného kĺbu) a púzdro kĺbu. Vyšetrenie poskytuje aj možnosť priamej liečby postihnutia daného kĺbu. Takéto podrobné zobrazenie neumožňuje žiadna iná vyšetrovacia metóda (RTG, CT, MR). Pomocou artroskopie sa odstraňujú uvoľnené alebo odtrhnuté časti menisku, rôzne výčnelky a výrastky na kĺboch a úlomky nachádzajúce sa v dutine kĺbu. Pomocou artroskopie sa dajú rekonštruovať poškodené väzy. Normálny kĺb má hladkú nepoškodenú chrupavku a väzy kĺbu vyzerajú ako biele šnúry. Meniskus v kolennom kĺbe sa prirovnáva k polmesiačikom. Ak je kĺb poškodený, kĺbové štruktúry sú nezvyčajného tvaru a nemajú prirodzenú farbu. Môžu sa objaviť rôzne trhlinky v chrupavke, netrhnuté, pretrhnuté alebo uvoľnené väzy, prípadne aj vnútorné krvácanie do dutiny kĺbu. Pri niektorých ochoreniach sa tvoria v kĺboch rôzne výrastky, ktoré obmedzujú alebo aj zabraňujú správnemu pohybu kĺbu.
Artroskop tvorí tenká (asi 20 cm dlhá) dutá kovová trubica s optickým systémom a zdrojom svetla. Vnútorný priestor dutiny kĺbu osvetľuje špeciálne endoskopické svetlo (tzv. studené svetlo), ktoré je na miesto určenia dopravované svetlovodom. Optický systém alebo kamera zachytí obraz vo vnútri dutiny kĺbu a zobrazí ho na farebnom monitore.
Súčasne s artroskopom sa do kĺbu zavádzajú aj rôzne pracovné nástroje (sondy, úchopové kliešte, nožnice a iné), samotný výkon sa vykonáva na operačnom sále, kedy je vyšetrovaný v celkovej alebo lokálnej anestézii.
Na výplach dutiny kĺbu sa používa sterilná tekutina.

Príprava na vyšetrenie
Artroskopické vyšetrenie alebo artroskopický výkon je v podstate operačným výkonom a vykonáva sa počas krátkej hospitalizácie vyšetrovaného. Vyšetrovaný si do nemocnice na prípadnú hospitalizáciu zoberie základné veci potrebné na jedno-dňový, maximálne dvojdňový pobyt (ide hlavne o osobné potreby a hygienické potreby). Pred samotným zákrokom musí vyšetrovaný absolvovať potrebné interné vyšetrenie (podobne ako predoperačné vyšetrenie), ktoré potvrdzuje dobrý zdravotný stav vyšetrovaného a pripravenosť organizmu na zákrok tak, aby nedošlo k prípadným nežiadúcim komplikáciám. Do nemocnice príde vyšetrovaný jeden deň pred samotným artroskopickým vyšetrením, od polnoci už nesmie konzumovať žiadne jedlo a ani tekutiny. Tesne pred samotným zákrokom budú vyšetrovanému podané lieky na ukľudnenie.
Vyšetrenie
Na operačnú sálu je vyšetrovaný dovezený na lôžku, kde mu anesteziológ podá ukľudňujúce lieky a podá aj najvhodnejší typ anestézie, na ktorej sa pred zákrokom vzájomne dohodli. Pri celkovej anestézii vyšetrovaný celý artroskopický zákrok a vyšetrenie prespí, pri lokálnej anestézii vyšetrovaný nepociťuje žiadnu bolesť a je pri plnom vedomí, takže priebeh vyšetrenia môže sledovať na farebnom monitore spoločne s vyšetrujúcim. Ortopéd vyšetrovaný kĺb potrie špeciálnym sterilizačným roztokom a okolie prikryje sterilnou látkou. Skalpelom urobí krátky rez tak, aby sa dal artroskop zaviesť do dutiny kĺbu, kde s pomocou artroskopu vykoná vnútorné vyšetrenie kĺbu. V prípade potreby vytvorí ešte niekoľko ďalších vstupov (rezov) pre zavedenie pracovných nástrojov potrebných na výkon vyšetrenia. Po ukončení vyšetrenia a vytiahnutí nástrojov z dutiny kĺbu vykoná lekár jednoduché zašitie rán (rezov) a vyšetrovaný kĺb obviaže. Celý výkon trvá 20 až 40 minút.

Vysvetlenie k artroskopickému vyšetreniu
Výsledok vyšetrenia sa vyšetrovaný dozvie pri lokálnej anestézii už počas výkonu vyšetrenia, v prípade celkovej anestézie mu výsledok vyšetrenia po prebudení oznámi lekár.
Po vykonaní artroskopického vyšetrenia je vyšetrovaný po krátkom pobyte v nemocnici prepustený. Podľa druhu vykonaného artroskopického vyšetrenia alebo zákroku je vyšetrovanému poskytnutá ortopedická pomôcka (barle, dláha, záves, ortéza) na odľahčenie a spevnenie vyšetrovaného kĺbu. Lekár vyšetrovanému predpíše potrebnú rehabilitáciu a dohodne s vyšetrovaným nasledujúci termín kontroly, ktorá je najčastejšie vykonaná do jedného týždňa po artroskopickom vyšetrení. Pokiaľ sa v období medzi vyšetrením a kontrolou objavia akékoľvek komplikácie (opuchy, krvácanie, zvýšená bolestivosť) musí vyšetrovaný čo najskôr navštíviť lekára. Zošitie rán po zákroku sa odstraňuje po 7. až 10. dni
Artroskopické vyšetrenie sa vykonáva na ortopedickom oddelení každej nemocnice.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI