PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETRENIE - Echokardiografia - ECHO

Echokardiografia alebo aj krátko len ECHO je ultrazvukové vyšetrenie srdca, ide o úplne bezbolestnú a neškodnú zobrazovaciu metódu. Vznikla vďaka ponorkám a vývoju sonarov a echolokátorov v zbrojnom priemysle. Neskôr našli tieto zariadenia, v trochu zmenenej forme uplatnenie aj v zdravotníctve.
V štyridsiatych rokoch 20.storočia sa stal ultrazvuk predmetom záujmu lekárskeho výskumu a pomerne rýchlo, už v päťdesiatych rokoch 20.storočia, sa ultrazvuk začal úspešne využívať v medicíne. V súčasnosti môžeme hovoriť o ultrazvuku, ako o bežnej vyšetrovacej metóde denne používanej, rozšírenej v celom zdravotníctve.
V kardiológii je vyšetrenie srdca ultrazvukom už základným vyšetrením, bez ktorého by nebolo možné úspešne napredovať v oblasti diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení. Využíva sa hlavne na zobrazenie srdca v pohybe, kedy je potrebné overiť jeho funkčnosť, schopnosť pumpovať krv, zmerať jeho rozmery alebo overiť stav a funkčnosť chlopní srdca. Kardiológ využíva vyšetrenie srdca ultrazvukom hlavne v prípadoch, keď ide o stavy po infarkte, pri podozrení na zväčšenie srdca - hypertrofia, zápaloch srdcových blán - endokardu, pri nedomykavosti chlopní a podobne.
Ultrazvukové vlny dokážu bez bolesti a jedinej kvapky krvi vytvoriť „rez“ srdcom, takže umožňuje lekárovi pozrieť sa do všetkých častí srdca, skontrolovať pohyblivosť a hrúbku srdcovej steny, zobraziť chlopne v akcii a poskytuje aj informáciu o ich veľkosti a štruktúre. Vďaka dopplerovskému farebnému zobrazeniu je možné ukázať aj samotný tok krvi v jednotlivých fázach činnosti srdca.
Ultrazvukový prístroj sa skladá zo sondy, ktorá je napojená priamo na ultrazvukový prístroj, ktorého súčasťou je aj ovládací pult a monitor, kvalitnejšie a novšie ultrazvukové prístroje sú už vybavené aj termosublimačnou tlačiarňou, ktorá umožňuje jednotlivé vybrané zobrazenia vytlačiť na papier, čo výrazne pomáha lekárom pri ich práci. V poslednej dobe sa používajú už aj mobilné - prenosné ultrazvukové prístroje, ktoré sa využívajú v teréne, ale aj v nemocniciach pri vyšetrovaní ležiacich pacientov.

Ako to funguje
Ultrazvuk je vlnenie zvuku vo frekvenciách, ktoré už ľudské ucho nie je schopné zachytiť a teda tento zvuk je nepočuteľný. Výhodou tohto ultrazvuku je, že je schopný prechádzať rôznymi materiálmi a teda aj ľudským telom. Ultrazvuk sa odráža od prekážok, ktoré mu stoja v ceste a tak, ak narazí na rozhranie dvoch častí s odlišnými vlastnosťami, dochádza k odrazeniu zvukových vĺn, ktoré sa vracajú späť. Ostatné zvukové vlny pokračujú ďalej a odrazia sa od ďalšej prekážky. Ultrazvuk je do ľudského tela vysielaný z ultrazvukového prístroja cez sondu. Pre zlepšenie činnosti sondy - príjem a vysielanie ultrazvuku - sa na sondu alebo na pokožku vyšetrovaného nanáša gél.
Pri vyšetrení srdca sa sonda prikladá na hrudník vyšetrovaného a ultrazvukové vlny prenikajú do ľudského tela, kde sa od rôznych prekážok odrážajú a vracajú sa späť do prístroja, ktorý tieto vlny spracuje a zobrazí na monitore.

 
Príprava na vyšetrenie
Samotné vyšetrenie si nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu, pred vyšetrením môžete jesť a piť.

Vyšetrenie
Vyšetrenie sa vykonáva v uzavretej, najlepšie tmavej miestnosti (z dôvodu lepšej čitateľnosti monitora). Po vstupe do miestnosti sa vyšetrovaný zoblečie do pol tela a ľahne si na vyšetrovacie lehátko. Samotné vyšetrenie môže byť vykonané v ľahu na chrbte alebo v ľahu na boku a trvá približne 10 minút. Vyšetrujúci nanesie na son-du a na telo vyšetrovaného gél a krúživými pohybmi a jemným pritlačením na telo zaháji samotné vyšetrenie. Vyšetrujúci nakláňa a smeruje sondu tak, aby dosiahol na monitore ustálený a čo najlepší obraz, aby mohol získať lepší prehľad o vyšetrovanej oblasti. Pri prepínaní jednotlivých funkcií ultrazvukového prístroja je možné začuť aj zvuk pulzujúceho srdca. Vyšetrujúci lekár výsledok vyšetrenia vidí okamžite, už počas vyšetrenia na monitore ultrazvukového prístroja. Podľa potreby môže zobrazovaný obraz zastaviť, premerať a prípadne aj vytlačiť. Vyšetrenie ukončí vyšetrovacou správou, ktorá je okamžite k dispozícii.
Po ukončení vyšetrenia sa vyšetrovaný poutiera od gélu, oblečie sa a opustí vyšetrovaciu miestnosť. Vyšetrenie neobmedzuje vyšetrovaného, po vyšetrení môže odísť a venovať sa svojej činnosti.

 
Vysvetlenie k echokardiologickému vyšetreniu
Srdce a jeho jednotlivé časti (steny, prepážky, chlopne, cievy) majú rôznu schopnosť odrážať ultrazvukové vlny, vďaka čomu sa na monitore ultrazvukového prístroja zobrazia ich hranice a štruktúra. Vďaka farebnému dopplerovskému zobrazeniu prietoku krvi v srdci je možné zistiť, aký je prietok krvi v srdci počas jeho činnosti. Tmavšie farebné odtiene na monitore zobrazujú pomalšie prúdenie krvi, svetlé až biele zobrazujú rýchle prúdenie krvi. Červenou farbou sa zobrazuje krv prúdiaca k srdcu, modrou farbou sa zobrazuje krv prúdiaca od srdca. Počas vyšetrovania ultrazvukom lekár získava predstavu o hrúbke steny srdca, o veľkosti sieni a komôr srdca, o priemeroch chlopní a o veľkých cievach na srdci. Taktiež vidí na monitore pohyblivosť jednotlivých častí srdca, schopnosť relaxácie svalu srdca (sťahovať sa a vypudzovať krv), ale aj činnosť chlopní, rýchlosť a množstvo pretekajúcej krvi a tiež tvorbu vírov v dutinách srdca. Ultrazvukové vyšetrenia vykonávajú špecializované kardiologické ambulancie, ktoré už sú vybavené ultrazvukovými prístrojmi, ale hlavne oddelenia zobrazovacích metód, ktoré sú už v každej nemocnici.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI