PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

ČO JE STIMULAČNÁ ELEKTRÓDA ?

elektródy

Čo je stimulačná elektróda ?
Stimulačná elektróda je izolovaný vodič, ktorý je pripojený ku kardiostimulátoru a prenáša elektrický impulz z kardiostimulátora do srdca. Stimulačná elektróda tiež prenáša informácie o prirodzenej aktivite srdca späť do kardiostimulátora.
Elektródy sú mimoriadne ohybné a pevné. Pevnosť a ohybnosť umožňuje elektróde vydržať krútenie a ohýbanie spôsobené pohybom tela a pohybom bijúceho srdca.
používa sa jedna alebo aj viac elektród, ich počet je závislý na type kardiostimulátora, ktorý Vám lekár doprotučí.

Ako je stimulačná elektróda pripevnená ?
Jeden koniec elektródy je pripevnený do kardiostimulátora v konektorovej časti. Druhý koniec elektródy je ukotvený do pravej komory alebo do pravej predsiene.
Elektróda môže byť umiestnená na vonkajšej stene srdca. Najčastejšie je elektróda umiestnená vo vnútri srdca. V takomto prípade horíme o vnútrosrdcovej elektróde. Môžete tiež počuť, že sa hovorí o vnútrožilnej elektróde, pretože je zavedená cez žilu vedúcu do srdca. Hrot elektródy je ukotvený na vnútornej strane steny srdca.
Niekedy je elektróda umiestnená na vonkajšej strane steny srdca, vtedy hovoríme o epikardiálnej elektróde. Pri tomto type elektródy je na hrudnej stene vykonaný rez a elektróda je umiestnená na vonkajšiu stranu steny srdca.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI