PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Stimulácia závislá na rytme

kardiostimulator-1

(= frekvenčná stimulácia)

Stimulácia závislá na rytme je potrebná, keď Vaše srdce nedokáže prispôsobiť svoj rytmus tak, aby zodpovedal aktuálnym požiadavkám Vášho tela. Tento typ stimulácie mení svoju frekvenciu v závislosti na vašej telesnej aktivite, dýchaní alebo iných ukazateľoch. Frekvenčná stimulácia môže byť súčasťou jednodutinovej alebo dvojdutinovej stimulácie. Normálne sa rytmus srdca spomalí alebo zrýchľuje niekoľkokrát v priebehu dňa. Srdce bije pomalšie pri odpočinku alebo spánku, rychlejšie pri fyzickej aktivite, strese atď... Rytmus srdca sa mení preto, aby dodával telu potrebnú krv počas meniacich sa úrovní telesnej aktivity. Ak srdce nemôže prispôsobiť svoj rytmus telesnej aktivite, môže túto funkciu prevziať kardiostimulátor s adaptabilnou stimulačnou frekvenciou. Tento prístroj používa jeden alebo viacej špeciálnych senzorov, ktoré sledujú zmeny vo Vašom tele. Kardiostimulátor využíva tieto informácie na zvýšenie alebo na zníženie rytmu Vášho srdca. Zmeny rytmu srdca môžu byť závislé na hodnotách naprogramovaných lekárom. Kolísanie stimulačnej frekvencie Vám umožní vykonávať Vaše každodenné aktivity. Ak sa prechádzate, cvičíte alebo pracujete v záhradke, kardiostimulátor automaticky prispôsobuje rytmus Vášho srdca tak, aby zodpovedal úrovni Vašej aktivity. Ak spomalíte, odpočívate alebo spíte, rytmus srdca sa zníži. Úžitok z kardiostimulátora s adaptabilnou stimulačnou frekvenciou budete mať aj vtedy, keď sa nebudete nijako usilovne namáhať. Jednoduchá chôdza môže vyžadovať frekvenciu srdca viac ako 100 úderov za minútu. Pacienti, ktorí majú kardiostimulátor s adaptabilnou stimuláciou frekvencie, popisujú pocit pohody a schopnosť obnoviť aktívny a uspokojujúci životný štýl.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI