PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Identifikačná (ID) karta kardiostimulátora

Identifikačná (ID)karta kardiostimulátora

Identifikačná (ID) karta kardiostimulátora Vás označuje ako nosi- teľa implantovaného prístroja.
Je dôležité mať túto kartu stále pri sebe, hlavne pri am- bulantných kontrolách, pri prechádzaní bezpečnostných zón     (na letisku a pod.) a v prípadoch náhlych zdravotných príhod.

Vaša ID-karta obsahuje nasledujúce informácie :

  • vaše meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo
  • typ a sériové číslo Vášho kardiostimulátora a elektródy alebo elektród,
  • dátum, kde boli implantované
  • meno Vášho ošetrujúceho lekára a jeho telefónne číslo.
 
ID karta
(vonkajšia strana)

Pokiaľ Vašu ID-kartu stratíte, zmeníte lekára, presťahujete sa alebo budete mať nové telefónne číslo, mali by ste dostať novú ID-kartu.


Registrácia

Registračný formulár kardiostimulátora sa vyplňuje v čase Vašej implantácie. Registračné informácie sú dôverné. Tieto informácie musia byť presné a aktuálne.

Registračné informácie obsahujú nasledujúce :

  • typ a sériové čísla vášho kardiostimulátora a elektród
  • vaše meno, adresu a telefónne číslo
  • dátum implantácie Vášho prístroja
  • nemocnicu, kde bola implantácia vykonaná
  • meno, adresa a telefónne číslo implantujúceho lekára
  • meno, adresu a číslo Vášho ošetrujúceho lekára

ID-karta

(vnútorné strany)


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI