PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

PREČO BIJE ?

Srdce má svoj vlastný elektrický systém.
Tento systém zabezpečuje prácu srdca a riadi rytmus Vášho srdca.Elektrické signály srdca sú vytvárané v špeciálnych tkanivách a sú vedené po prevodných dráhach, tzv. prevodným systémom srdca. SA (sinoatriálny) alebo sínusový uzol je miesto, kde vznikajú samovoľné elektrické impulzy, ktoré sú prirodzeným stimulátorom srdca. Sínusový uzol vysiela elektrický impulz, ktorý umožňuje stiahnutie svaloviny predsieni a vypudenie krvi do komôr. AV (atrioventrikulárny) uzol je štruktúra odovzdávajúca elektrický signál z pravej predsiene do komôr. Prevodný systém je vedenie, ktoré prevádza elektrický signál komorami. Potom nasleduje sťah svaloviny komôr, ktorý vypudí krv zo srdca do celého tela.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI