PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

VPLYV ELEKTRINY A MAGNETIZMU

Náradie a vybavenia, ktoré vytvárajú elektrické a magnetické polia sú obyčajne slabé a váš kardiostimulátor nedokážu ovplyvniť. Naopak, silné elektromagnetické polia môžu vyvolať elektromagnetickú interferenciu (EMI), ktorá môže dočasne zmeniť prácu vášho kardiostimulá-tora. EMI môže zabrániť kardiostimulátoru snímať váš rytmus srdca a vysielať stimulačné impulzy, ale môže tiež spôsobiť, že kardiostimulátor vyšle stimulujúci impulz v čase, kedy to vaše srdce nepotrebuje. Kardiostimulátory mávajú zabudovaných niekoľko bezpečnostných opatrení na elimináciu a predchádzanie EMI. Elektronické filtre dokážu rozoznať rozdiel medzi prirodzeným signálom vášho srdca a signálom zapríčineným EMI a kardiostimulátory sú tienené kovovým plášťom proti vplyvu EMI. Ak máte podozrenie, že váš kardiostimulátor bol ovplyvnený EMI, vzdiaľte sa jednoducho od podozrivého zariadenia alebo ho vypnite. Váš kardiostimulátor by sa mal vrátiť k svojej pôvodnej funkcii a činnosti.
Podrobnejšie sú opísané v nasledujúcich kapitolách :
          -   Lekárske úkony a smernice na používanie prístrojov
          -   Inštrukcie  pre pobyt doma
          -   Inštrukcie  pre prácu na pracovisku
          -   Inštrukcie  pre cestovanie

Lekárske výkony a inštrukcie na používanie prístrojov

 Skôr, ako podstúpite akýkoľvek liečebný výkon, oznámte lekárovi, zubárovi alebo technikovi, že máte implantovaný kardiostimulátor. Je možné, že budú chcieť pred vykonaním lekárskeho úkonu hovoriť s vašim kardiológom, a to hlavne vtedy, ak lekársky úkon je v lekárskej praxi novo zavedený alebo ide o neobvyklý lekársky úkon. Väčšina zubných a liečebných prístrojov nebude rušiť činnosť vášho kardiostimulátora, avšak niektoré výkony môžu vyžadovať ochranné opatrenia, ktoré zabránia alebo znížia EMI – elektromagnetickú interferenciu = rušenie.
NEDOPORUČUJE SA
Skôr ako podstúpite niektorú z nižšie uvedených procedúr, je potrebné o prípadných rizikách hovoriť s obvodným lekárom a kardiológom. Vy traja musíte určiť pomer rizika a výsledku, je možnosť minimalizovať vplyv EMI, prípadne je možné kardiostimulátor vhodne preprogramovať. elektrokauter = elektrická koagulácia – tento proces zastavuje krvácanie z krvných ciev a používa sa pri operáciách.
Diatermia – proces, pri ktorom sa zahrieva telesné tkanivo a na zahrievanie sa používa elektrické pole. Úplne bežne sa tento proces používa pri rehabilitáciách.
Plánovaná vonkajšia defibrilácia – výkon sa vykonáva na zastavenie veľmi rýchleho rytmu srdca.
Načúvací prístroj so slučkou – využíva magnetické pole, vysiela digitálne signály. Tento typ načúvacieho prístroja môže neprijateľne ovplyvniť činnosť vášho kardiostimulátora. Doporučuje sa vždy vopred odskúšať vplyv načúvacieho prístroja na činnosť kardiostimulátora.
Lithotripsia = táto metóda drví a odstraňuje kamene žlčníka alebo močové kamene.
Rádiofrekvenčna ablácia – proces odstraňuje tkanivo, niekedy je zákrok vykonávaný z dôvodu zmeny elektrického vedenia v srdci.
Liečba žiarením – záleží na množstve radiačného žiarenia, lúč žiarenia je možné viesť mimo okolia kardiostimulátora, alebo je možné kardiostimulátor premiestniť.
Transkotánna elektrická nervová stimulácia (TENS) - môže ovplyvniť činnosť kardiostimulátora, pokiaľ je výkon vykonávaný na trupe.
NEDOPORUČUJE SA
Vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI) - pokiaľ váš zdravotný stav vyžaduje MRI, prediskutujte situáciu s vašim lekárom a kardiológom, či kardiostimulátor potrebujete. Prístroj MRI aj vo vypnutom stave vyžaruje magnetické pole, ktoré môže váš kardiostimulátor poškodiť.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI