PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Inštrukcie pre pobyt doma a na pracovisku

Ľudia s kardiostimulátorom môžu vykonávať väčšinu denných aktivít. Platí však všeobecné pravidlo, že ručné elektrické prístroje napájané z elektrickej siete nepribližujte k svojmu kardiostimulátoru bližšie ako na 15 cm, znížite tým možnosť ovplyvniť jeho funkčnosť EMI ručného elektrického prístroja.
Telefóny
Mobilné telefóny – pri používaní mobilných telefónov nemusíte dodržiavať žiadne zvláštne opatrenia, pretože kardiostimulátory boli vyskúšané s mnohými typmi mobilných telefónnych technológií. Pre staršie kardiostimulátory platí, že držanie mobilného telefónu príliš blízko pri kardiostimulátore, môže rušiť jeho činnosť. Držte tento druh telefónov asi 15 cm od kardiostimulátora, vzdialenosť jednoducho dodržíte aj tým, že budete používať telefón na opačnom uchu ako je strana kardiostimulátora.
Bezdrôtové (prenosné) telefóny – sa dnes už bežne používajú v domácnostiach a sú pre pacientov s kardiostimulátormi bezpečné.
Štandardné telefóny – sú pre váš kardiostimulátor, pri normálnom používaní, bezpečné. Sluchátko telefónu však obsahuje magnet, preto je vhodnejšie slúchadlo držať v bezpečnej vzdialenosti od vášho kardiostimulátora.
Ostatné domáce prístroje
Elektrické deky, vankúše, vyhrievacie podložky, prenosné tepelné žiariče, ručné prístroje bez motorčekov, bezdrôtové holiace strojčeky a mnoho ďalších domácich prístrojov, sú pre váš kardiostimulátor prijateľné.

UPOZORNENIE
Opatrene treba zaobchádzať s náradím s benzínovým motorom, kde sa doporučuje pred nastavovaním náradia vypnúť motor. Podobne je to aj pri opravách automobilov, kde hrozí vplyv indukčnej cievky, sviečkových káblov a rozdeľovača pri bežiacom motore. Podobne je to so zváračkami a demagnetizérmi, kde je bezpodmienečne nutné udržiavať bezpečnú vzdialenosť minimálne 15 cm.

NEDOPORUČUJE SA
Vyhýbajte sa používaniu benzínovej motorovej píly, pretože vaše telo a riky sú v kontakte so súčiastkami, ktoré vytvárajú elektrické iskry. Tieto súčiastky môžu interferovať s vašim kardiostimulátorom.
Nepoužívajte elektrické náradie so zámkom spúšťania zaisteným na stav „ZAPNUTÉ“, to by vám bránilo (v prípade potreby) rýchlo náradie vypnúť.

Inštrukcie pre prácu na pracovisku
Po rekonvalescencii po operácii sa väčšina pacientov s kardiostimulátorom môže vrátiť do svojej pôvodnej práce alebo do školy.
Väčšina kancelárskeho zariadenia a prístrojov je pre použitie v prítomnosti kardiostimulátora bezpečná.  Opatrný treba byť pri používaní občianskych rádiostaníc , amatérskych vysielačiek a iných rádiových vysielačov, ktoré môžu produkovať EMI.

NEDOPORUČUJE SA
Veľké elektrické alebo priemyselné zariadenia často vytvárajú EMI, preto je nanajvýš vhodné sa poradiť so svojim lekárom o možnosti pracovať v blízkosti takýchto zariadení.

Cestovné a zabezpečovacie systémy
Väčšina ľudí s kardiostimulátormi môže cestovať bez dodržiavania zvláštnych opatrení.
V automobile je väčšinou možné uchytenie bezpečnostného pásu nastaviť. Doporučuje sa medzi pás a kardiostimulátor vložiť mäkký uterák, hlavne v čase niekoľkých týždňov po operácii.
Bezpečnostné systémy na letiskách a v budovách
Oznámte personálu letiska alebo ochranke budovy, že ste nositeľom kardiostimulátora a požiadajte ich o vykonanie bezpečnostnej kontroly pomocou ručného detektora.
Bezpečnostné systémy v obchodoch a knižniciach
Je nepravdepodobné, že by váš kardiostimulátor spustil bezpečnostný alarm, ale aj napriek tomu majte ID-kartu kardiostimulátora so sebou, ktorou sa preukážete, že ste nositeľom kardiostimulátora. Doporučuje sa cez tieto systémy normálne prejsť, neopierať sa o nich a nezdržiavať sa v ich blízkosti.
Po určitom čase môže pacient s kardiostimulátorom aj zabudnúť na skutočnosť, že nejaký kardiostimulátor má, avšak nemal by nikdy zabudnúť na svoje základné povinnosti.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI