PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Kedy je nutné okamžite volať lekára

 
telefon

 
Sledujte svoje telesné príznaky, ktoré môžu upozorňovať na nutnosť kontroly vášho kardiostimulátora alebo kontrolu vášho zdravotného stavu.

Zavolajte okamžite svojho lekára, pokiaľ sa objavia niektoré z týchto príznakov :
          -   problémy s dýchaním,
          -   točenie hlavy alebo pocity na odpadnutie
          -   opuch dolných končatín, členkov, rúk alebo zápästia
          -   bolesť na hrudi alebo dlhotrvajúce čkanie
          -   horúčka spoločne so začervenaním, teplotou,
              bolestivosťou, opuchom alebo výtokom v chirurgickej
              rane
          -   nezvyčajné zvyšovanie rýchlosti pulzu alebo búšenie
              srdca

O vašom lekárovi

Navštevujte svojho lekára alebo ambulanciu pre kardiostimulátory pravidelne za účelom ambulantných kontrol a iných vyšetrení.
Dodržiavajte doporučenia svojho lekára o diéte, liekoch a telesných aktivitách.
Oznámte každému lekárovi, zubárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi, že máte implantovaný kardiostimulátor.
 
 sanitka


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI