PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Srdce má prirodzený rytmus

 popis srdca

 

Ľudské srdce je uložené v hrudnom koši za hrudnou kosťou. Normálne srdce má približne veľkosť zaťatej päste. Vzhľadom k náročnej práci, ktorú vykonáva, je pomerne malé. Tento špeciálny sval prečerpá každú minútu asi 4,7 litrov krvi, t.j. 284 litrov každú hodinu. Svojou pravidelnou rytmickou činnosťou dodáva do tela krv bohatú na kyslík. Srdce má dve predsiene a dve komory. Predsiene čerpajú krv do komôr. Pravá komora čerpá krv do pľúc, zatiaľ čo ľavá komora čerpá krv do všetkých ostatných orgánov Vášho tela. Za normálnych okolností je činnosť srdca riadená pravidelnými elektrickými signálmi produkovanými „prirodzeným kardiostimulátorom“, čo je sinoatriálny uzol (SA nodus – SAN). Signály cestujú predsieňami do spojenia uprostred srdca, do predsieňo-komorového uzla (atrioventrikulárneho uzla – AV uzla). Signály potom pokračujú do komôr a stimulujú srdcový sval ku stahu. Potom srdce odpočíva až do chvíle, kým ďalší impulz nespustí nasledujúci cyklus. „Prirodzený kardiostimulátor“ srdca, sinoatriálny (SA) uzol, vytvára elektrické signály, ktoré stimulujú srdce ku sťahom. Tieto signály sa šíria pravou predsieňou a rozdeľujú sa do dvoch hlavných prevodových vetiev vedúcich do komôr, kde zaisťujú spoločný sťah oboch týchto dutín.

 

normálne EKG

Tieto signály udržujú stálu a rytmickú činnosť Vášho srdca pri frekvencii 60 – 80 cyklov za minútu v kľude a viac pri fyzickej aktivite. Počet úderov srdca za deň je viac ako 100  tisíc krát.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI