PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Implantácia ICD

Najprv Váš lekár rozhodne, akým typom chirurgického zákroku bude implantácia urobená. Toto rozhodnutie závisí na štruktúre Vašej telesnej schránky, na tom, či ste už absolvoval/a nejaký chirurgický zákrok v oblasti hrudníka a aký postup je pre Vás najbezpečnejší. Bez ohľadu na použitú metódu bude Váš ICD implantovaný do oblasti hornej steny hrudného koša pod kožu alebo pod sval.
Pri tejto malej operácii väčšinou postačí lokálne umŕtvenie. Počas zákroku sú najprv naimplantované elektródy (1 alebo 2, podľa typu prístroja). Veľkými žilami sú zavedené do srdca. Konektory elektród sa pripoja k ICD. Ten je následne vložený do pripravenej podkožnej kapsy. Nakoniec je vyskúšaná funkcia ICD spustením komorovej tachyarytmie/fi brilácie a sledovaním reakcie ICD na túto arytmiu. Táto krátka časť zákroku prebieha väčšinou v celkovej anestézii.

 


Potencionálne komplikácie zahŕňajú problémy s objavením sa, či ukončením tachykardie, eventuálne so zvýšením jej frekvencie a v ne-poslednom rade komplikácie súvisiace s elektródovým systémom.

ICD je obvykle implantovaný do hornej časti hrudníka.
 

Výmena ICD

Energia potrebná pre činnosť Vášho ICD je čerpaná z batérie, ktorá je uložená v prístroji.
Po vybití batérie je treba vymeniť
celý prístroj. Táto procedúra je jednoduchšia a rýchlejšia než prvá implantácia. Ako dlho vydrží Váš ICD, závisí na počte a typoch liečebných zákrokov, ktoré prís-troj musel vykonať. Väčšinou sa životnosť ICD pohybuje v rozmedzí 5 – 8 rokov. Prístroj lekárovi včas indikuje, že sa blíži doba vybitia batérie. Výmena prístroja sa urobí tak, že lekár urobí rez nad starým prístrojom a vzniknutým otvorom prístroj vyberie z kapsy. Odpojí ho od elektród, potom skontroluje elektródy, či ich tiež nie je nutné vymeniť. K tomu však dochádza len výnimočne.
Následne sú elektródy pripojené k novému ICD, ktorý je vložený do pôvodnej kapsy a rana je zašitá. Systém je znovu otestovaný. Nakoniec sa prístroj naprogramuje. Nový prístroj je znovu otestovaný a naprogramovaný.

 

Kontrolné vyšetrenia

Kontrolné vyšetrenia sú dôležité preto, aby bola istota, že ICD pracuje i naďalej správne. V priebehu týchto návštev skontroluje Váš lekár či sestra stav batérie prístroja i stav elektród. Kvôli eventuálnemu ovplyvneniu správnej činnosti ICD podávanou medikáciou ďalej skontroluje užívané lieky. Pri zmene Vášho zdravotného stavu potom môže lekár zmeniť naprogramovanie prístroja tak, aby lepšie liečil Vaše arytmie. Váš lekár alebo sestra Vám určí ďalší termín kontroly.
Dodržujte termíny pravidelných kontrol. Sú dôležité na overenie, či Váš ICD správne funguje.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI