PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Čo je to kardiodefibrilátor = ICD ?

icd-1

ICD je skratka pre anglický výraz


„Implantable Cardioverter Defibrillator“

implantabilný kardioverter defibrilátor.


ICD aplikuje liečebné postupy na liečbu porúch srdcového rytmu ako sú KT a FK. ICD je implantovaný do Vášho tela a pracuje úplne automaticky. Váš zdravotný stav určuje typ ICD, ktorý dostanete. Váš lekár doporučí určitý model ICD, ktorý bude najvhodnejší pre Vaše poruchy srdcového rytmu. Každý model sa trošku líši vo veľkosti, funkciách a programovacích možnostiach. Existuje veľa možností, ako naprogramovať Váš ICD, aby správne liečil a prerušil Vašu tachyarytmiu. Váš lekár ho naprogramuje tak, aby prístroj aplikoval liečbu, ktorá je pre Vás najvhodnejšia.
Váš ICD je časťou systému skladajúceho sa z dvoch hlavných častí – z vlastného ICD prístroja a z elektród. Externý programátor je špeciálny počítač, ktorý môže komunikovať s Vaším ICD, zostáva v ambulancii pre použitie pri kontrolných vyšetreniach.
Môžete byť vybavení taktiež špeciálnym externým pacientským indikátorom, ktorý pomáha prístroj kontrolovať doma, v práci či na cestách.


ICD je dnes už malý prístroj s objemom asi 36 cm3. Pracuje ako malý počítač.
 

ICD neustále monitoruje rytmus a funkciu Vášho srdca, sleduje výskyt rýchlych, pomalých či nepra-videlných cyklov. Keď objaví niektorý z nich, aplikuje príslušnú elektrickú terapiu tak, aby Váš srdcový rytmus vrátil do normálu.
Puzdro ICD je vyrobené z titanu a obsahuje batériu, mikroprocesor (malý počítač) a elektronické obvody.
Pamäť ICD zaznamenáva dôležité informácie, ktoré Váš lekár z prístroja získa pri pravidelnej kontrole. ICD zaznamenáva počet a typy aplikovaných liečebných zákrokov, úspešnosť týchto zákrokov, ako sa Vaše srdce chovalo pri posledných epizódach porúch rytmu a ďalej stav batérie ICD a naprogramované parametre.

 

Ako ICD funguje?

Keď ICD zistí rýchlu srdcovú frekvenciu, snaží sa rytmus upraviť svojimi zásahmi tak, ako bol lekárom naprogramovaný.
ICD môže byť naprogramovaný tak, že najprv zasahuje jemnejšie a pokiaľ bude treba, tak v ďalších liečebných postupoch je dôraznejší.

 

Váš ICD môže aplikovať 3 typy zásahov :

  • antitachykardickú stimuláciu,
  • kardioverziu,
  • defi briláciu.

 

Antitachykardická stimulácia :

Pokiaľ je Vaša komorová tachykardia relatívne pomalá, lekár naprogramoval Váš ICD tak, že sú po jej zistení najprv aplikované rýchle stimulačné impulzy nižšej energie. Pokiaľ je obnovený normálny rytmus, žiadnu ďalšiu liečbu prístroj neaplikuje.

Kardioverzia :

Pokiaľ stimulácia neobnoví normálny rytmus, ICD môže byť naprogramovaný na aplikáciu silnejších pulzov – elektrických šokov. Tieto môžu mať podľa potreby rôznu energiu, od malej až po relatívne veľkú.

Defibrilácia :

Keď prístroj objaví fibriláciu komôr, vyšle vysokoenergetický šok do Vášho srdca. Táto defibrilácia preruší rýchlu srdcovú akciu Vášho srdca, čím umožní návrat k normálnejšiemu rytmu.


Pokiaľ Váš ICD zistí veľmi pomalú srdcovú frekvenciu (bradykardiu), bude stimulovať Vaše srdce k udržaniu normálnej frekvencie. Tento zásah sa nazýva antibradykardická stimulácia.


Mnoho ICD má RR (z angl. Rate Responsive, či frekvenčne závislú) funkciu. Pokiaľ sa venujete fyzickej aktivite ako je napr. chôdza, cvičenie či práca na záhrade, RR funkcia automaticky upravuje Vašu stimulačnú frekvenciu, aby zodpovedala úrovni Vašej námahy. Keď spomalíte, odpočívate alebo spíte, stimulačná frekvencia podľa toho poklesne.
 

Care AlertTM

je monitorovací systém, ktorý upozorňuje na situáciu, kedy diagnostické funkcie Vášho ICD poukazujú na zhoršenie Vášho klinického stavu, prípadne keď Váš prístroj vyžaduje kontrolu u lekára. Toto upozornenie môže byť zvukové (ICD bude vydávať tóny) alebo vizuálne (pomocou pacientského indikátora – viď ďalej).
Dva rozdielne počuteľné tóny môžu byť naprogramované Vaším lekárom pre prípad, že nastane stav vyžadujúci kontrolu.
Akonáhle takáto situácia nastane, bude Váš prístroj vydávať jeden z dvoch zvukových signálov po dobu 30 sekúnd. Tieto signály sa opakujú každých 24 hodín (v naprogramovanej hodine), pokým nie je situácia vyriešená.

Akonáhle zaregistrujete zvukový signál vychádzajúci z Vášho prístroja, ihneď kontaktujte Vášho lekára.

Ak má Váš ICD tento monitorovací systém, môže Vám byť vydaný magnet. Keď umiestnite tento magnet nad Váš prístroj, bude sa zvukový signál opakovať. Môžete sa tak uistiť, jako znie zvukový signál vychádzajúci z prístroja v prípade, že ste na pochybách, či zvuk, ktorý ste počuli, mohol byť signálom z prístroja. Magnet je tiež užitočný v tom prípade, keď telefonujete Vášmu lekárovi, ktorý žiada o prehranie počuteľného signálu. Nenoste, neskladujte a neponechávajte magnet v pozícii nad Vaším ICD – prístroj tak totiž nemôže zasahovať v prípade tachyarytmie. Pozrite sa do príručky dodávanej s magnetom pre ďalšie informácie týkajúce sa skladovania a používania magnetu.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI