PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Elektródy

elektródy

 

Elektródy sú izolované vodiče, ktoré sú zavedené veľkými žilami dovnútra srdca. Prevádzajú elektrické impulzy z ICD do Vášho srdca. Pretože Váš ICD trvale monitoruje srdce, elektródy tiež vedú informácie zo srdca do ICD. Podľa typu ICD sa používa jedna či viac elektród. Elektródy sú zavedené dovnútra srdca.
 

Programátor

Váš lekár a sestra používajú vonkajší programátor ako při kontrole pred prepustením z nemocnice, tak pri všetkých ďalších kontrolách. Programátor sa používa na to, aby „hovoril“ s Vaším ICD – aby bola istota, že ICD správne rozpozná a lieči Vaše tachyarytmie. Počas ambulantných návštev slúži k získavaniu užitočných informácií z prístroja. Vďaka tomuto prístroju zmena parametrov ICD nevyžaduje chirurgický zákrok. Programátor má Váš ošetrujúci lekár vo svojej ambulancii a používa ho při pravidelných kontrolách ICD prístroja.
 

programator

 

Pacientsky indikátor

Pacientsky indikátor je externý prístroj, ktorý sleduje informácie zbierané implantovaným ICD prístrojom a za určitých podmienok môže pacienta upozorniť na nežiadúce skutočnosti. V niektorých krajinách umožňujú tieto indikátory prenos dát po telefóne či cez internet. Indikátor umiestnite blízko miesta, kde spíte.
 

indikator


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI