PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Vyšetrenia krvotvorného systému

Image

K hlavným vyšetreniam krvotvorného systému patria:

Krvný obraz : spočíva v rozbore krvných buniek, t. j. v stanovení ich počtu, objemu, percentuálneho zastúpenia, veľkosti. Krvný obraz predstavuje základné vyšetrenie na odhalenie akejkoľvek odchýlky v bunkovej zložke krvi. Vyšetrenie sa vykonáva prostredníctvom automatických analyzátorov.
Rýchlosť sedimentácie krviniek : V praxi sa označuje skratkou FW a vyjadruje sa v milimetroch za hodinu. Je ukazovateľom rýchlosti sedimentácie červených krviniek, pričom odchýlka od normálnych hodnôt môže poukazovať na rôzne patologické procesy v organizme, ako zápaly, infekcie, malignity.
Krvný náter : znamená priame pozorovanie krvi v mikroskope. V porovnaní s automatickým krvným obrazom umožňuje dôveryhodnejšie posúdiť počet, tvar a veľkosť jednotlivých buniek, ako aj prípadné abnormality.
Punkcia kostnej drene : prostredníctvom špeciálnej ihly sa získa malá vzorka kostnej drene, ktorá sa následne analyzuje v mikroskope ako takzvaný myelogram, čiže diferenciálny odpočet jednotlivých typov buniek kostnej drene.
Biopsia kostnej drene : získanie valčeka kostnej drene, z ktorého je možné vykonať podrobnejší rozbor než zo vzorky získanej punkciou.

Vyšetrenie prostredníctvom rádioaktívne značkovaných krvných buniek. Slúži na výskum cirkulácie týchto buniek v organizme, stanovenie doby prežívania, ich rozmiestnenia v ľudskom tele, ako aj na zistenie miesta ich deštrukcie.

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI