PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

MONOCYTY

monocyty

Monocyty sú veľké biele krvinky, ktoré vznikajú v kostnej dreni z myeloblastov. Nemajú teda samostatnú materskú bunku, lebo myeloblast je spoločným predchodcom (prekurzorovou bunkou) pre monocyty aj granulocyty. Vyplavujú sa do obehovej krvi a odtiaľ prenikajú do tkanív, kde sa z nich tvoria makrofágy . Tieto tvoria mononukleárny fagocytárny systém. Makrofágy majú odlišné funkcie podľa tkaniva, v ktorom sú umiestnené. Iné funkcie plnia makrofágy v pečeni, iné makrofágy v slezine, v pľúcach a iných orgánoch.
Monocyty sú schopné fagocytovať väčšie častice ako granulocyty. Majú významnú úlohu pri bunkovej imunite t.j. pri transplantácii buniek a orgánov ako aj pri vírusových infekciách.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI