PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Granulocyty

granulocyty

Granulocyty sa nazývajú podľa zrniečok, ktoré sa nachádzajú v ich plazme (tekutá časť bunky). Granulocyty sa tvoria v kostnej dreni. Prvým bunkovým predchodcom granulocytov je myeloblast, z ktorého postupným delením a dozrievaním vzniká granulocyt. Časť granulocytov zaniká ešte v kostnej dreni počas ich vývoja. Všetky granulocyty, ktoré sa vyplavia z kostnej drene do obehovej krvi, necirkulujú. Približne 50% z nich je uložených na vnútornom povrchu cievnej steny. Prítomnosť granulocytov v obehovej krvi je len prechodná a krátka. Granulocyty z krvi prechádzajú z ciev do tkanív, kde žijú asi 2-3 dni.
Hlavnou funkciou granulocytov je zabezpečenie obrany organizmu voči infekciám. Granulocyty sa vyznačujú fagocytárnou schopnosťou. Je to schopnosť pohlcovať a ničiť choroboplodné zárodky (baktérie) a iné cudzorodé látky, ktoré vnikli do organizmu. Fagocytóza sa uskutočňuje tak, že granulocyt svojím telom škodlivinu úplne obklopí a vlastnými enzýmami ju usmrtí a rozloží. Vniknutie cudzorodej látky do organizmu je priamym podnetom na zvýšenie tvorby granulocytov.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI