PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

KYSELINA MOČOVÁ

vysetrenie

Kyselina močová je normálnym produktom látkovej premeny u človeka. Vzniká odbúravaním látok označovaných ako puríny, ktoré predstavujú dôležitú súčasť jadier ľudských buniek.


Puríny v organizme sú trojakého pôvodu :

  • z chemickej syntézy vo vnútri bunky z východiskových látok.
  • z rozpadu bunkových jadier z rôznych príčin.
  • z prijímanej potravy.
Človek, podobne ako vyššie primáty, stratil enzým nazývaný urikáza, ktorý je schopný štiepiť kyselinu močovú pred jej vylúčením z organizmu. Preto musí človek vylučovať túto kyselinu ako celok, pričom väčšia časť opúšťa organizmus obličkami a len menšia časť črevom.

Močová kyselina je potrebná látka vznikajúca v našej látkovej premene ako odpadový produkt purínov. Až prekročenie normálnych hladín v krvi môže predstavovať chorobný stav a spôsobovať ťažkosti. Pri určitom množstve má nevylúčená kyselina močová tendeciu zhromaždovať sa a tvoriť ihlovité kryštáliky na "vhodných" miestach.
Kyselina močová vzniká rozkladom bielkovín a purínov a vylučuje sa najmä obličkami. Pri nadmernom príjme bielkovín alebo purínov, alebo pri nedostatočnej funkcii obličiek sa kyselina močová nestačí z tela vylúčiť a zráža sa v podobe kryštálikov v kĺboch, aj v mäkkých tkanivách. Jej prejavom býva potom bolestivý zápal kĺbu. Záchvaty bolesti prichádzajú náhle bez varovania a môžu pretrvať niekoľko hodín, príp. až niekoľko dní. Najčastejšie záchvaty postihujú palec na nohe alebo inú časť chodidla.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI