PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

KOSTNÁ DREŇ

kostna-dren

Kostná dreň je miestom tvorby červených a bielych krviniek, trombocytov a monocytov. Tieto krvné elementy sa tvoria v aktívnej červenej kostnej dreni. Červená farba pochádza od hemoglobínu erytrocytov a od krvi v krvných cievach kostnej drene. Červená kostná dreň sa vyskytuje v plochých a malých kostiach hrudníka, v stavcoch, lebke, krížovej kosti a panvových kostiach. V dlhých kostiach dospelého človeka sa nachádza tuková kostná dreň , ktorá má žltkasté sfarbenie zapríčinené prítomnosťou tuku.
V červenej kostnej dreni sú prítomné jednotlivé kmeňové krvotvorné bunky , z ktorých vznikajú krvinky všetkých vývojových radov. Postupným vývojom (delením a dozrievaním) sa vytvárajú z proerytroblastov erytrocyty, z myeloblastov granulocyty a monocyty, z lymfoblastov lymfocyty, z megakaryoblastov megakaryocyty a z nich následne trombocyty.

Kostná dreň je rôsolovité tkanivo vo vnútri kostí. Môžete si ju zjednodušene predstaviť ako "továreň" na výrobu krvi. Iba malú, ale najdôležitejšiu časť drene tvoria tzv. kmeňové bunky. Sídlia v dreni, prevažne v kľudnom stave, obklopené svojím výživným mikroprostredím a čakajú na zavolanie k akcii podľa aktuálnych potrieb organizmu. V zdravom tele sa strata, alebo zvýšená potreba ktoréhokoľvek z typov krviniek priebežne zaznamenáva. Pomocou tzv. rastových faktorov vyšle organizmus signál do kostnej drene a tá obratom naštartuje zvýšenú tvorbu. "Nedospelé" krvinky sa ešte niekoľko dní zdržia v kostnej dreni do úplného vyzretia a až hotové a zrelé odchádzajú do krvného obehu, aby tam mohli plniť svoje funkcie.
Keď je porucha krvotvorby natoľko závažná, že sa nedá dlhodobo vyliečiť iným, jednoduchším spôsobom, existuje možnosť kompletne vymeniť krvotvorné tkanivo za zdravé pomocou transplantácie. Technické prevedenie transplantácie je v podstate veľmi jednoduché. Nie je to operácia v pravom slova zmysle, ako v prípade orgánov. Krvotvorné bunky sú tekutá, môžu sa pohybovať v krvi. Do organizmu príjemca sa vpravia veľmi jednoducho: podajú sa proste do žili, podobne ako iná krvná transfúzia. Pri ceste krvným obehom dokážu samé nájsť v tele pre svoj vývin najvhodnejšie miesto: zaplavu do kostí, usadia sa v kostnej dreni a v nej sa začnú prirodzene množiť.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI