PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

LYMFOCYTY

lymfocyty

Lymfocyty sú malé biele krvinky, ktoré sa tvoria v kostnej dreni a v lymfatickom tkanive, t.j. v lymfatických uzlinách, slezine, týmuse (detskej žľaze) a lymfatickom tkanive zažívacieho ústrojenstva. Lymfocyty sa podľa pôvodu delia na T- lymfocyty (týmusové) a B- lymfocyty (z kostnej drene). T- lymfocyty sa zúčastňujú hlavne na celulárnej (bunkovej) imunite t.j. na priamej toxickej pôsobnosti proti bunkám, parazitom, vírusom a niektorým baktériám, ako aj pri reakciách počas odhojovania tkanivových a orgánových transplantátov. B-lymfocyty sú nositeľmi humorálnej (protilátkovej) imunity. Tvoria protilátky proti rôznym antigénom (bunkám, mikróbom, bielkovinám a pod.). Protilátky sa naviažu na antigény, ktoré sa tak stanú cudzorodým elementom pre granulocyty a tieto sú potom schopné ich zlikvidovať.
Lymfocyty sa z kostnej drene a týmusu dostávajú do obehovej krvi a lymfatických orgánov. Z celkového množstva lymfocytov sa najviac (70%) nachádza v lymfatických orgánoch. V krvi sú iba 4%, v kostnej dreni menej ako 15% a zvyšok v ostatných orgánoch. Lymfocyty môžu žiť niekoľko mesiacov až rokov. Časť z nich však žije iba niekoľko dní.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI