PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Život s umelou chlopňou

Život s umelou chlopňou


Ak Vám bola nahradená srdcová chlopňa, mal (a) by ste vedieť, že život s umelou chlopňou kladie na Vás určité nároky, a že existujú dva potenciálne problémy :


1.Antikoagulačná liečba.

S touto liečbou súvisí aj tá skutočnosť, aby ste starostlivo užívali predpísané lieky a nezačínali sami užívať ďalšie lieky bez porady s Vaším kardiológom. Niektoré z týchto liekov totiž obsahujú aspirín, ktorý môže výrazne ovplyvniť zrážanlivosť krvi. Ak vznikne potreba plánovaného chirurgického alebo stomatologického výkonu spojeného s rizikom krvácania (najbežnejšie pri trhaní zubov), je nutné prechodne znížiť dávku protisrážlivých liekov. Obráťte sa v tomto prípade na svojho ošetrujúceho kardiológa.

 

 


2. Cudzie teleso v tele

Umelá chlopňa zostane po celý život pre Váš organizmus "cudzím telesom", ktoré je náchylnejšie k usadeniu infekcie. Ak preniknú baktérie do krvného obehu, môžu sa zachytiť na umelej srdcovej chlopni a spôsobiť infekciu chlopne, čo je veľmi závažné ochorenie. To sa môže stať po vytrhnutí zuba, odstránenie zubného kameňa, pri prechladnutí alebo pri inom horúčkovitom ochorení, pri poranení alebo inom operačnom zákroku. Vo všetkých týchto prípadoch je nutné chrániť chlopňu podávaním antibiotík.
V každom prípade je nutné pri každej návšteve lekára hlásiť skutočnosť, že ste nositeľom umelej srdcovej chlopne.
Ťažisko pooperačnej starostlivosti je v rukách vášho praktického lekára, vášho ošetrujúceho kardiológa a tiež vo Vašich rukách. Ak budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa, prosím, na vášho ošetrujúceho lekára alebo zdravotnú sestru.

 


Operácia srdcovej chlopne neznamená úplné uzdravenie srdca. Je to zásah nutný k zastaveniu zhoršovanie Vašej choroby a umožňujúce zotavenie srdcového svalu. Operácie prináša väčšine pacientov významné zlepšenie kvality života, vymiznutie alebo zlepšenie predoperačných problémov.

Ale Vy sami môžete významne ovplyvniť ďalší postup ochorenia vylúčením rizikových faktorov zo svojho života.

Tieto rizikové faktory sú dnes dobre známe a s výnimkou dedičných faktorov dobre ovplyvniteľné,  je to :

  • fajčenie
  • stress
  • obezita
  • nevhodná skladba stravy
  • vysoký krvný tlak
  • cukrovka
  • nedostatok pohybovej aktivity.

 

Fajčenie má katastrofálny dopad na srdce, pľúca a cievy. Je úplne nezlučiteľné s Vašou úspešnou liečbou. Vyvarujte sa potravín bohatých na cholesterol a žiadajte na svojom praktickom lekárovi periodické vyšetrenia hladiny tukov v krvi. Zníženie telesnej váhy prispieva k zlepšeniu možnosti pohybu po operácii. Pravidelné kontroly krvného tlaku a starostlivá liečba pri jeho zvýšení je absolútne nevyhnutná na udržanie dobrého výsledku operácie.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI