PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Náhrady chlopní

Chirurg má dve základné možnosti, aký výkon na chlopni vykonať :


1.Niekedy je možné chorú chlopňu ponechať v tele a vykonať na nej opravný výkon (plastika chlopne). Tento výkon je väčšinou možný pri chlopňovej nedomykavosti


2.Ak je však poškodenie chlopne pokročilé, je nutné chorú chlopňu odstrániť a na jej miesto našiť umelú chlopňovú protézu.


Umelé chlopne náhrady sú dvojakého druhu :


1.Mechanické sú vyrobené z kovových zliatin. Výhodou týchto chlopní je neobmedzená trvanlivosť, nevýhodou nutnosť trvalé užívanie liekov na "riedenie" krvi

 

mechanická chlopňa   

mechanické chlopne - implantáty       

     

operácia - implantácia mechanickej chlopne

 

2.Biologické - sú skonštruované z biologických tkanív (prasačích alebo hovädzích). Výhodou týchto chlopní je, že nie je nutné užívať lieky na riedenie krvi, nevýhodou obmedzená "životnosť" chlopne.
Operujúci chirurg zvolí ten typ umelej chlopne, ktorý bude vo Vašom prípade najvhodnejšie.

 

 

Biologické chlopne

 

bioôogické chlopne - implantáty

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI