PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Liečba vrodených chýb srdca

Niekedy vrodená srdcová chyba sa zlepšuje bez liečby alebo chyba môže byť tak malá, že liečba nie je nutná. Avšak vo väčšine prípadov je tento stav vážny a vyžaduje chirurgický zákrok alebo postačí aj liečba liekmi.

 

Katéter – je to dlhá, flexibilná rúrka, ktorá je vložená do cievy a umožňuje priviesť cievnym riečišťom chirurgický nástroj do srdca. Chirurgické nástroje sú používané prostredníctvom katétra k oprave srdcových chýb. Tento typ operácie je neinvazívny chirurgický zákrok – pacient nebude mať žiadny zásadný chirurgicky rez na hrudníku.


Otvorené operácie srdca – v závažnejších prípadoch môže chirurg operovať priamo na srdci cez otvorený hrudník. Rez je vedený na pacientovom hrudníku tak, aby poškodené / chybné časti srdca môžu byť prístupné a bude možné ich chirurgicky opraviť. Srdce sa počas chirurgického zákroku zastaví a stroj (umelé srdce) pumpuje krv do celého tela počas chirurgického zákroku.


Transplantácia srdca – vo veľmi závažných prípadoch poškodenia srdca, môže byť choré srdce nahradené srdcom iného človeka, čo umožňuje pacientovi prežiť. Zdravé srdce, ktoré mal nedávno zomrelý človek nahradí chybné srdce. Súhlas na použitie srdca nie je potrebný od zosnulého a ani od jeho príbuzných.


Chyby septa  – v prípade, že pacient má DVS (defekt komorového septa) alebo ASD (defektu septa siení), bude odporúčaná liečba závisieť na tom, aká je vážna porucha srdca. V ľahších prípadoch môže lekár odporučiť čakanie – pacient je sledovaný, ale žiadna liečba nie je daná. Odborníci hovoria, že vo väčšine prípadov mierne chyby srdca opraví čas.

Pri miernych až stredne veľkých chybách je možné použiť neinvazívnu formu liečby katétrom..

Vo vážnejších prípadoch lekár bude musieť vykonať otvorenú operáciu srdca.


 Stenóza (zúženie aorty alebo pľúcnej chlopne) – možnosti liečby tu závisia od závažnosti stenózy. V miernych prípadoch lekár pravdepodobne odporučí čakanie. Pacient môže byť liečený aj pomocou antihypertenzív (lieky na zníženie krvného tlaku).

Vo vážnejších prípadoch môže lekár vykonať balónikovu angioplastiku. Malý balónik prechádza katétrom, v mieste stenózy je nahustený tlakom 12 až 16 Atm. čím sa stenóza roztlačí a krvný prietok je obnovený. V niektorých prípadoch je vložený stent (kovová cievka), ktorý sa používa na zastavenie opätovného zúženie.

Vo veľmi závažných prípadoch môže lekár nahradiť uzatvorenú cievul, čo je vykonané počas otvorenej operácii srdca. Náhradné cievy môžu byť umelo vyrobené, odoberajú ich od ošípaných a sú špeciálne upravené pre ľudskú potrebu, alebo sú  získané od ľudských darcov.

 

Chirurg na liečbu môže použiť relatívne novú techniku, kedy pomocou katétra nahradí aortálnu chlopňu (zavedenie katétrom novú aortálnu chlopňu). Nie je zatiaľ dostatok dôkazov na vyhodnotenie dlhodobý bezpečnosti alebo účinnosti tejto techniky

.
Ductus ateriosus (PDA) – Pacient bude užívať lieky pomerne skoro po narodení. Príklady zahŕňajú ibuprofén alebo indometacín, alebo je využitá neinvazívna  metóda pomocou katétra.


 Fallotova tetralógia (TOF) – pacienti s ťažkými príznakmi dýchavičnosti môžu vyžadovať neodkladný chirurgický zákrok. Postup tzv BT (Blalock-Taussig) skrat je pomerne bežne používaný. Tepny sú odsunuté (presmerované) do pľúc, takže krv môže byť obohatená kyslíkom pred pokračovaním do zvyšku tela. Neskôr je možné vykonať otvorenú operáciu srdca.


 Transpozícia veľkých tepien (TGA) – toto je robené skoro po narodení dieťaťa. To si vyžaduje otvorenú operáciui srdca, použitá technika sa nazýva arteriálny switch. Tepny sú rezané a upravené do ich správnej polohy na druhej strane srdca (na pľúcnej a aortálnej chlopni).

Vrodená srdcová vada liečbu dospelých – možnosti liečby sa líšia pre deti a pre dospelých, závisí to na niekoľkých faktoroch, vrátane závažnosti ochorenia. Lekár môže odporučiť liečbu k náprave srdcovej chyby alebo terapie na liečbu komplikácií spôsobených chybou.

Čakanie (pravidelné kontroly) – ak sú chyby pomerne malé, tam sa môžu robiť periodické prehliadky, či pacientov stav sa nezhoršil.


 Lieky – v niektorých prípadoch môže byť účinná liečba pomocou liekov, kedy sa lieky podávajú na pomoc pre lepšiu funkciu srdca (a žiadna iná liečba).


 Katétre – katetrizačné techniky môžu byť použité na opravu niektorých vrodených srdcových chýb, bez nutnosti otvorenej operácie srdca.


 Otvorená operácia srdca – v zložitejších prípadoch, alebo vážnych prípadoch môže sa lekár  rozhodnúť pre vykonanie otvorenej operácie srdca. Ide o hlavné liečebné postupy a procedúry (sú pomerne zdĺhavé).


 Transplantácia srdca – ak chybu, ktorú nemožno opraviť, pacientovi je úplne nahradené choré srdce novým srdcom.

 

Je chybou sa domnievať, že ošetrenie v priebehu detstva, znamená to, že problém už bude definitívne odstránený a ďalšia následná liečba už nebude nutná – to je len zriedkavý prípad. Pacienti sú vystavení zvýšenému riziku vzniku komplikácií po celý život. Niektorí môžu vyžadovať ďalšiu operáciu neskôr.

Dospelí, ktorí mali vrodenú srdcovú chybu by mali spolupracovať so svojím lekárom, absolvovať trvalý lekársky dohľad a mali by absolvovať pravidelne lekárske prehliadky po celý zvyšok svojho života. Prehliadky by mal urobiť kardiológ, ktorý je vyškolený v monitorovaní dospelých s vrodenými srdcovými chorobami.

Tehotenstvo – žena s vrodenou srdcovou chybouu by mala najprv hovoriť so svojim lekárom ešte predtým ako plánuje tehotenstvo. Hoci väčšina pacientiek má normálne tehotenstvo, je dôležité vedieť o rizikách, ako aj o osobitnej starostlivosti, ktoré môžu byť potrebné v priebehu tehotenstva.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI