PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Vrodené srdcové nchyby

Srdce, spolu s pľúcami dodáva obohatenú krv o kyslík do buniek a tkanív v celom tele. Keď je krv čerpaná do pľúc červené krvinky naviažu na seba kyslík, ktorý je potom transportovaný do buniek a tkanív. V bunkách a tkanivách je kyslík v krvi odovzdaný. Krv, ktorá je teraz s nízkym obsahom kyslíka cestuje späť do srdca, a je potom je prečerpaná do pľúc, atď.

Keď v tomto cykle je vrodená srdcová chyba, niečo nie je v poriadku so štruktúrou srdca, cyklus nefunguje správne.

 

Druhy necyanotických ochorení srdca

  • Defekt komorového septa (SSD) – najčastejšia príčina necyanotického ochorenia srdca. Je zapríčinená dierou medzi ľavou a pravou komorou. Krvný tlak je vyšší na ľavej strane srdca, ako pravej strane. Cez tentootvor je krv vytlačená z ľavej komory do pravej komory. To znamená, že srdce musí pracovať navyše, aby sa vyprázdnila pravá komora – čo zaťažuje srdce. Čím je diera väčšia, tým väčšie je ochorenie, čo môže spôsobiť pľúcnu hypertenziu (vysoký tlak v pľúcach). Toto môže viesť k poškodeniu pľúc.
  • Defektu septa predsiení (ASD) – je otvor medzi ľavou a pravou predsieňou. Ochorenie je podobne ako SSD, srdce je pod väčším tlakom a teda hrozí poškodenie pľúc.
  • Pľúcna stenóza – pľúcna chlopňa je mimoriadne úzka, v dôsledku toho je v srdci väčší tlak, čím vzniká problém s pumpovaním krvi do pľúc.
  • Aortálna stenóza – aortálna chlopňa je mimoriadne úzka. Srdce pumpuje krv ťažšie, ťažšie sa dostáva cez chlopňu - ventil. To kladie ďalšiu veľkú záťaž na srdce. Krv, ktorá ide cez aortálnu chlopňu je rozhodujúca pre zásobovanie mnohých častí tela kyslíkom. U pacientov s aortálnou stenózou sa môžu vyskytnúť závraty a dýchavičnosť.
  • Ductus ateriosus (PDA) – po narodení dieťaťa sa uzatvorí prechod medzi krvným obehom matky a krvným obehom dieťaťa, keď dieťa začne samostatne dýchať. Ak sa v dieťati toto nie je riadne uzatvorené, krv, ktorá má byť čerpaná z pľúc uniká späť cez pľúcnu chlopňu do pľúc. Srdce a pľúca pracujú v extrémnom zaťažení.

 

Druhy cyanotické ochorenia srdca

Fallotova tetralógia (TOF) – najčastejšou príčinou cyanotického ochorenia srdca. Je to kombinácia štyroch rôznych srdcových chýb :

  • vysídlenej aorty – aortálnej chlopňa je na zlom mieste
  • Pľúcna stenóza – pľúcna chlopňa je mimoriadne úzky
  • hypertrofia pravej komory – svaly pravej komory sú príliš silné
  • Defekt komorového septa – je otvor medzi ľavou a pravou komorou

Dochádza k zmiešaniu okysličenej a neokysličenej krvi, čé vedie k zlému prísunu kyslíka do telesných orgánov a tkanív. Dieťa bude zvyčajne bez dychu a s modrou pokožkou.


Transpozícia veľkých tepien (TGA) – je druhou najčastejšou príčinou cyanotického ochorenia srdca. Aorty a chlopne sú vzájomne prepojené k zodpovedajúcim tepnám. Namiesto toho, aby dochádzalo k čerpaniu odkysličenej krvi do pľúc, táto je čerpaná do tela, čo spôsobuje cyanotické ochorenie srdca.

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI