PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

SLIAČ - I. turnus

TERMÍN : 18.3. - 8.4.2009

 

SLIAČ - v zime

 

 

Kardioklub SK zorganizoval  v rámci svojich celoročných aktivít a v súlade so svojim schváleným projektom I.turnus "Kúpeľných pobytov s Kardioklub SK v kúpeľoch SLIAČ".


Na tomto I.turnuse sa z členov Kardioklub SK zúčastnili traja členovia priamo ako kúpeľný hostia a štyria členovia ako realizačný team.

 

I. turnus bol pilotným turnusom a počas trvania tohto turnusu realizačný team postupne odstraňoval zistené chybičky a drobné problémy, ktoré sa objavili pri zavádzaní tejto novinky v oblasti doplnkových služieb súvisiacich s poskytovaním kúpeľnej strostlivosti.

 

 

Vstup do Kardio-Info-Centra Sliač

 

I.turnus "Kúpeľných pobytov s Kardioklub SK v Kúpeľoch Sliač" bol vynímočný tým, že počas tohto turnusu Kardioklub SK otvoril svoje vysunuté poradenské pracovisko Kardio-Info-Centrum priamo do kúpeľov Sliač.

Kardioklub SK v spolupráci s vedením Kúpele Sliač a.s. a s výdat- nou a neoceniteľnou obetavosťou členov a členiek Kardioklub SK (p. Szabóová Martina, p.Hanzlová Alžbeta, p.Šimonič Marián) túto neľahkú úlohu splnili v rekordne krátkom čase, v priebehu dvoch mesiacov.

 

Všetkým tým, ktorí sa na realizácii tohto veľmi potrebného poradenkého centra podieľali, aj touto cestou úprimne ďakujeme.

 

Prví návštevníci KIC Sliač

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI