PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

KÚPEĽNÉ TURNUSY v roku 2010

 

  

  

Kardioklub SK po skúsenostiach z roku 2009, aj v tomto roku organizuje obľúbené „Kúpeľné turnusy v kúpeľoch Sliač s Kardioklub SK“.
Pre rok 2010 sme kúpeľné turnusy obohatili o niekoľko nových a hlavne atraktívnych doplnkových mikrozájazdov, ktoré vo svojej réžii zabezpečuje Kardioklub SK. Ide o poznávacie jednodňové a poldňové (v odpoludňajších hodinách) mikrozájazdy do blízkeho, ale aj vzdialenejšieho okolia kúpeľov Sliač.

 

Naďalej budú pokračovať edukačné popoludnia s prezentáciami.


V tomto roku to budú nasledujúce mikrozájazdy :


-   Sliač - splav Hrona na pltiach
- Banská Štiavnica - Nový hrad, Starý hrad, dom Andreja Sládkoviča
-   Sklenné Teplice - kúpele Sklenné Teplice
-   Bzovík - opevnený kláštor
- Zvolen - divadlo JGT, Pustý hrad, zámok, Arborétum - Podborová, lesnícke a drevárske múzeum, divadlo MASKA, SNG
- Banská Bystrica - múzeum SNP, mestský hrad, divadlo - opera, Thurzov dom, Literárne a hudobné múzeum
-   Antol - Poľovnícke múzeum
-   Hronsek - drevený kostolík, vodný hrad, kaštieľ
-   Kremnica - mincovňa, hrad, vinotéka, Kremnické gagy
-   Vyhne - Vodný raj Vyhne
-   Detva - Podpolianske folklórne slávnosti

 

Pokiaľ budú mať účastníci turnusu svoje nápady a námety na mikrozájazdy, radi im v rámci svojich možností a možností Kardioklub SK vyhovieme !

 

Termíny jednotlivých turnusov v roku 2010

turnus

číslo

termín turnusu

posledný termín

pre doručenie

Návrhu na kúpeľnú liečbu

do zdravotnej poisťovne

I.

7.4.2010 -

29.4.2010

do 7.februára 2010
II.

5.5.2010 -

27.5.2010

do 5. marca 2010
III.

9.6.2010 -

1.7.2010

do 9. apríla 2010
IV.

 7.7.2010 -

29.7.2010

do 7. mája 2010
V.

 4.8.2010 -

26.8.2010

do 4. júna 2010
VI.

 8.9.2010 -

30.9.2010

do 8.júla 2010
VII.

 6.10.2010 -

28.10.2010

do 6. augusta 2010
VIII.

 10.11.2010 -

2.12.2010

 do 10.septembra 2010


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI