PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

 


Kardioklub SK pripravil, v spolupráci s vedením spoločnosti Kúpele Sliač a.s. a ďalšími svojimi partnermi pre svojich členov a členov kardioklubov z Team Kardioklub SK ,

liečebné kúpeľné pobyty

hradené zdravotnými poisťovňami.

 

 

Na našich kúpeľných turnusoch sa môžete stretnúť so svojimi priateľmi a spolupacientami, s ktorými chcete stráviť spoločné chvíle v kúpeľoch.

 

Naše kúpeľné turnusy umožňujú aj celým kolektívom kardioklubov spoločne absolvovať kúpeľnú liečbu.

 

Počas kúpeľného liečebného pobytu sú pre účastníkov pripravené rôzne edukačné programy zamerané na zvýšenie informovanosti pacienta. Ide hlavne o témy týkajúce sa práv pacienta, otázok invalidity, otázok ZŤP a ďalších tém, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s dôsledkami ochorenia srdca a ciev.

 

Neoddeliteľnou súčasťou týchto liečebných kúpeľných pobytov sú aj spoločenské akcie rôzneho zamerania.

 

 

 

_______________________________________________

 

Pre všetky turnusy Kúpeľných pobytov s Kardioklub SK

 

 Návrh na kúpeľnú starostlivosť


doručte do svojej zdravotnej poisťovne najneskôr

 

60 dní pred termínom vami vybraného  turnusu

___________________________________________

 

 

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI