PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

SLOVENSKÉ KÚPELE

 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
UPOZORNENIE :

Uvádzame len kúpele, ktoré majú indikáciu

na liečbu kardiovaskulárnych ochorení !

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
 


BARDEJOVSKÉ KÚPELE
Indikácie :

Liečia sa sa tu choroby obehového ústrojenstva, choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou a netuberkulózne choroby dýchacích ciest.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Kúpele BRUSNO
Indikácie :

Liečia sa tu pacienti s chorobami žlčníka, žlčových ciest, pečene, pankreasu a niektorých chorôb obehového a pohybového ústrojenstva.

Choroby z povolania
Niektoré choroby pohybového ústrojenstva.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Kúpele DUDINCE
Indikácie :
* zápalové i degeneratívne ochorenia kĺbov a chrbtice
* reumatické ochorenia
* postupné tuhnutie chrbtice
* Bechterevova choroba

* mimokĺbové formy reumatizmu - bolestivé stavy šliach, šľachových úponov, svalstva a väziva

* poúrazové stavy pohybového ústrojenstva - najmä po zlomeninách
* stavy po ortopedických operáciách
* vrodené a získané ortopedické ochorenia osového orgánu

* chronické ochorenia chrbtice, kĺbov, svalov a mäkkých častí pohybového ústrojenstva (zápalového alebo degeneratívneho pôvodu)

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Kúpele NIMNICA
Indikácie :

V kúpeľoch Nimnica sa liečia dospelí pacienti a dorastajúca mládež. Pre dospelých pacientov sú kúpele indikačne zamerané na liečbu niektorých nešpecifických chorôb dýchacích ciest. Z tejto skupiny chorôb sú to najmä opakujúci sa zápal priedušiek (recidivujúca bronchitída), chronický zápal priedušiek (chronická bronchitída) bez preťaženia obehu a bez pohybovej dýchavice, chronický zápal priedušiek spojený s dýchavicou, prípadne emfyzémom , rozšírenie priedušiek (bronchiektázie) v období potlačenia pridruženej infekcie, stavy po opakovaných zápaloch pľúc, atrofické zápaly sliznice horných dýchacích ciest, hypertrofické zápaly horných dýchacích ciest, ozéna a stavy po operáciách na horných dýchacích cestách.

Časť posteľovej kapacity je vyhradená pre dorastajúcu mládež (od dokončenia povinnej školskej dochádzky do 19 rokov). Lieči sa tu mládež s chorobami obehových ústrojov, nešpecifickými ochoreniami dýchacích ciest a s celkovým oslabením zdravotného stavu.

Z chorôb obehových ústrojov sa tu liečia pacienti s poškodením srdca reumatickým zápalom – reumatickými karditídami – po odznení akútnej fázy, reumatickými karditídami najmenej 6 mesiacov po potlačení aktivity zápalového procesu, kompenzačnými chlopňovými chybami bez známok aktivity zápalového procesu, chlopňovými chybami s prejavom obehovej nedostatočnosti I. stupňa, bez známok aktivity zápalového procesu, kompenzovanými chlopňovými chybami pri súčasnom postihnutí jedného alebo niekoľkých kĺbov (po dlhodobej liečbe na odbornom oddelení), vrodenými srdcovými chybami s prejavmi obehovej nedostatočnosti najviac I. stupňa, vysokým krvným tlakom – hypertonickou chorobou – štádia I.b a II. a, ochorením srdca na podklade endokrinných, infekčných, toxických a iných porúch, vazomotirickými neurózami (Raynaudovou chorobou), stavmi po trombózach a tromboflebitídach periférnych žíl a stavmi po srdcových operáciách.
Z nešpecifických chorôb dýchacích ciest sa liečia: chronický zápal priedušiek (chronická bronchitída) bez preťaženia obehu (cor pulmonale), spastický zápal priedušiek (spastická bronchitída), priedušková astma (asthma bronchiale), priedušková astma komplikovaná chronickým zápalom priedušiek a častými záchvatmi, rozšírenie priedušiek (bronchiektázy) v období potlačenia pridruženej infekcie, stavy po opakovaných zápaloch pľúc, stavy po pľúcnych operáciách, chronické zápaly prinosových zátok (sinusitídy) a sinobronchitídy, atrofické a hypertrofické zápaly sliznice horných dýchacích ciest, ozéna a stavy po operáciách na horných dýchacích cestách.
Ďalšou indikačnou skupinou pre dorastajúcu mládež je celkové oslabenie zdravotného stavu, najmä význačná celková telesná slabosť bez organických porúch, celkové oslabenie zdravotného stavu pri pracovnej neschopnosti po prekonaných akútnych ochoreniach a operáciách, stavy celkového zdravotného oslabenia pracujúcich z ťažkých prevádzok ( z prevádzok s prašným prostredím, s chemickými činidlami, z baníckych a hutníckych prevádzok apod.) a telesná slabosť (asténia) na podklade chronického ochorenia táviacich ústrojov.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Kúpele SLIAČ
Indikácie :

Charakter prírodných liečivých vôd podmieňuje indikačné zameranie kúpeľov na Sliači na liečbu pacientov s tzv. civilizačnými chorobami, predovšetkým s chronickými chorobami obehových ústrojov.
Z chorôb srdca a ciev sa tu liečia stavy po reumatickom zápale srdcového svalu kompenzované chlopňové chyby, ischemické srdcové chyby bez anginóznych záchvatov i so srdcovou angínou, stavy po prekonanom infarkte myokardu, choroby vysokého krvného tlaku, ochorenie srdcového svalu na podklade infekčných chorôb, toxického alebo endokrinného pôvodu, kôrnatenie ciev v iniciálnom štádiu, upchatie končatinových tepien na podklade artériosklerózy i na inom podklade, vazomotorické neurózy, stavy po trombózach a zápaloch periférnych žíl a stavy po operáciách kardiovaskulárneho systému.
Na špeciálne oddelenie liečeného domu Detva s prísnym režimom sanatoriálno-klinického charakteru prichádzaj na kúpeľné doliečenie pacientov po prekonanom srdcovom infarkte ihneď po nemocničnom ošetrení.
V odbornom detskom kúpeľnom ústave sa liečia detskí pacienti od 13 do 15 rokov so subakútnimi a chronickými formami reumatických karditíd, ktorí sem prichádzajú na kúpeľnú liečbu pred operáciami a po operáciách srdca.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Kúpele VYŠNÉ RUŽBACHY
Indikácie :

Liečia sa tu pacienti s niektorými nervovými a duševnými chorobami a s niektorými chorobami z povolania. Z nervových chorôb sú indikované neurózy na podklade organických chorôb (vysokého alebo nízkeho krvného tlaku, mozgovej artériosklerózy, stavov po mozgových zápaloch infekčného pôvodu, po otrase mozgu, po intoxikáciách, po poškodení následkom fyziologických vplyvov) a neurózy sprevádzané citeľnou stratou na váhe.
Z duševných chorôb sa liečia neurózy (neurasténie), psychasténie a iné neurotické stavy, ohrozujúce pracovnú schopnosť, depresívne reakcie, artérioskleróza mozgových ciev s prevažne psychickými príznakmi, psychózy v štádiu odznievania akútnych príznakov alebo v remisii.
Ďalej sú pre Vyšné Ružbachy indikované chronické ochorenia spôsobené olovom, ortuťou, benzénom, halogenizovanými uhľovodíkmi a sírouhlíkom.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

 

Napíšte nám
 

aké sú vaše skúsenosti a zážitky z jednotlivých kúpeľov, svojim názorom možno pomôžete ďalším pacientom, aby kúpeľnú liečbu absolvovali v tých kúpeľoch, kde budú chcieť a nie tam, kde im určí zdravotná poisťovňa. V diskusii je vytvorený priestor pre každé kúpele samostatne, takže aj vaše komentáre uveďte pod tie kúpele, o ktorých nám píšete.

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI