PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Definícia obezity

Obezita je nadmerné ukladanie telesného tuku v organizme, zvyčajne spájané s nárastom hmotnosti. Ideálna hmotnosť je tá, ktorá je vzhľadom ku stavbe kostry a svaloviny a k charakteru povolania najvhodnejšia pre jedinca určitého veku a pohlavia. Nadváha a predovšetkým jej ťažšia forma obezita poškodzuje zdravie. Jej najčastejšou príčinou je narušená rovnováha medzi príjmom a výdajom energie. V poslednom desaťročí výskyt obezity celosvetovo prudko stúpa, odborníci dokonca hovoria o epidémii obezity. Nadmerná telesná hmotnosť je druhá najčastejšia příčina předčasného úmrtia.

 

 

Podľa svetovej štatistiky trpí nadváhou a obezitou viac ako polovica ľudí na celom svete, čo predstavuje okolo 3 miliardy ľudí, pritom minimálne 40% z nich sa pokúša znižovať svoju hmotnosť.

 


Obezita je chronické ochorenie, ktoré už dávno nie je problémom iba kozmetickým, ale predovšetkým problémom zdravotným. So stúpajúcou telesnou hmotnosťou sú spájané závažné zdravotné riziká ako je cukrovka, srdcovo - cievne ochorenia, problémy s dýchaním, vysoký krvný tlak, ochorenie kĺbov a nádorové ochorenie. Obézny ľudia majú mimo zdravotných problémov i problémy sociálne a psychické. Vyskytujú sa u nich depresie, zakomplexovanosť, často majú zníženú sebadôveru a problémy pri svojom uplatnení v zamestnaní.

Z lekárskeho hľadiska je cieľom liečby obezity 5 - 10% zníženie hmotnosti, ktoré má vyrazný pozitívny efekt na zdravotný stav pacienta. Dlhodobé zníženie telesnej hmotnosti minimálne o 5% znižuje riziko rozvoja srdcovo- cievnych ochorení, bolestivosť kĺbových ochorení, riziko předčasného úmrtia, nádorových ochorení či riziko vzniku vysokého tlaku.

 

 

Skúsenosti odborníkov preukázali, že zníženie hmotnosti má byť pozvoľné a postupné - v priemere 0,5 -1kg za týžden.

 

Zníženie hmotnosti o 1 kg predlžuje život o 3 mesiace !

 


 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI