PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________


Potrava je strava - látky, ktoré prijímajú organizmy na svoju výživu. Základné zložky potravy sú bielkoviny, tuky a cukry, súčasne s potravou musia organizmy prijímať minerálne látky, vitamíny a vodu.

 

Bez potravy a vody by bol život nemysliteľný. Avšak pripomeňme si jedno príslovie :
 
"Jeme preto, aby sme žili,
nežijeme preto, aby sme jedli.

 
Toto príslovie je priam zákonom pre všetkých tých, ktorí trpia niektorým z kardiovaskulárnych ochorení. Dalo by sa povedať :


"Jedzte tak, aby ste mohli žiť"
 

 


 
Nesprávne stravovacie návyky sú príčinou viacerých ochorení, vplývajú na ochorenie srdca a ciev, ktoré sa prejavujú usadzovaním tuku na stenách ciev.
Veľmi rozšírenou je aj obezita, ktorá patrí k rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení. Vznik obezity je často podmienený narušenými sociálnymi vzťahmi, stratou sebavedomia, úzkosťou, zlosťou nad sebou samým a pod., ktoré si ľudia kompenzujú zvýšeným príjmom potravy. Už od Hippokratových čias je známe, že obezita vedie k predčasnej smrti.

Zdravo jesť a zdravo žiť znamená, že svoj životný štýl upravíme tak, aby sme mohli, aj napriek ochoreniu na niektoré z kardiovaskulárnych ochorení, žiť čo najdlhšie, čo najhodnotnejšie a samozrejme aj čo najzdravšie.


 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI