PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

CUKRY - SACHARIDY - GLYCIDY

Sacharidy alebo glycidy (v staršom názvosloví uhľohydráty, uhľovodany, karbohydráty, názov cukry sa vzťahuje len na mono- a oligosacharidy) sú skupina biomolekúl, ktoré sa nachádzajú vo všetkých živých organizmoch a vírusoch. Patria preto medzi takzvané primárne metabolity.

Sacharidy plnia mnohé funkcie :


1. Zdroj energie (väčšina sacharidov ale hlavne glukóza)
2. Štruktúrna (stavebná) funkcia (hlavne celulóza a chitín)
3. Zásobná funkcia (v rastlinách škrob, v hubách a živočíchoch glykogén)
4. Súčasť enzýmov, hormónov a nukleových kyselín (napr. DNA, RNA alebo ATP)
5. Súčasť biologických membrán (glykoproteíny a glykolipidy)

 

sacharidy

 

Sacharidy sú organické zlúčeniny zložené z uhlíka (C), vodíka (H) a kyslíka (O). Ich deriváty môžu obsahovať aj fosfor (P), dusík (N) alebo síru (S).
Starší názov uhľohydráty alebo uhľovodany vznikol preto, že základné sacharidy majú pomer základných prvkov (C, H, O) taký, ako keby boli zlúčeniny uhlíka a vody, t.j. Cn(H2O)n. Tento pomer je však len náhodná zhoda a tieto názvy sa už nepoužívajú, lebo z metabolického hľadiska sacharidy nie sú zlúčeninami uhlíka a vody.

 

 Sacharidy rozdeľujeme na tri hlavné skupiny :
1. Monosacharidy
2. Oligosacharidy
3. Polysacharidy
                          

Polysacharidy môžeme rozdeliť podľa výskytu na :
                            · rastlinné
                            · živočíšne
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI