PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Slovak League against Hypertension
Slovenská liga proti hypertenzii


Zelená 3, Dom srdca, 03608 Martin
SLOVAKIA
E-mail: farsky@za.psg.sk www.hypertenzia.sk.
Tel. 0905 521368, fax 043 4282371

Slovenská liga proti hypertenzii


Tlačová správa

Hoci dospelý človek potrebuje denne prijať 2-4 g soli v závislosti od stupňa fyzickej aktivity počas dňa, v súčasnosti prijíma 10-15 g soli denne. Pritom vzťah medzi príjmom sodíka a výškou krvného tlaku je priamy a progresívny. 75% konzumovanej soli pochádza zo spracovaných potravín, preto obmedzenie prisáľania pri konzumácii je menej dôležitým faktorom ako znižovanie obsahu soli resp. sodíka pri technologickej príprave potravín. Sodík je tým faktorom, ktorý spôsobuje zvyšovanie krvného tlaku, pretože viaže vodu, nie chlór, preto aj iné zlúčeniny v potrave s obsahom sodíka takto pôsobia, ale rozhodujúcou zložkou potravy je sodík obsiahnutý v soli.
Hoci ideálna spotreba soli za deň je 2-4g, vzhľadom na populačné stravovacie zvyklosti nie je tento cieľ ľahko dosiahnuteľný a ako horný limit pre prevenciu a liečbu hypertenzie sa celosvetovo stanovila maximálna hodnota 6g pre dospelých, pre deti menej, napr. vo veku 3-6 rokov do 3 g/deň, vo veku 1-3 roky maximálne 2g/deň. Takto redukovaný príjem sodíka znižuje riziko hypertenzie o 20%, znižuje krvný tlak u pacientov s vyvinutou hypertenziou a zlepšuje jej liečbu pri dosahovaní cieľových hodnôt krvného tlaku. Je pozoruhodné, že aj „brzdí“ vzostup systolického tlaku so zvyšujúcim sa vekom. Najdôležitejšie ale je, že znížený obsah soli v potrave preukazateľne redukuje riziko mozgocievnej príhody a srdcového zlyhania.
Aj keď pokles tlaku po redukcii príjmu soli na optimálne hodnoty nemusí byť u každého jednotlivca výrazný, pokles krvného tlaku o niekoľko milimetrov vo veľkej populácii vyvolá ďalekosiahle zmeny v kardiovaskulárnej morbidite a mortalite. Vo Fínsku, napríklad, za posledných 30 rokov klesol príjem soli o 30-35% a zároveň v populácii vo veku do 65 rokov poklesla úmrtnosť na mozgocievne príhody a koronáne choroby o 75-80%. Tieto pozitívne zmeny vznikli napriek tomu, že spotreba alkoholu sa zdvojnásobila a zvýšila sa prevalencia obezity a fajčenia (hlavne u žien). Vysvetlenie týchto benefitov spočíva hlavne v znížení priemerného krvného tlaku v tejto vekovej skupine o 10 mmHg. Naproti tomu v USA sa príjem soli zvýšil a bol spojený s nárastom obezity. Slané jedlá v potrave vyvolávajú smäd a následný nárast príjmu sladkých nápojov bohatých na kalórie. Vo Veľkej Británii je najvýznamnejším zdrojom soli v potrave chlieb a pečivo, väčšina obsahovala viac ako 1 g soli na 100g. Profesor McGregor, predseda CASH (Consenssus Action on Salt and Health) a spol. vyvinuli v posledných 4 rokoch veľké úsilie, aby obsah soli v 100 g chleba bol nižší ako 1,1g V súčasnosti sa situácia podstatne zlepšila. Dosiahli tak hlavne tlakom cez média a dôsledným monitoringom obsahu soli v jednotlivých produktoch. Výskumní pracovníci vypočítali, že keď klesne v populácii príjem soli o 1g, zachráni sa každý rok v krajine 7000 životov prostredníctvom zníženia krvného tlaku a jeho následných komplikácií (mozgocievne príhody, srdcové príhody). Je pozoruhodné a dôležité upozorniť našich obyvateľov, že celozrné chleby a pečivo nemusia obsahovať menej soli, dokonca mnohé obsahujú soli viac než ostatné bežné produkty. Táto výhrada platí aj pokiaľ ide o energetický obsah, celozrné neznamená menej kalórií.
Aká je situácia na Slovensku? Majú konzumenti dostatok informácii o obsahu soli v potravinách? Určite nie! Kvantitatívne vyjadrenia na etiketách chýbajú, až na niekoľko svetlých výnimiek, väčšinou veľkých nadnárodných koncernov. U nás nie je povinné deklarovať obsah soli na potravinárskych produktoch! Oslovili sme producentov potravín na slovenskom trhu, aby nám oznámili obsah soli v ich produktoch. Boli sme prekvapení, keď niektorí veľkí hráči na trhu ako napr. RAJO, NESTLÉ, PALMA TUMYS, MILSY, VITANA nám ani len neodpovedali. Mali na to nejaký dôvod? Chceli niečo zakryť?
Analyzovali sme niektoré potraviny, ako sa mení obsah soli v nich od natívnej suroviny cez technologické spracovanie až do hotového jedla. Namodelovali sme bežný denný jedálny lístok a zistili sme to isté, čo sa udáva v literatúre – denný príjem soli dosahuje bežne až 15 g soli a viac! Príklady sú uvedené v tabuľke, obsah soli je v vyjadrený v g/porciu a v % z odporúčaného denného príjmu (6g) :
Raňajky :
1. 150g Šunkovo-syrový tanier, pečivo 2 ks 1,5g /1,1g /1,8g/100g šunka,50g syr eidam/ 73%
2. 150g Hydinové párky, chlieb 2 ks, horčica 4,9g /1g/ 1,25? 125 %
3. 200g Praženica s klobásou, pečivo 2ks 0,8g /1,5g /1,8g 68%
Obed :
Polievka: 0,33l Krupicová s vajcom 3g 50%
0,33l Šampiňónová 2g 30%
0,33l Guľášová 1,5g 25%

Hl. jedlo:
1. 150g Pečené mäso, kapusta, knedľa 1,5g / 2,5g / 1,5g 91%
2. 250g Halušky s kyslou kapustou 5 g 83%
3. 150g Španielsky vtáčik, dusená ryža,nakladaná uhorka 3g /1,5g /0,45g 82%

Večera :
1. 100g Rybie filé na masle, zemiaková kaša, zeleninová obloha 3g / 3g 100%
2. 400g Pizza šunková , kečup 2g / 1,25g 58%
3. 300g Cestoviny zapekané so syrom, čalamáda 3g / 0,45g 57%

U detí je situácia možno ešte alarmujúcejšia, zjednodušene sa dá povedať, že „vykrmujeme budúcich hypertonikov“.
Slovenská liga proti hypertenzii sa preto prihlásila do prebiehajúcej medzinárodnej kampane „World Salt Awareness Week”, ktorého cieľom je zvýšiť uvedomenie obyvateľov o obsahu soli v potravinách. Sme odhodlaní venovať tomuto cieľu trvalé úsilie, nielen počas jedného týždňa. Chceme pravidelne vydávať tlačové správy o tom, ako sa mení obsah soli v potravinách, chceme, aby všetky produkty mali povinne vyznačené obsah soli v g, na porciu a ako % dennej odporúčanej dávky. Aby naše úsilie bolo úspešné, potrebujeme pomoc od Vás, novinárov. Voláme Vás preto na spoluprácu.

Doc. MUDr. Štefan Farský, FESC, predseda

Zdroj:
www.worldactiononsalt.com
www.sacn.gov.uk


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI