PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Systémový prístup k problému erektilnej dysfunkcie u kardiovaskulárnych pacientov

erekcion

Sexuálna aktivita nie je pre srdce viacej stresujúca v porovnaní s mnohými inými dennými aktivitami, napríklad prejdením jednej míle za 20 minút. Kardiálne riziko sexuálnej aktivity u pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami je minimálne u komplexne vyšetrených pacientov. Erektilná dysfunkcia je veľmi častá, a postihuje viac ako polovicu mužov vo veku 40 – 70 rokov, pričom frekvencia výskytu sa zvyšuje vekom.
Erektívna disfunkcia a kardiovaskulárne ochorenia (KVO) majú mnohé spoločné rizikové faktory a často sa vyskytujú súčasne.
Erektívna disfunkcia u inak zdravého muža môže byť príznakom srdcovo-cievneho ochorenia.
Erektívna disfunkcia u kardiovaskulárneho pacienta by mala byť zistená pomocou rutinných otázok v praxi všeobecného lekára. Moderná liečba môže obnoviť sexuálne vzťahy u väčšiny pacientov s erektívnou disfunkciou a môže podstatne zlepšiť kvalitu ich života. Väčšina pacientov, ktorých riziko koronárnej príhody je nízke, môže byť erektívna disfunkcia efektívne liečená lekárom prvého kontaktu. Primárna liečba erektilnej dysfunkcie u pacienta s vysokým kardiálnym rizikom by mala byť iniciovaná špecialistom, a po potvrdení stabilizácie kardiovaskulárneho stavu. Nemožno konštatovať, že súčasné schválené liečebné postupy pre erektívnu disfunkciu zvyšujú riziko vzniku koronárnej príhody u pacientov s diagnostikovaným KVO alebo i bez prítomnosti tohto ochorenia. Ak liečba nie je úspešná, potrebné je zvoliť iné terapeutické možnosti. Liečba erektívnej disfunkcie u kardiovaskulárnych pacientov je príležitosťou identifikovať aj ostatné rizikové faktory a zlepšiť kvalitu života pacienta.
Autor : Jackson G, Betteridge J, Eardley I, Hall R, Holdright D, Holmes S, Kirby M, Riley A, Sever P (England)Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI