PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

PRÍČINY EREKTÍVNEJ DYSFUNKCIE

Erekcia je veľmi komplikovaný proces a na jej vzniku a priebehu sa podieľa niekoľko faktorov. Zlýhaním niektorého z týchto faktorov sa erekcia nemusí uskutočniť v dostatočnej miere, dokonca nemusí nastať vôbec.

Ako sa erekcia uskutočňuje

Na vznik a uskutočnenie rekcie je potrebný dostatočne silná akustický (zvukový), vizuálny (pohľadový) alebo dotykový impulz - vnem, ktorý stimuluje nervové centrá v mozgu, ktoré dajú signál cez miechu a nervy až do penisu. Dôjde k rozšíreniu tepien v penise, čím sa zvýši prítok krvi do toporových teliesok penisu, ktoré sa následne naplnia krvou. Súčasne sa obmedzí žilový odtok krvi z penisu, krv v topo-rových telieskach zostáva a dochádza k postupnému tvrdnutiu penisu (tzv. tumescenc). Pokiaľ počas tejto reakcie na podnet dochádza na niektorej úrovni reflexu k poruche, erekcia nie je dostatočná, penis nie je dostatočne tvrdý, alebo sa nedostatočne stoporí. Dochádza k erektívnej poruche - erektívnej dysfunkcii.
 

Aké sú najčastejšie príčiny porúch erekcie

Ide o najrôznejšie dôvody, od porúch psychiky, cez zlozvyky, pooperačné stavy, úrazy až k závažným celkovým ochoreniam, ktoré majú priamy vplyv na vznik a exi-stenciu erektívnej dysfunkcie.

- poruchy prekrvenia

Pred a počas erekcie majú dôležitú úlohu cievy, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu erekcie. Na cievnych poruchách erekcie sa podieľajú najmä :
- cukrovka - vedie k zhoršeniu vlastností ciev, preto sú erektívne dysfunkcie u diabetikov - cukrovkárov omnoho častejšie ako u ostatných mužov.
- ateroskleróza - cievy sú postihnuté rozvojom sklerotických plátov vo vnútri ciev, ktoré zužujú ich prerez a znižujú tým prietok krvi. Táto skutočnosť má priamy vplyv na vznik a existenciu erektívnej dysfunkcie. Najväčšie riziko sa prejavuje hlavne pri ateroskleróze ciev srdca a hlavy (mozgu), kedy môže dôjsť k infarktu (mŕtvici).
- hypertenzia - vysoký tlak krvi - je veľmi zákerným ochorením, pretože prebieha bez viditeľných príznakov a začne sa prejavovať až v štádiu, kedy začne poškodzovať cievne steny. Erektívna dysfunkcia je jedným z príznakov tohto ochorenia.
- nadváha - obezita - ukladanie tukov v cievnom riečišti zužuje prierez ciev v penise a tým znižuje aj prietok krvi v peniose, čo sa prejavuje ako erektívna dysfunkcia.

- poruchy psychiky - psychické poruchy veľmi významným faktorom, ovplyvňujúcim vznik a existenciu erektívnej dysfunkcie je psychický faktor, ktorý ovplyvňuje nie len erekciu, ale aj samotný priebeh sexu. Pri prehnanom očakávaní alebo nadmernom sústredení sa na erekciu a sexuálny akt sa stáva, že sa erekcia vôbec nedostaví. To je typické hlavne pri zmenách sexuálnej partnerky, kedy sa muži chcú podvedomo „ukázať“. Psychika hraje veľkú úlohu aj pri opakovaných neúspechoch, kedy „strach z opätovného zlýhania“ vedie do začarovanému kruhu, kedy tento strach ovplyvní aj frekvenciu sexuálnej aktivity. Výraznou mierou vplýva na erektívnu dysfunkciu stres vyplývajúci zo starostí v práci, finančné problémy, iné psychické vplyvy v rodine (úmrtie, ochorenie), čo vedie k nedostatočnej koncentrácii a zlýhaniu erekcie.

- fajčenie - tento zlozvyk patrí k najrozšírenejším a závislosť na fajčení a nikotíne vedie k vzniku erektívnej dysfunkcie.

- alkohol, drogy, nezdravý životný štýl

Všetky tieto zlozvyky a návyky majú priamy vplyv na psychiku, ale aj na vznik a existenciu erektívnej dysfunkcie. Až 1/4 postihnutí erektívnou dysfunkciou má na svedomí fajčenie a konzumácia alkoholických nápojov.

- úrazy a ochorenia

Erekcia je vlastne reflexný dej, ktorý správnym prevodom nervových impulzov z mozgu do penisu vyvolá erekciu. Nedostatočné alebo prerušené nervové vedenia, zapríčinené úrazom pánve s poškodením nervov, úrazy miechy alebo mozgu, veľký radikálny chirurgický výkon v malej pánve (operácie prostaty, močového mechúra, konečníka), rôzne ochorenia centrálnej nervovej sústavy (Parkinsonová choroba, roztrúsená mozgovo-miechová skleróza), majú priamy vplyv na výskyt erektívnej dysfunkcie.

 

Príčin, pre ktoré vzniká a vyskytuje sa erektívna dysfunkcia je podstatne viac, ale tieto sú asi najčastejšie. Väčšina uvedených príčin erektívnej dysfunkcie sa dá odstrániť zmenou životného štýlu, zvýšeným pohybom, psychoterapiou, zbavením sa zlozvykov a podobne. Cievne ochorenia vyžadujú liečbu odborníkmi.
 

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI